V 15 štátoch EÚ nie je očkovanie povinné

14.11.2013 12:46

       Diskusie o povinnom očkovaní detí a o negatívnych dôsledkoch a odškodnení poškodených prebiehajú vo svete, iba u nás je to tabu téma. Potvrdilo to aj „politicky korektné" stanovisko Subkomisie pre bioetiku Teologickej komisie KBS z 26.10.2013 „K niektorým etickým aspektom povinného očkovania". V článku uvediem moju poslaneckú interpeláciu v pléne NR SR na ministerku zdravotníctva Z. Zvolenskú z 29.10.2013 a dotknem sa stanoviska Subkomisie, ktoré vyvolalo nemálo protestov. Keď som ministerku ústne informoval o téme mojej interpelácie, povedala, že víta otvorenie diskusie k tejto téme.

       [...]

       V Stanovisku Subkomisie pre bioetiku okrem jednoznačnej podpory povinného očkovania a primeraných sankcií jeho odporcom, je pasáž, ktorá je v rozpore napr. s cieľmi úspešného Pochodu za život v Košiciach, v dňoch 21.-22.9.2013.

 

       Viac na stránke SME blog.