V sezóne 2010/2011 prudko klesla zaočkovanosť proti sezónnej chrípke

28.07.2011 13:22

Ing. Marián FILLO

 

       Jedna z čitateliek nášho webu si vyžiadala od Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) údaj o zaočkovanosti proti chrípke počas chrípkovej sezóny 2010/2011. Dostalo sa jej takejto odpovede:

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Trnavská cesta 52, P.O.Box 45, 826 45 Bratislava


 

Vážená pani
MENO PRIEZVISKO
ULICA ČÍSLO
PSČ MESTO/OBEC


 

 

Vaša značka/zo dňa Naša značka Vybavuje Bratislava
20.VII.2011 RM/5523/2011 PhDr. Žampachová
Mgr. Merková
26.VII.2011

 

Vec: Žiadosť o poskytnutie informácií - odpoveď

 

       Dňa 20.VII.2011 ste sa e-mailom obrátili na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky so žiadosťou o poskytnutie informácií podľa zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týkajúcej sa celkovej zaočkovanosti proti chrípke v chrípkovej sezóne 2010/2011 v Slovenskej republike. K Vašej žiadosti o poskytnutie informácií Vám predkladáme nasledovné stanovisko:

       Zaočkovanosť populácie proti chrípke bola v chrípkovej sezóne 2010/2011 v Slovenskej republike 9,1%.

 

       S pozdravom

MUDr. Gabriel Šimko, MPH
hlavný hygienik Slovenskej republiky

 

 


Bankové spojenie: 7000135898/8180 Tel.: 00421 2 49 28 43 72 e-mail: martina.merkova@uvzsr.sk
IČO: 00607 223 Fax: 00421 2 44 37 26 41 internet: www.uvzsr.sk
DIČ: 2020878090    

 

       Niekto by sa mohol chytať za hlavu: To až každý 11. spoluobčan si dal pichnúť tú hlúpu, neúčinnú a nebezpečnú vakcínu proti chrípke? Keď však číslo 9,1% vidíme v historickej perspektíve, je to skôr dôvod na oslavu:

Chrípková sezóna Zaočkovanosť proti chrípke
1996/1997 1,8%
1997/1998 3,2%
1998/1999 3,4%
1999/2000 4,8%
2000/2001 5,9%
2001/2002 8,5%
2002/2003 9,3%
2003/2004 9,9%
2004/2005 10,7%
2005/2006 11,4%
2006/2007 11,1%
2007/2008 12,7%
2008/2009 12,8%
2009/2010 12,4%
2010/2011 9,1%

Zdroj: RÚVZ Poprad

Graf vývoja celoslovenskej zaočkovanosti proti chrípke

       Ako vidno z tabuľky i z grafu, naposledy bola celoslovenská zaočkovanosť proti chrípke nižšia v sezóne 2001/2002, tzn. pred 9 rokmi. Prepad zaočkovanosti oproti predchádzajúcej chrípkovej sezóne činí 26,6%, tzn. počet zaočkovaných proti chrípke v sezóne 2010/2011 činil menej než 3/4 z predchádzajúcej sezóny 2009/2010.

 

Prečo došlo k výraznému prepadu zaočkovanosti proti chrípke?

       V prvom rade asi zapôsobila mediálna blamáž ohľadne prasacej chrípky, pri ktorej mnohí pochopili, že celé očkovanie proti chrípke (nielen proti tej prasacej) je jeden veľký podvod. Prečo podvod? Lebo nezávislí výskumníci z organizácie Cochrane Collaboration zistili po preskúmaní dostupných údajov, že očkovanie proti chrípke vôbec nefunguje u bábätiek do 2 rokov, u detí s astmou, ani u starších ľudí, a u detí nad 2 roky a zdravých dospelých funguje len minimálne, viď článok "Pravda o očkovaní proti chrípke". Údajná účinnosť očkovania proti chrípke vo výške 85% či viac percent je teda vysloveným podvodom.

       Možno je problém v tom, že väčšina ľudí za chrípku považuje aj ochorenia spôsobené inými vírusmi či baktériami, avšak očkovanie ospevujúci "odborníci" za chrípku považujú len to, čoho pôvodcom je chrípkový vírus. Pritom iní pôvodcovia majú na svedomí 80%-90% celkového počtu chrípke podobných ochorení a nefunguje proti nim nijaké očkovanie, viď článok "Odborníci preskúmali údaje z klinických skúšok vakcín proti chrípke u zdravých dospelých". Od očkovania proti chrípke však väčšina ľudí zrejme očakáva nielen, že neochorejú na chrípku (tzn. chorobu spôsobenú chrípkovým vírusom), ale aj to, že neochorejú na ľubovoľné iné chrípke podobné ochorenie (ChPO). To ale vakcína proti chrípke z definície nie je schopná splniť. Je vskutku veľkou zradou slovenskej verejnosti a v podstate zapredanosťou vakcinačnému biznisu, keď štátny úrad ÚVZ SR pri každej správe o očkovaní proti chrípke nahlas neupozorňuje, že toto očkovanie je absolútne neúčinné proti 80%-90% všetkých ChPO. Tým sa vytvárajú v občanoch vyslovene falošné ilúzie o účinnosti tohto očkovania, a tie sa skôr či neskôr rozplynú.

       V druhom rade mohli zaočkovanosť ovplyvniť osobné negatívne skúsenosti občanov Slovenska, ich príbuzných, priateľov či známych s očkovaním proti chrípke, a to dvojakého druhu: jednak že toto očkovanie malo viac-či-menej vážne nežiaduce účinky, jednak že neúčinkovalo, tzn. zaočkovaná osoba dostala chrípku (alebo ChPO) aj navzdory očkovaniu (viď vyššie).

       V treťom rade mohli celoslovenskú zaočkovanosť proti chrípke ovplyvniť aj pomerne nové informácie o alternatívnych spôsoboch predchádzania chrípke, oveľa účinnejších a bez vážnych nežiaducich účinkov (na rozdiel od očkovania proti chrípke). K tomu viď napr. článok "Vitamín D sa ukázal byť v predchádzaní chrípke oveľa lepší než očkovanie". Aj keď pomaly, predsa len badať známky toho, že občania Slovenska sa postupne "prebúdzajú" a začínajú preberať osobnú zodpovednosť za svoje zdravie do vlastných rúk.

       V neposlednom rade zrejme rastie averzia voči očkovaniu i ďalším výrobkom farmaceutického priemyslu, čo vyplýva hlavne z vyslovene negatívnych skúseností obyvateľstva so súčasnou "modernou" medicínou. To navyše bolo minulý rok (2010) podporené vydaním hneď niekoľkých kníh v češtine a slovenčine, ktoré sú ostro kritické voči farmaceutickým medikamentom (očkovanie nevynímajúc):

  1. Dr. Martin Hirte: "Očkování - pro a proti"
  2. Dr. Robert S. Mendelsohn: "Jak pečovat o zdraví dítěte... navzdory vašemu lékaři"
  3. Iva Vranská Rojková: "VAKCÍNA alebo Nedovoľ, aby mi ublížili!"
  4. Neil Z. Miller: "Co možná nevíte o očkování"
  5. Dr. Robert S. Mendelsohn: "Nevěř doktorům"
  6. Dr. John Virapen: "Nežiaduci účinok: SMRŤ"
  7. Dr. Jan Hnízdil: "Mým marodům. Jak vyrobit pacienta"
     

       Pritom niektoré z týchto kníh sa úplne vypredali v priebehu pár týždňov až mesiacov po vydaní, čo je prípad prinajmenšom 2., 6. a 7. menovanej knihy. To je fenomenálny úspech, pretože priemerná doba, kým sa celý náklad knihy vypredá, býva niekoľko rokov, pričom u mnohých kníh sa to nepodarí vôbec.

 

       Na záver si dovolím vyjadriť veľkú spokojnosť s dosiahnutým výsledkom, a hoci si nechcem robiť nejaké veľké zásluhy, domnievam sa, že predsa len aj naša stránka a naše aktivity prispeli svojou troškou do mlyna. Ideálne by síce bolo, keby sa proti chrípke nedával očkovať nikto, pretože to je zbytočné, neúčinné a škodlivé, a jestvuje oveľa lepšia prevencia chrípky, ale už aj nastúpený trend (medziročný pokles zaočkovanosti proti chrípke o vyše 26%) dáva dobrý dôvod na optimizmus.

 


Vytvorenie tohto článku (prepis odpoveďe ÚVZ SR z tlačenej predlohy, zozbieranie údajov, vytvorenie grafu a komentár) trvalo autorovi vyše 2 hodiny čistého času.

 

Diskusia: V sezóne 2010/2011 prudko klesla zaočkovanosť proti sezónnej chrípke

spokojnost

Stefan | 28.07.2011

vyborne.
Som spokojny :)

Pridať nový príspevok