Uzákonenie povinného očkovania v USA povedie k povinnému odoberaniu telesných orgánov

16.01.2016 14:10

NaturalNews.com14.I.2016Ethan A. Huff

 

    Pôvodný článok Mandatory vaccine legislation will lead to compulsory organ harvesting from Americans' bodies
    z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

    Sloboda v zdravotníctve je posvätným právom, ktoré — zdá sa — len málo dnešných Američanov považuje za životne dôležité pre slobodnú spoločnosť. Ukazuje sa to na do značnej miery umelo vyrobenej kríze okolo osýpok, ktorá uviedla niektorých ľudí do záchvatu drakonickosti, keď začali od vlády požadovať, aby doslova nútila všetkých obyvateľov dať sa zaočkovať pre „vyššie dobro“.

ilustračný obrázok: chirurg operuje    Ale vo chvíli, keď dovolíme vláde rozhodovať o jednej stránke toho, ako musíme žiť naše životy, zároveň dovolíme vláde rozhodovať o všetkých ohľadoch nášho žitia. Ak by nútené očkovanie vôbec bolo niekedy (Bože, odpusť!) uznané ako normálne a potrebné na to, aby napr. ľudia boli v „bezpečí“ pred nejakou chorobou, otvorili by sa tým brány pre všemožné iné povinné „lekárske“ zásahy, ako napr. povinné odoberanie telesných orgánov.

    Nútiť niekoho násilím, aby niečo urobil len preto, lebo to poslúži nejakému mýtickému „vyššiemu dobru“, je rýchlou cestou k tyranii. Priamo to zrkadlí nacistické propagandistické kampane pred 2. svetovou vojnou, podľa ktorých boli také veci, ako napr. povinná eutanázia (= usmrtenie) zdravotne postihnutých ľudí, potrebné pre ďalšiu budúcnosť zdravej občianskej spoločnosti.

    Článok „Dôvod pre povinné očkovanie“ (The case for mandatory vaccinations), nedávno zverejnený na MinnPost.com, by si človek mohol veľmi ľahko zmýliť s nejakým nacistickým propagandistickýum plagátom, obzvlášť keby bol zverejnený v nemčine a nie angličtine. Jeho autor, profesor politických vied David Schultz, argumentuje, že osobnú slobodu v otázke očkovania treba obetovať na oltári „štátnych záujmov v podpore verejného zdravia“.

    Presne tú istú výhovorku použila Tretia ríša (nacistické Nemecko) na sterilizáciu alebo vraždenie „chybných“ členov spoločnosti, ktorí údajne stáli sústavu verejného zdravotníctva obrovské peniaze. Podobne ako nacisti, aj Schultz verí, že povinné očkovanie je nevyhnutné na vyriešenie „verejných výdavkov a nákladov“, ktoré údajne spôsobujú neočkovaní jednotlivci, ktorí si vyžadujú „dodatočné náklady na zdravotnú starostlivosť“.

    Toto vysoko potlačovateľské tvrdenie nesprávne predpokladá, že neočkované deti sú viac choré a potrebujú viac lekárskej starostlivosti než očkované deti, čo je mýtus, ktorý už bol vedecky úplne vyvrátený. Naopak, očkované deti majú zvyčajne viac oslabenú imunitu než neočkované deti, majú oveľa viac chorôb a porúch než neočkované deti a po očkovaní živými vírusovými vakcínami šíria choroby na iné deti.

    Bez ohľadu na tieto skutočnosti však hlavným sporným bodom zostáva sloboda v zdravotníctve. Bez informovaného súhlasu a slobody výberu, či chceme alebo nechceme byť naočkovaní živými vírusmi, chemickými konzervantmi, ťažkými kovmi a zvyškami buniek z umelo potrateného bábätka, sa doslova nijak nelíšime od nacistických vojnových väzňov, z ktorých mnohí boli násilím donútení podstúpiť rôzne lekárske zákroky alebo pokusy pre „vyššie dobro“.

    Očkovanie nefunguje a je nebezpečné, ale aj keby bolo tým „zázračným liekom“, za aký ho vláda vyhlasuje, jeho násilné vnucovanie ľuďom stále nebude ničím iným než lekárskou tyraniou.

    Ak sa vôbec niekedy stane násilné očkovanie normou, stanú sa normou aj všetky ostatné ohavné zločiny proti ľudskosti. Ak si vláda náhle zmyslí, že potrebuje vaše telesné orgány pre „vyššie dobro“, a usúdi, že máte „zdravotné postihnutie“ alebo iný „nedostatok“, takže vás vyhlási za „bremeno“ pre spoločnosť, môže sa rozhodnúť zobrať vám tieto orgány násilím. Alebo ak sa vaše dieťa dá zaočkovať a rozvinie sa uňho autoimunita či autizmus, vláda sa môže rozhodnúť, že spoločenské bremeno, ktoré vaše dieťa predstavuje, je príliš veľké, takže ho treba zabiť.

    Ak podporujete povinné očkovanie, ste pripravení vzdať sa aj všetkých ostatných slobôd v oblasti zdravotníctva? Poriadne nad tým pouvažujte, než naskočíte na módnu vlnu „zachraňovania detí“ podporou núteného očkovania tých ľudí, ktorí sa z ľubovoľného dôvodu z vlastnej vôle rozhodli vybrať sa inou cestou.

 

Zdroje