Ústavný súd Kolumbie nariadil úradné vyšetrovanie epidémie poškodení zdravia po očkovaní proti HPV

19.03.2016 23:06

Vaccine Impact26.II.2016Jefferey Jaxen

 

    Pôvodný článok Colombian Constitutional Court Orders Official Investigation Into HPV Vaccine Injury Epidemic
    z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

    Táto scéna sa stala nevítaným celosvetovým fenoménom — rodič nesie svoju do nemocnice bezvedomú dcéru, ktorá už na prvý pohľad potrebuje rýchlu zdravotnú pomoc. Krajiny celého sveta sú tlačené do toho, aby znášali hromadiace sa poškodenia zdravia, spôsobené očkovaním proti ľudskému papilómovému vírusu (angl. Human Papilloma Virus = HPV), ktorý údajne spôsobuje rakovinu krčka maternice (cz: děložního čípku). Napriek nepriaznivej publicite a rastúcim peňažným stratám, ktoré zapríčinil nekonečný rad súdnych sporov, si farmaceutický lobisti zaistili povinné očkovanie proti HPV a úradné odporúčania od väčšiny zdravotníckych úradov sveta.

 

Kolumbia mieri na svoje dievčatá

    V júni/červnu 2013 japonská vláda stiahla svoje odporúčanie očkovať proti HPV po tom, ako boli nahlásené tisíce vážnych nežiaducich reakcií na túto vakcínu. Podľa istého miestneho učiteľa z Kolumbie dievčatá z mesta Carmen de Bolivar dostali svoju prvú dávku Gardasilu (vakcína proti HPV; v CZ i na SK sa predáva pod značkou Silgard — pozn. prekl.) v júli/červenci 2013, mesiac po tom, ako Japonsko túto vakcínu stiahlo. Po prvej z troch dávok nastali v Kolumbii bežné reakcie, ako je začervenanie, opuch/otok či bolestivosť v mieste vpichu.

protesty proti očkovaniu proti HPV v Kolumbii    Vakcína proti HPV od farmaceutickej spoločnosti Merck mala byť „zdarma a povinná“ podľa „republikového zákona“ Kolumbie z konca roku 2012. Ako aj v iných krajinách, po informovanom súhlase nebolo ani stopy, takže rodičia a ich dcéry neboli upovedomení o rizikách očkovania pred tým, ako dali s očkovaním súhlas. V roku 2014, počas druhej vlny očkovania Gardasilom, sa hlásenia o poškodeniach zdravia po tomto očkovaní nahromadili v ohromujúcom množstve. Údajne malo 800 dievčat vážne nežiaduce reakcie a množstvo dievčat potrebovalo pohotovostnú zdravotnú starostlivosť. Na hnev rodičov odpovedala vláda Kolumbie a jej zdravotnícke úrady mlčaním a popieraním. Mnohé rodiny podali svoje sťažnosti náležitým spôsobom, iné však vyšli do ulíc v hromadných protestoch, pálili pneumatiky a blokovali cesty.

    S rastúcim napätím okolo množiacich sa vážnych nežiaducich reakcií na očkovanie proti HPV bol kolumbijský prezident Juan Manuel Santos donútený verejne sa vyjadriť k obavám jeho ľudu:

„Doposiaľ nebolo zistené a ani nie sú žiadne dôkazy o tom, že by bola nejaká spojitosť medzi príznakmi týchto dievčat a očkovaním proti HPV.“

    Vo svojom prejave sa Santos uchýlil k chrleniu lekársky nepodložených farmaceutických výhovoriek:

„Vedci majú niekoľko teórií na vysvetlenie týchto hlásení, vrátane hromadnej hystérie.“

    Pár dní po tomto hmlistom Santosovom prejave sa minister zdravotníctva a sociálnych vecí Kolumbie Alejandro Gaviria Uribe verejne vyjadril pred množstvom novinárov:

„Chcem povedať, že to je bezpečná vakcína, čo potvrdili všetky vedecké štúdie. Je to tiež potvrdené neodškriepiteľným dôkazom, že 170 miliónov dávok tejto vakcíny bolo podaných po celom svete a nič sa nestalo.“

    Zatiaľčo Santos a Uribe sa pokúsili vyhýbavo odpovedať na otázky svojho obyvateľstva, súdy už rozhodovali v prospech obetí očkovania, aby im boli poskytnuté odborné zdravotnícke služby. Prvý taký rozsudok bol vynesený v novembri/listopadu 2014 v prípade 15-ročného, očkovaním proti HPV poškodeného dievčaťa z Carmen de Bolivar. Toto prelomové rozhodnutie nariadilo, aby základné práva tejto dievčiny a jej čerstvo narodenej dcéry boli chránené zdravotníckymi úradmi Kolumbie.

    O pár týždňov neskôr bol vynesený ďalší rozsudok, ktorým bolo vydané predbežné opatrenie v prospech ďalších 10 dievčat z Carmen de Bolivar. Obe rozhodnutia nariadili zdravotníctvu Kolumbie poskytnúť všetku potrebnú liečbu bez ohľadu na to, „či vzniknuté náklady pokrýva alebo nepokrýva pacientkino súčasné zdravotné poistenie alebo jej plán verejného zdravia.“

    Mesiac po týchto rozsudkoch v prospech poškodených dievčat vydal generálny riaditeľ kolumbijského Národného výskumného ústavu zdravia Fernando de la Hoz úradnú štúdiu, v ktorej sa tvrdí, že všetky poškodené kolumbijské dospievajúce dievčatá trpeli davovou psychózou. Úradné označenie „davová psychóza“ poslúžilo vo výsledku na zamedzenie prístupu k akejkoľvek zdravotnej starostlivosti (okrem psychiatrickej) všetkým kolumbijským dievčatám, poškodeným vakcínou proti HPV.

    Pred tým, ako sa v Kolumbii nahromadilo množstvo očkovaním spôsobených poškodení zdravia, sa už Gardasilu od Mercku dostalo hromady nepriaznivej publicity a odporu zo strany lekárov, a to už krátko po jeho schválení. Nedávno boli dva významné lekárske časopisy — Vaccine a Neuroimmunology — prichytené pri očividnej cenzúre recenzovaných (angl. peer-reviewed) štúdií, ktoré dopadli pre túto vakcínu nepriaznivo. Kvôli konfliktom záujmov oboch šéfredaktorov zmienených časopisov — Dr. Gregoryho Polanda a Dr. Michaela Rackeho — bola táto štúdia zamietnutá a odstránená.

 

Kolumbijský Ústavný súd vstupuje do hry

    Rodina dievčaťa menom Cali, ktoré práve trpí ochorením kostí, čo sa javí byť následkom očkovania proti HPV v roku 2013, podala žalobu. Všetci kolumbijskí lekári, ktorí Cali vyšetrovali, nedokázali poskytnúť jasnú diagnózu toho, čo sa jej stalo po tretej a poslednej dávke vakcíny proti HPV, ktorá u nej v roku 2013 spustila vážne nežiaduce reakcie.

    Táto rodina našla odpovede v Great Plains Laboratory v meste Lenesa, Kansas, USA. Podľa výskumníkov z tohto laboratória boli telesné ťažkosti Cali spôsobené prítomnosťou jedovatých kovov — olova, hliníka, kadmia a striebra — v jej tele.

    Tieto údaje boli predložené ako dôkaz v nedávnom spore, ktorý riešil Ústavný súd Kolumbie. Kolumbijské oznamovacie prostriedky hlavného prúdu tento týždeň oznamovali prelomové správy, keďže Ústavný súd Kolumbie nariadil zdravotníckym úradom „čo najskôr“ vykonať podrobné testy pôvodných vakcín proti HPV, podávaných v roku 2013. Tento rozsudok nariaďuje krajskému odboru zdravotníctva v meste Bogotá vykonať toxikologické testy, ktoré majú zistiť, či vakcíny proti HPV skutočne obsahujú jedovaté kovy, ako sú hliník, olovo, kadmium, striebro a titán.

    Po týchto štúdiách majú Národný ústav pre výskum zdravia, Zväz reumatológov Kolumbie a Národný ústav pre výskum rakoviny dodať súdu akékoľvek štúdie, preukazujúce nepriaznivé účinky a kontraindikácie vakcín proti HPV. Podľa vyjadrení súdu je jeho cieľom zistiť, či zdravotnícke úrady neporušili základné právo na zdravie kolumbijských dievčat tým, že ich nevarovali vopred o možných nežiaducich účinkoch tejto vakcíny.

    Inak povedané: Súd chce vedieť, prečo nebol — podobne ako v každej inej krajine, kde sa očkuje proti HPV — vyžadovaný informovaný súhlas s očkovaním.

    V poznámkach k tomuto rozsudku držal kolumbijský minister zdravotníctva Alejandro Gaviria Uribe stranu farmaceutickému priemyslu:

„Veda zas a znovu potvrdila, že táto vakcína je bezpečná a účinná.“

 

Vakcína proti HPV pred súdom aj v Brazílii

    Brazília tiež bojuje s vážnymi nežiaducimi účinkami očkovania proti HPV. V decembri/prosinci 2015 priniesli správy hlavného prúdu článok s nadpisom Generálna prokuratúra Brazílie (MPF) chce zakázať očkovanie proti HPV. Hormadná žaloba, ktorú podala MPF, žiada zdravotníckych úradníkov, aby pozastavili očkovanie proti HPV v celej Brazílii, rovnako ako povolenie, dovoz, výrobu, rozvoz a predaj tejto vakcíny. Ak súd rozhodne v prospech MPF, brazílsky Národný úrad pre dohľad nad zdravotníctvom bude musieť pozbierať všetky dávky tejto vakcíny a vrátiť ich ministerstvu zdravotníctva.