Vakcíny: Kto nesie zodpovednosť za riziká?

03.03.2015 00:00

    Prax  je taká, že pred očkovaním dieťaťa rodič musí podpísať formulár o tom, že je informovaný o riziku očkovania . Ak nesúhlasí  s očkovaním povinnou vakcínou,  bez ohľadu na dôvody,  je zasa povinný podpísať formulár, že prijíma riziká z odmietnutia,   čo znamená, že lekár a príslušný zdravotný personál v prípade nákazy nenesú žiadnu zodpovednosť za zdravotný stav dieťaťa.

    [...]

    Súčasná prax ukazuje, že ani lekári, ani farmaceutické firmy nenesú zodpovednosť za škodu na zdraví dieťaťa  v dôsledku očkovania. Prípady súdov sú dôkazom, že výrobca ľahko  obháji  svoje  tvrdenie o bezpečnosti  vakcíny a incident sa pripisuje ďalším faktorom. Aj keď doposiaľ žiadny odborník nepoprel fakt, že testy nových vakcín nezahŕňajú skúšky genotoxicity a karcinogenity. Úplný zoznam zložiek vakcíny nepozná ani lekárska verejnosť – pre obchodné tajomstvo. Bez kompletného zoznamu a bez preukázaného dlhodobého pôsobenia  vakcíny sa nedá vykonať kvalifikovaný výber.

 

    Viac na stránke LIEKinfo.