ÚVZ SR ako reklamná agentúra pre Pfizer a GSK: teraz aj oficiálne

08.09.2012 00:27

Ing. Marián Fillo

 

       Veľmi ma potešil článok Daniely Rifaiovej na stránke ZdravéZdravotníctvo.sk - nielen tým, že odkazuje na moju kritiku pavedeckých tvrdení na stránke Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ SR), ale aj tým, že poukazuje na dôkaz toho, čo tvrdím už dávno a čo je aj nadpisom tohto článku. Konkrétne ide o odkaz na stránku Ministerstva zdravotníctva (MZ SR), kde je uvedený zápis zo stretnutia ministerky s predstaviteľmi firiem Pfizer a GlaxoSmithKline (GSK) z 11.VI.2012.

logo Pfizer       Sú v ňom štyri pozoruhodné veci:

  1. "... ministerstvo zdravotníctva vie o narastajúcom počte rodičov, ktorí pod vplyvom rôznych mediálnych antivakcinačných aktivít odmietajú očkovanie svojich detí, ..." - vedia o nás a vôbec im nie je po vôli, že naše rady sa rozširujú každým dňom.
  2. "... ministerstvo zdravotníctva má snahu podniknúť pozitívne kroky vo vakcinácii. Realizácia podpory ministerstva zdravotníctva o nutnosti očkovania bude na základe vecnej prezentácie špecialistami, ktorí budú v gescii MZ SR informovať širokú verejnosť o potrebe očkovania a o následkoch pri nezaočkovaní." - nebudú teda informovať o rizikách očkovania (následkoch po očkovaní)? MZ SR teda otvorene priznáva, že jeho kampaň bude zaujatá, jednostranná, neobjektívna?
  3. Zástupcovia vakci-biznisu "Poukázali na skutočnosť, že uvedomenie si dôležitosti vakcinácie výrazným spôsobom klesá", rozumej: pocítili pokles kšeftov s očkovacími látkami, my by sme povedali skôr, že pocítili rastúcu uvedomelosť obyvateľstva Slovenska v otázke očkovania na svojich príjmoch. Asi im hrozí, že prídu o 14. plat. :-)
  4. Zástupca GSK "uviedol, že na základe tejto diskusie ich spoločnosť pristúpi k stiahnutiu žiadosti o povolenie očkovacej kampane", rozumej: MZ SR sa zaviazalo urobiť reklamnú kampaň pre GSK (za štátne = za naše peniaze) v tak veľkom rozsahu, že GSK už do toho nemusí vraziť ani cent z vlastných zdrojov.
     

       Osobne ma prekvapuje tuposť (alebo drzosť?) ministerských úradníkov, keď takýto jasný dôkaz "korupcie v medziach zákona" (či ako to mám nazvať?) nemajú problém uverejniť na stránke ministerstva. Skrátka: príde výrobca vakcín na MZ SR, posťažuje sa, že mu nejak stagnujú kšefty, a MZ SR ochotne vyrobí preň reklamnú kampaň. Nie za jeho peniaze (výrobcu vakcín), ale za naše peniaze (verejnosti, platiacej dane a (p)odvody do zdravotnej poisťovne). Na tento fakt som už poukazoval v jednom z prvých mojich článkov na tému očkovania.

logo GlaxoSmithKline       Každopádne však stretnutie bolo očividne plodné a prinieslo výsledky hneď vzápätí (koncom júna) v podobe šikovne ušitej PR kampane GSK (sponzora olympiády 2012) ohľadne osýpok, ktorej zdatne sekundovali zamestnanci RÚVZ / ÚVZ SR, až to miestami vyzeralo tak, že je to čisto iniciatíva RÚVZ / ÚVZ SR. Ukázalo sa však pomerne krátko na to, že za celou vecou nestojí nik iný než výrobca vakcíny proti osýpkam (a príušniciam a ružienke = MMR vakcíny) - GSK.

       Za pozornosť tiež stojí, akú-že to očkovaciu kampaň nakoniec GSK stiahne: "... na očkovaciu látku proti invazívnym ochoreniam akútnej otitis media vyvolaných Streptococcus pneumoniae". Preložené do zrozumiteľnej reči: ide o reklamu na Synflorix s ohľadom na zápaly stredného ucha, spôsobené pneumokokmi. A to je naozaj pikantná vec, keďže v príbalovom letáku Synflorixu sám výrobca tvrdí:

"Tak ako každá očkovacia látka, ani Synflorix nemusí chrániť všetkých očkovaných jedincov pred invazívnym pneumokokovým ochorením alebo otitis media, ktoré sú vyvolané sérotypmi obsiahnutými v očkovacej látke. Očakáva sa, že ochrana pred otitis media vyvolanou pneumokokovými sérotypmi obsiahnutými v očkovacej látke bude značne nižšia než ochrana pred invazívnym ochorením. Navyše sa očakáva, že celková ochrana pred otitis media bude obmedzená, nakoľko otitis media vyvolávajú mnohé mikroorganizmy, ktoré sú iné než sérotypy Streptococcus pneumoniae zastúpené v očkovacej látke"

a tiež:

"V rozsiahlej, randomizovanej, dvojito zaslepenej štúdii overujúcej účinnosť pri pneumokokovej otitis media („Pneumococcal Otitis Media Efficacy Trial“, POET) vykonanej v Českej republike a na Slovensku dostalo 4 968 dojčiat 11-valentnú skúšanú očkovaciu látku (11Pn-PD) obsahujúcu 10 sérotypov Synflorixu (spolu so sérotypom 3, pri ktorom sa účinnosť nepreukázala) alebo kontrolnú očkovaciu látku (očkovaciu látku proti hepatitíde A) za použitia očkovacej schémy 3, 4, 5 a 12-15 mesiacov.

       Účinnosť 11Pn-PD očkovacej látky voči prvému výskytu epizódy AOM vyvolanej sérotypom obsiahnutým v očkovacej látke bola 52,6 % (95 % IS: 35,0; 65,5). Sérotypovo-špecifická účinnosť voči prvej epizóde AOM sa preukázala pri sérotypoch 6B (86,5 %, 95 % IS: 54,9; 96,0), 14 (94,8 %, 95 % IS: 61,0; 99,3), 19F (43,3 %, 95 % IS: 6,3; 65,4) a 23F (70,8 %, 95 % IS: 20,8; 89,2).

       Pri ostatných sérotypoch obsiahnutých v očkovacej látke bol počet prípadov AOM príliš obmedzený, aby bolo možné vyvodiť záver o účinnosti. Účinnosť voči akejkoľvek epizóde AOM vyvolanej akýmkoľvek pneumokokovým sérotypom bola 51,5 % (95 % IS: 36,8; 62,9). V tejto štúdii sa nepozoroval zvýšený výskyt AOM vyvolanej inými bakteriálnymi patogénmi alebo sérotypmi neobsiahnutými v očkovacej látke. Odhadovaná účinnosť očkovacej látky voči akýmkoľvek klinickým epizódam otitis media bez ohľadu na etiológiu bola 33,6 % (95 % IS: 20,8; 44,3)."

       Ako poznáme štúdie, financované výrobcami vakcín, toto číslo bude asi značne nafúknuté. Napriek tomu je to len smiešne nízkych 33,6%, čo je na úrovni placebo efektu. V priemere totiž placebo efekt zaberá u čosi medzi 30% a 40% ľudí, ktorým je placebo podané.

       Takže GSK plánoval reklamnú kampaň na Synflorix kontra zápaly stredného ucha, kde ním samým sponzorovaná štúdia POET (Roman Prymula, Pascal Peeters, Viktor Chrobok, Pavla Křížová, Elena Nováková, Eva Kalíšková, Igor Kohl, Patricia Lommel, Jan Poolman, Jean-Paul Prieels, Lode Schuerman: "Pneumococcal capsular polysaccharides conjugated to protein D for prevention of acute otitis media caused by both Streptococcus pneumoniae and non-typable Haemophilus influenzae: a randomised double-blind efficacy study", Lancet, 2006, 367(9512):740-748) dáva výsledky len na úrovni placeba, inak povedané: nepodať nijakú vakcínu (resp. podať fyziologický roztok) by mohlo byť rovnako úspešné, ako podať Synflorix.

       Pritom o zaujatosti štúdie POET nemôže byť najmenších pochýb, o čom nás uisťuje odstavec o financovaní štúdie:

"The study was funded by GlaxoSmithKline Biologicals. The sponsor was involved in all stages from study design to analysis of the data."

po slovensky:

"Štúdia bola financovaná firmou GlaxoSmithKline Biologicals. Sponzor sa podieľal na všetkých štádiách - od dizajnu štúdie až po analýzu zistených údajov."

       To, že v štúdii vyšiel Synflorix lepšie než kontrolná skupina, môže byť dané práve tým, že kontrolnej skupine nebolo podané placebo, ale vakcína proti nákazlivej žltačke (hepatitíde) typu A. Tá reálne oslabila ich imunitu a tak boli náchylnejší na zápaly stredného ucha. Podľa predpokladov možno nájsť v databáze nežiaducich účinkov očkovania VAERS 68 prípadov zápalu stredného ucha po očkovaní proti nákazlivej žltačke typu A. Inak povedané: štúdia testovala účinky niečoho, čo má údajne znižovať výskyt zápalu stredného ucha, oproti niečomu, čo ho reálne zvyšuje. Potom je jasné, že takto navrhnutá štúdia dá pozitívne výsledky. Aká je asi tak jej výpovedná hodnota, keď v nej nebola kontrolná skupina so skutočným placebom? Nie je to náhodou čistý podvod? Nie je to kamufláž, ktorá mala zakryť nemilý fakt, že použitie skutočného placeba by prinieslo rovnako dobré (ak nie dokonca lepšie) výsledky ako použitie Synflorixu (resp. jeho predchodcu)?

       Komický na celej veci je aj fakt, že po podaní Prevenaru alebo Prevenaru 13 bolo v USA (vo VAERS) hlásených 419 prípadov zápalu stredného ucha, pričom je známe, že reálne je v USA hlásených niečo medzi 1% a 10% nežiaducich účinkov očkovania. Skutočný počet bude teda 10x až 100x vyšší. Synflorix v USA nepoužívajú, ale je dobrý predpoklad, že výsledky by boli so Synflorixom obdobné, ak nie ešte horšie (vzhľadom k 4x vyššiemu obsahu hliníka oproti Prevenaru). Nakoniec teda môže očkovanie Synflorixom veľmi dobre viac zápalov stredného ucha vyvolať, než koľkým zabráni, a to je aj skúsenosť viacerých rodičov, ktorých deti nemali až do očkovania proti pneumokokom so zápalmi stredného ucha žiaden problém, a po očkovaní majú jeden za druhým.

       Takže tu máme - spolu so značným nesúladom Synflorixu s aktuálnou epidemiologickou situáciou na Slovensku - ďalší debakel pre Synflorix a teda aj pre GSK. Ale kde je veda krátka, pomôže marketing - keď nie ten od GSK, tak potom nezávisle a vedecky sa tváriaci marketing ÚVZ SR.

 


Napísanie tohto komentára zabralo autorovi približne 2,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: ÚVZ SR ako reklamná agentúra pre Pfizer a GSK: teraz aj oficiálne

G O R I L A

NeDlouholudsky | 10.09.2012

opicni ludia, v opicnych poziciach

bananik? ham...... ham..... chyaj opicka....

UZ ZACINAJU?

zdenka | 09.09.2012

Hlavne nenapadne ...
https://zivot.azet.sk/clanok/12003/salmoneloza-svadobcania-skoncili-po-hostine-v-nemocnici.html

slovenska realita

Stefan | 08.09.2012

toto su tie krasy Slovenska, krasy, z ktorych sa mi chce opakovane zvracat.
Nasi "odbornici" nesluzia verejnosti ale zastupuju zaujmy farmafiriem.
Jedneho dna ich mozno vsetkych potrestame za genocidu.

Na tom vsetkom je pozitivne to, ze mnohi rodicia prekukli tieto spinave hry a pocet odmietajucich rodicov stale narasta.

Re:slovenska realita

ela | 09.09.2012

potrestame? v tejto bananovej republike su zlocinci chraneni zakonom... este ze tie mlyny melu... sice pomaly, ale ISTO...

Pridať nový príspevok