Úrad chce evidovať deti, ktorých rodičia odmietnu povinné očkovanie

03.05.2012 16:48

 

       Deti, ktorých rodičia odmietnu ich povinné očkovanie, bude evidovať Úrad verejného zdravotníctva SR. Vyplýva to zo záväzného stanoviska Úradu na ochranu osobných údajov SR. Podľa neho lekári od 1. mája získali oprávnenie poskytovať ÚVZ osobné údaje neplnoletých fyzických osôb, ktoré sa nepodrobili očkovaniu alebo nariadenému očkovaniu podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.

       Lekári úradníkom majú poskytnúť meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a štátnu príslušnosť nezaočkovaných maloletých, titul, meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia ich zákonných zástupcov a dátum, kedy a proti ktorým ochoreniam očkovanie odmietli.

 

       Viac na stránke aktuálne.sk.