V anglickej škole deti masovo odpadávali po vakcíne schválenej aj na Slovensku

10.02.2016 00:00

    [...]

    Jedna matka, ktorá si priala zostať v anonymite, sa k udalosti vyjadrila nasledovne: „Po podaní vakcín začalo približne 10 až 15 detí odpadávať, okamžite k nim bola zavolaná záchranná služba.“ Svedkovia vypovedajú o niekoľkých študentov ležiacich na zemi na chrbte, s nohami vyloženými dohora.

    „Administrácia zvyšku vakcín, ktoré ešte nestihli byť podané, boli zrušené. Rodičom detí, ktorým už vakcíny podané boli, zaslala škola list s inštrukciami, čo robiť v prípade výskytu nevoľností. Šíri sa informácia, že šlo o chybnú šaržu vakcín“, uviedla jedna žena pre Daily Mail.

 

    Viac na stránke Badatel.net.