ÚVZSR kontroloval stav očkovania na Slovensku

05.05.2012 00:00

       [...]

       V úvode svojej správy ÚVZSR popisuje celkové percento preočkovanosti detskej populácie a s uspokojením konštatuje, že celková zaočkovanosť na Slovensku dosahuje vyše 95 percent. Pod touto hranicou sú len niektoré východoslovenské regióny s vysokou mierou rómskej populácie. Pravdu povediac pri čítaní správy som dúfal, že toto číslo bude menšie. Je poľutovaniahodné, že po rokoch oboznamovania verejnosti či už našou stránkou alebo zopár ďalšími iniciatívami (www.rizikaockovania.sk alebo www.ockovanie.org) je na Slovensku zatiaľ len zopár percent rodičov, ktorí odmietajú vystaviť svoje deti tomuto nebezpečnému nevedeckému medicínskemu zákroku. Nevadí, je to aspoň výzva do budúcna, že v tejto oblasti treba toho ešte veľa urobiť.

       [...]

       Kým v úvode správy sa prízvukovalo, že priestupkové konania sa používajú až ako posledná možnosť voči rebelujúcim rodičom, tak v závere už otvorene ÚVZSR pripúšťa, že počet priestupkových konaní sa neustále zvyšuje. To svedčí o zúfalosti súčasného režimu, ktorý opúšťa vysvetľovanie a snahu o presvedčovanie a siaha k represáliám. Každý režim, siahajúci vo zvýšenej miere k postihom a šikanovaniu si tým podkopáva legitimitu a je to prejavom toho, že čoskoro nastanú zásadné zmeny. Ľudia si totiž nenechajú len tak skákať na hlavu a byť šikanovaní. Niektorí možno áno, ale s celkovým zvyšujúcim sa počtom konaní sa nájde čoraz väčšie množstvo tých, ktorí budú bojovať so štátnou zlovôľou. Čím viac ich bude, tým viac ďalších sa o tom dozvie, až sa dospeje do štádia, kedy to už nebude udržateľné a režim skolabuje.

 

       Viac na stránke Bádateľ.sk.