V Kalifórnii po zavedení núteného očkovania výrazne stúpol výskyt autizmu

04.01.2017 00:00

    [...]

    Po zavedení núteného očkovania v takzvanom “SB277 bill” (niečo ako vyhláška na Slovensku) v Kalifórnii, stúpol výskyt autizmu o neuveriteľných 17%. Výskyt autizmu sa mierne zvyšoval každý rok, ale po nútenom očkovaní ochorenie postihlo až o 6,368 viac detí ako obyčajne.

    Keďže mnohé vakcíny obsahujú ortuť,  hliník a iné enviromentálne toxíny, čoraz častejšie sa stáva, že očkované deti sú postihnuté nežiaducími reakciami, vrátane tých, ktoré sú identické s autistickým spektrom.

 

    Viac na stránke Vedomec.