Vakcinacisti sa náramne podobajú obhajcom násilného odoberania ľudských telesných orgánov „pre vyššie dobro“

13.01.2016 16:20

NaturalNews.com13.I.2016 — Jonathan Benson

 

    Pôvodný článok Vaccine promoters mirror supporters of forced organ harvesting of humans for 'the greater good'
    z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

ilustračný obrázok    Keď sa vám najbližšie nejaký/á vyznavač(ka) očkovania pokúsi povedať, že zaočkovanie vašich detí je potrebné „pre vyššie dobro“, môžete mu/jej pripomenúť, že nútené lekárske zákroky ľubovoľného druhu sú podobné presne takému porušovaniu ľudských práv, aké sa deje v komunistických diktatúrach, ako napr. v Číne.

    Popri skutočnosti, že očkovacie látky obsahujú rôzne materiály z ľudských tiel — čo u povinného očkovania znamená, že násilná vražda nenarodeného dieťaťa v podobe umelého potratu je potrebná na výrobu „liečiva pre vyššie dobro“, — vnucovanie ľubovoľného chemického výrobku dieťaťu, ktoré naň môže nepriaznivo reagovať (napr. trvalým zdravotným postihnutím), sa nijak neodlišuje od toho, čo urobila čínska vláda členom náboženskej skupiny, ktorú vnímala ako hrozbu.

    Nový dokumentárny film, nazvaný Hard to Believe („Ťažké uveriť“), dokladuje, ako čínska vláda ohavne porušuje ľudské práva členov náboženskej spoločnosti Falun Gong, ktorá prekvitala, až kým dosiahla začiatkom 90. rokov okolo 100 miliónov členov, čo bolo pred tým, ako ju čínska vláda zakázala. Ide tu však o niečo viac než len o skoncovanie s Falun Gongom. Ako je presne, podrobne a znepokojivo zdôraznené v tomto filme, čínska vláda v skutočnosti zašla až tak ďaleko, že pochytala tisíce členov Falun Gongu a odobrala im životne dôležité telesné orgány, kým ešte boli nažive! Všetko sa to odohralo pod rúškom tajomstva a len nedávno to vyšlo na svetlo Božie.

    Britský denní Daily Mail Online vysvetľuje:

„Čína odoberala pečene, obličky, očné rohovky a dokonca aj srdcia od desiatok tisíc náboženských väzňov, pokým boli stále ešte nažive, ale svet tomu nevenuje žiadnu pozornosť. Chýry o obchode s ľudskými orgánmi v Číne vyšli na povrch v roku 2006 a boli podopreté ľudsko-právnymi právnikmi, svedkami a dokonca aj chirurgami, ktorí sa priznali, že vykonávali takéto operácie.“

 

Číňania majú väčšiu slobodu v očkovaní ako Američania

    V tom čase — a možno aj dnes — by sa čínska vláda mohla pokúsiť ospravedlniť tento rad zločinov proti ľudskosti tým, že poslúžili „vyššiemu dobru“. Falun Gong bol, koniec koncov, vnímaný ako hrozba pre národnú bezpečnosť, pretože ľudia sa schádzali v jednote pri spoločnom duchovne a mysleli samostatne namiesto toho, aby si mysleli to, čo chcela vláda. Nepripadá vám to akési povedomé?

    Nie je to scenár „dobre, ale to je v Číne“, je to scenár „deje sa to aj v USA“, aj keď v inej podobe. Povinné očkovanie so všetkými svojimi rizikami vážnych nežiaducich udalostí až smrti sa nijak neodlišuje od toho, čo sa pokúsila čínska vláda urobiť Falun Gongu. Porušovanie informovaného súhlasu a úsilie vlastizradcov typu Dr. Richard Pan o úplné odstránenie výnimiek z očkovania nie je nič iné než vládna tyrania v mene služby „všeobecnému dobru“.

    Filosoficky povedané, nútiť deti a dospelých dať si vpichnúť zvieracie vírusy, geneticky upravené bielkoviny, zvyšky ľudských buniek z umelo potrateného bábätka, chemické konzervanty a všeličo iné na základe myšlienky, že takéto látky nás ochránia pred chorobou je nápadne podobné ošklbaniu politicky nekorektných disidentov, považovaných za hrozbu pre spoločnosť (rozumej: pre vládu), o životne dôležité telesné orgány.

    Iróniou osudu však dnešní Číňania majú v skutočnosti viac práv než Američania, keď ide o možnosť odmietnuť očkovanie. Námestník riaditeľa čínskeho úradu pre potláčanie chorôb už v roku 2010 vyhlásil:

„Žiadne dieťa nebudeme nútiť do očkovania a (ne)prijatie do školy nesmie byť nikdy použité na nútenie detí do očkovania.“

    Ak komunistická diktatúra uznáva, že nútiť deti do očkovania, aby mohli získať vzdelanie, je nesprávne, čo to vypovedá o súčasnom stave vlády USA?

 

Poznámka prekladateľa:

    A čo to vypovedá o súčasnom stave vlády „demokratických a právnych štátov“, ako sú Slovensko a Česko?

 

Zdroj: