Úspěšný případ genetické vakcinace zabránil množení viru HIV

16.04.2012 16:12

       [...]

       Výsledky těchto pokusů asi hned tak rychle nezmění dosavadní praxi s podáváním antivirotik. I kdyby se vše podařilo dovést do zdárného konce i u lidí, stejně by se milionům těch nejpotřebnějších a nemajetných, léčby nedostalo. Na druhé straně se tu ale konečně rýsuje možnost, jak vyzrát na virus HIV a jeho taktiku setrvalé likvidace konkrétní populace buněk až do vyčerpání všech jejich záloh. I když pak organismus jiných typů buněk imunitního systému má stále dost, jeho obrana se zhroutí. Nejlepším řešením se nyní jeví doplnit chybějící typ T lymfocytů z „externího“ pramene a dodat jich takové množství, aby došlo k vyléčení. Starší pokusy, které také sledovaly tento směr, ale jako zdroj lymfocytů nevolily lidská emrya, úspěšné moc nebyly.

       Genetická manipulace s lidskými kmenovými buňkami poskytla zatím nejlepší výsledky tlumení virové nákazy. I když ověření účinnosti proběhlo na humanizovaném myším modelu, naděje na uplatnění v praxi jsou poměrně velké. Přesto, že v pokusu vědci pracovali jen s jedním typem viru (HIV1), měla by metoda být také účinná i na HIV2. A nejen to. Stejného úspěchu by se mělo dosáhnout i v boji proti dalším chronickým nevyléčitelným virovým chorobám. Teoreticky by mělo v tomto schematu stačit zaměnit jen geny pro příslušné povrchové struktury. Pokus s úspěšným vylepšením imunitního systému spolu s dříve provedenými zákroky, v nichž embryonální kmenové buňky asistovaly například u léčby infarktem poškozeného srdce či sítnice oka poškozené makulární degenerací, dávají jasný signál o rozšiřujícím se okruhu zájemců o tkáně z lidských potracených plodů. Tak jako je tomu již delší dobu v Číně, i v Americe se féty stávají obchodním artiklem. V Kalifornii již tkáně a buňky z lidských plodů mají v nabídce například Advanced Biosciences Resources a StemExpress. Jsou dokladem toho, že pokud jde o lidské zdraví, předsudky o nemorálnosti jdou stranou.

 

       Viac na stránke OSEL.