V Zbierke zákonov vyšla novela Zákona o petičnom práve

11.05.2010 10:46

Ing. Marián FILLO

 

       V Zbierke zákonov vyšla 30.III.2010 (čiastka č. 52/2010) pod č. 112/2010 Z.z. novela Zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve. Okrem niektorých upresnení a vylepšení z jazykového hľadiska táto novela rieši možnosť elektronického podpisovania petícií, žiaľ veľmi nešťastným spôsobom. Totiž, aby mohol byť elektronický podpis petície platný, musí ísť o zaručený elektronický podpis podľa Zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise.

       Zaručený elektronický podpis však nie je úplne jednoduché vybaviť a je pomerne drahý, takže ho má málokto. Na internete som našiel tento článok (https://romankonrad.blog.sme.sk/c/203566/Ako-som-vybavoval-zaruceny-elektronicky-podpis.html), ktorý rozpráva o skúsenostiach s vybavovaním elektronického podpisu. Celková suma vyšla na 159,50 € bez cestovného a poštovného.

       Nuž a keď má málokto zaručený elektronický podpis, málokto môže podpisovať petície elektronicky. To sa rovná prakticky úplnému zničeniu elektronického podpisovania petícií na stránkach ako je changenet.sk.

       Keby bol elektronický podpis pre každého zadarmo, tak nepoviem, ale takto si ho kúpi zanedbateľné množstvo ľudí a drvivá väčšina ľudí teda stratí možnosť podpisovať petície elektronicky. To sa mi javí byť ďalším pokusom o oklieštenie a likvidáciu občianskej spoločnosti na Slovensku. Navyše, celý ten nápad so zaručeným elektronickým podpisovaním mi pripadá byť padnutý na hlavu, keďže pri fyzickom zbieraní podpisov nie je overovanie totožnosti signatára povinné a ani to nikomu nenapadne robiť. Prečo by teda malo byť overovanie totožnosti (a o to pri zaručenom elektronickom podpise ide predovšetkým) povinné pre elektronické podpisovanie petícií, keď nie je povinné pre papierové podpisovanie?

       Ďalšia vec, ktorá na tejto novele vzbudzuje tichý úžas, je § 9a - Prechodné ustanovenie: "Na petície, ktoré boli doručené orgánu verejnej správy pred 1. júlom 2010, a na ich vybavenie sa vzťahujú predpisy účinné do 30. júna 2010". To znamená, že keď ste dajme tomu dva roky zbierali podpisy s použitím elektronických prostriedkov bez zaručeného elektronického podpisu a orgánu štátnej správy doručíte petíciu povedzme 5.VII.2010, všetky Vami zozbierané elektronické podpisy budú považované za neplatné. Tým je táto novela retroaktívna, čo je v rozpore s princípmi právneho štátu.

       Petície opierajúce sa o množstvo nezaručených elektronických podpisov sú tak nútené ich petičné výbory buď predčasne ukončiť do 30.VI.2010, alebo sa elektronických podpisov vzdať. Jedno i druhé je nepochybne nepríjemným zásahom a znižuje šance na úspech danej petície.

       Novela č. 112/2010 Z.z. Zákona o petičnom práve nadobúda platnosť 1.VII.2010.