Vakcinace proti HPV je očkování proti hlouposti (3. díl)

24.05.2013 00:00

       [...]

       Pokud dnes agresivní typy HPV 16, 18 „zabírají místo“ jiným onkogenním typům HPV, které se přes tyto dva sérotypy samy „nestihnou tolik projevit“, pak je téměř jisté, že očkování proti HPV 16, 18 pouze uvolní toto místo jiným onkogenním typům HPV, které je kvantitativně nahradí (obmění) v horizontu 20–30 let. K takto dynamické změně jsou totiž dnes již dostatečně rozšířené. Pokud by se tak stalo, bude efektivita současného očkování vakcínami Cervarix a Silgard do 30 let významně znehodnocena. To je však pouze spekulativní hypotéza – stejně jako předpoklad, že se nic takového určitě nestane.

       Jiné vědecké hypotézy ale tvrdí, že ostatní typy HPV virů nejsou potlačovány ve svém samostatném a nezávislém šíření typy HPV 16, 18. Proto se budou dále šířit svou vlastní dynamikou bez ohledu na očkování proti HPV 16, 18 (zanedbávám zkříženou reaktivitu při očkování). V takovém případě lze s aktuálně narůstající promořeností populace HPV viry a také se souvisejícím nárůstem smíšených HPV infekcí rozhodně předpokládat, že tyto jiné onkogenní HPV viry z dnes odhadovaných 30 % budou v budoucnu příčinou ještě více z celkové incidence karcinomu děložního hrdla (KDH). Možná to bude 40–50 %? Tento vývoj by opět v dlouhém čase významně snížil užitečnost současného očkování.

 

       Viac na stránke Vitalia.cz.