Úprava očkovací povinnosti odpovídá ústavně právním nárokům

09.05.2012 00:00

       [...]

       Senát připustil, že očkovací povinnosti má odborné i politické aspekty, protože očkování vždy představuje určité omezení základních práv a svobod. Zároveň uvedl, že konkrétní povinnosti stanovené ve vyhlášce podléhají soudní kontrole. Soud by pak odpovídal na otázku, zda konkrétní očkování odpovídá aktuálnímu stavu vědeckého poznání, zda je nezbytné a přiměřené sledovanému cíli. Neočkované dítě z Prahy nechtěli přijmout do školky.

       Podnětem k rozhodování Nejvyššího správního soudu je případ dítěte z Prahy, které kvůli postoji rodičů nebylo očkované proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Ředitelka mateřské školy v Praze 12 proto dítěti neumožnila navštěvovat školku. Neočkované dítě mohou školky podle zákona přijmout jen v případech, že je proti nákaze prokazatelně imunní nebo se nemůže očkování podrobit kvůli trvalé kontraindikaci.

 

       Viac na stránkach ZDN.cz. a České noviny.cz.