Vakcína proti hepatitíde B zahŕňa významné riziko sklerózy multiplex

31.12.2014 01:00

       Odkedy vo Francúzsku za viedli masové očkovanie proti hepatitíde B, ktorá, v niektorých prípadoch po očkovaní vzniknutá skleróza multiplex, viedla k medzinárodnému epidemiologickému vyšetreniu. Potvrdil to aj úrad kontroly, ktorý v pravidelnej ročnej správe, novo diagnostikované údaje sklerózy multiplex, názorne demonštrovala ostrými nárastmi vo svojom súhrnnom ročnom grafickom spracovaní, o ktorom podala správu národná zdravotná poisťovňa Francúzska v 90-tich rokoch. Z týchto oficiálnych, národných údajov o vedľajších účinkoch, sa skoro po dvadsiatich rokoch zrodila retrospektívna reakcia. Štatistické údaje z týchto prác ukazujú signifikantnú súvislosť s počtami očkovaní proti hepatitíde B a monitorujúcim systémom, sledujúci vedľajšie účinky po 2-3 rokoch po očkovaní, s počtom výskytu sklerózy multiplex. Aplikované Hill kritériá na základe poskytnutých údajov naznačujú, že môže byť dôvodová súvislosť medzi Hepatitídou B a sklerózou multiplex.

       Je tomu už skoro pól storočia, že Miller(1) prvý krát naznačil možnosť toho, že očkovania proti Hepatitíde B, môžu spôsobiť sklerózu multiplex (ďalej len SM). Očkovanie proti hepatitis B bolo mimoriadnou udalosťou, lebo vo Francúzsku ju masovo zaviedli za pomerne krátky čas. WHO v r. 1992 doporučila univerzálnu verziu Hepatitídy B k očkovaniu pre bábätká, s cieľom, aby úplne vytreli zo sveta vírus hepatitídy B. WHO taktiež doporučila očkovať dospievajúcich v tých štátoch, kde bola nízka kontaminácia týmto vírusom. V roku 1994 francúzske verejné zdravotníctvo dala zaočkovať každé dieťa v prvom ročníku gymnázia. V nasledujúcom roku, očkovanie dojčiat a dospievajúcej mládeže, sa stal zaužívaným protokolom. Pretože aj dospelú populáciu povzbudzovali k očkovaniu, v jednej očkovacej vlne, zaočkovali aj 20 miliónov dospelých medzi rokmi 1994 -97. U niektorých dospelých sa prejavila SM, k vôli čomu, systém, ktorý pozoroval vedľajšie účinky, začal vyšetrenie. Vyšetrenie sa začalo v r. 1994, a ešte trvala, keď médiá v r. 1998 prevetrali informáciu o spojitosti medzi SM a očkovaním. Francúzska vláda okamžite zastavila očkovanie mladých školákov a očkovanie medzi dospelými sa stala zriedkavejšou.

 

       Viac na stránke www.paleolit.sk.