Úrad verejného zdravotníctva USA klame: Epidémie osýpok boli potvrdené medzi už očkovanými deťmi

28.01.2015 15:21

Natural News13.I.2015Jonathan Benson

 

       Pôvodný článok CDC lies: Measles outbreaks confirmed among children already vaccinated
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

ilustračný obrázok: škúliaci lekár si mieri injekčnou striekačkou do hlavy       Žeby bol myšiak Mickey zodpovedný za rozšírenie osýpok medzi deťmi, čo navštívili Disneyland? Je to pravdepodobnejšia hypotéza než tvrdenia ministerstva zdravotníctva, že za najnovšiu epidémiu osýpok, ktorá vypukla na „najšťastnejšom mieste na Zemi,“ treba viniť neočkované deti. Ochorelo už 39 ľudí z najmenej 4 štátov USA a pribúdajú ďalšie prípady. Podľa najnovších správ sa potvrdilo, že sa touto chorobou nakazili počas návštevy tohto zábavného parku.

       Oficiálne správy tvrdia, že na vine sú neočkované deti, pretože niektorí z tých, čo sa nakazili osýpkami, neboli proti nim očkovaní. Niektoré z nich však, samozrejme, očkované boli a pôvodný zdroj tejto choroby ešte len treba zistiť. Ale ako vždy, epidémiu museli vyvolať určite tí hnusní jedinci, ktorí sa rozhodli nedať sebe či svojim deťom vpichnúť do tela očkovaciu látku, spojenú s poškodením mozgu a autizmom, pričom je preukázané, že samotné očkovanie môže šíriť osýpky.

       Na tejto najnovšej epidémii osýpok je zaujímavé, že oznamovacie prostriedky (médiá) ju roztrubujú ako dôkaz, že odmietnutie očkovania spôsobuje epidémie, dokonca aj keď pôvodný zdroj nákazy zatiaľ nie je známy. Je veľmi dobre možné, že to bola očkovaná osoba, kto rozšíril osýpky medzi očkovaných i neočkovaných ľudí, čo samo o sebe dokazuje neúčinnosť očkovania.

       Ak by očkovanie proti osýpkam (v rámci kombinovanej očkovacej látky proti osýpkam, príušniciam a ružienke = MMR) skutočne fungovalo, ako sa tvrdí, potom by všetky potvrdené prípady osýpok v Disneylande nastali výlučne u neočkovaných ľudí. Ale tak to nie je. Navyše zo začiatku oznamovacie prostriedky hlásili, že „väčšina“ prípadov je u neočkovaných ľudí, ale novšie správy hovoria, že len „niekoľko“ z chorých nebolo očkovaných.

 

MMR vakcíny môžu vyvolať „atypické“ osýpky, a tým prípadne spustiť epidémiu osýpok

       Ako už možno viete, mnohé predchádzajúce epidémie osýpok nastali medzi prevažne očkovanými ľuďmi, na čo zdravotnícki úradníci nemajú žiadne iné vysvetlenie než opäť obviňovať neočkovaných (čo nedáva žiadny zmysel). Mnoho ľudí, očkovaných proti osýpkam, tiež po očkovaní ochorelo na niečo, čo sa označuje za „atypické“ osýpky a čo je priamym následkom očkovania.

       V článku, zverejnenom v roku 1979, sa nákaza atypickými osýpkami popisuje ako „precitlivelá“ odpoveď na prirodzenú nákazu osýpkami kvôli predchádzajúcemu očkovaniu inaktivovaným (znefunkčneným) vírusom osýpok. Epidémia osýpok, ktorá nastala pred pár rokmi v Severnej Kalifornii, vykazovala všetky známky atypických osýpok, spôsobených očkovaním. Táto štúdia, citovaná Medzinárodnou lekárskou radou pre očkovanie (International Medical Council on Vaccination), vysvetľuje:

„U typických osýpok vzniká makulopapulárna vyrážka najprv v rovine vlasov, postupuje dozadu, sústredí sa na tvári a trupe a často je sprevádzaná Koplikovými škvrnami.

       Pri atypických osýpkach je vyrážka z morfologického hľadiska zmesou makulopapulárnej, petechiálnej, vezikulárnej a urtikariálnej zložky. Zvyčajne začína a sústredí sa hlavne na končatinách, postupuje smerom k hlave a nesprevádzajú ju Koplikove škvrny.“

       Bez ponárania sa do podrobností: podstatné je, že obyvateľstvo, očkované proti osýpkam, bolo zodpovedné za túto zmienenú epidémiu a pravdepodobne aj za mnohé iné. A predsa oznamovacie prostriedky hlavného prúdu (mainstreamové médiá) vo svojich správach vôbec nezmieňujú atypické osýpky. Namiesto toho radšej hlásajú lži, že neočkovaní ľudia sú vždy príčinou epidémií. Síce ňou niekedy môžu byť, s najväčšou pravdepodobnosťou však v drvivej väčšine prípadov nie sú.

       Ako sme oznámili už v roku 2011, Výskumný ústav lekársky (Institute of Medicine = IoM) v USA dokonca pripustil v správe, podľa ktorej MMR vakcíny nespôsobujú autizmus, že očkovanie proti osýpkam v skutočnosti môže spôsobiť osýpky. Na strane 574 táto správa tvrdí, že dôkazy „presvedčivo podporujú“ názor, že MMR vakcíny spôsobujú osýpky.

 

Zdroje