UNICEF využíva krízu afrických utečencov na zaočkovanie 300.000 detí v Keni

16.08.2011 12:59

NaturalNews.com - 13.VIII.2011 - Ethan A. Huff

 

       Pôvodný článok "UNICEF using African refugee crisis to target 300,000 Kenyan children for vaccination"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       "Nikdy by ste nechceli, aby nejaká vážna kríza zostala nevyužitá" - to sú, dnes už neslávne, slová Rahma Emanuela, bývalého riaditeľa personálu Bieleho domu (sídlo prezidenta USA - pozn. prekl.), ktoré vyriekol počas prvých dní dodnes prebiehajúcej finančnej krízy. Tie isté slová znejú až strašidelne pravdivo dnes, keď je reč o novej očkovacej kampani v Keni. Najnovšie správy vysvetľujú, že Detský fond OSN (UNICEF) využíva masový prílev utečencov zo Somálska do Kene, aby donútil k očkovaniu proti detskej obrne a osýpkam 300.000 keňských detí.

       Extrémny hladomor, náboženské prenasledovanie a rôzne ďalšie faktory prinútili v priebehu niekoľkých mesiacov státisíce Somálcov utiecť do susednej Kene. Mnohé z utečeneckých táborov, čo prijímajú týchto utečencov, sú teraz na pokraji svojej maximálnej kapacity, alebo ju už prekročili. Čo je však podľa úradov ešte horšie, masový presun ľudí prináša množstvo nových chorôb a potreba chrániť deti je väčšia než kedykoľvek predtým.

       Z povrchného pohľadu majú takéto obavy a s nimi spojené úsilie dokonale logický humanitárny zmysel. Ostatne, kto by bol proti ochrane detí pred potenciálne smrteľnými chorobami? Nanešťastie, plán UNICEFu na pomoc v tejto kríze sa zrodil z tej istej myšlienkovej línie ako plán Nadácie Bill a Melindy Gatesovcov, ktorých partneri doslova mierili na ženy a deti samopalmi, aby ich donútili dať sa zaočkovať. https://www.naturalnews.com/033119_vaccinations_gunpoint.html

       Podľa správy tlačovej agentúry Associated Press však tlačí UNICEF na očkovanie detí, aby "sa predišlo epidémii". Utečenci sú údajne možným zdrojom nákazy život ohrozujúcimi chorobami, a preto UNICEF ohlásil dvojtýždňovú očkovaciu kampaň v rôznych častiach severnej Kene, kde je utečencov najviac, vrátane Dadaabu, najväčšieho utečeneckého tábora na svete.

       UNICEF sleduje tie isté "Rozvojové ciele milénia" ako Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov, čo zahŕňa aj plošné očkovanie Organizácia spojených národov (OSN), ktorá je nadriadeným orgánom UNICEFu, si dala za úlohu "skoncovať s chudobou", čo je časťou jej ôsmych "rozvojových cieľov milénia". A táto medzinárodná akože-vláda nariadila mnohým organizáciám a nadáciám pomáhať pri dosahovaní týchto cieľov. Zvyšných sedem cieľov: všeobecné vzdelanie, rovnosť pohlaví, zdravie detí, zdravie matiek, boj proti HIV/AIDS, udržateľnosť životného prostredia a celosvetové partnerstvo. Jedným zo spojencov UNICEFu je Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov.

       Prečo je to dôležitá vec? Dva z týchto rozvojových cieľov - zdravie detí a zdravie matiek - zahŕňajú očkovanie detí proti chorobám, ako sú osýpky a detská obrna. Neznamená to však očkovanie len niektorých detí, ale očkovanie všetkých detí.

Napr. Kniha faktov o detskom zdraví (Child Health Fact Sheet) jasne hovorí, že ohľadne očkovania afrických detí proti osýpkam bol dosiahnutý povážlivý pokrok, keďže sa zaočkovanosť zvýšila zo 70% v roku 2000 na 81% v roku 2008. Cieľom však zjavne je 100%, keďže UNICEF žiada o ešte viac peňazí na financovanie svojej plošnej očkovacej kampane. Viď: https://www.un.org/millenniumgoals/childhealth.shtml

       Podobne Kniha faktov o zdraví matiek (Maternal Health Fact Sheet), aj keď nespomína konkrétne očkovanie, hovorí o zvyšovaní dostupnosti "služieb reprodukčného zdravia, vybavenia, materiálu a skúsených zdravotníkov" pre tehotné ženy. Títo zdravotníci nemajú len pomáhať ženám porodiť v bezpečnom prostredí, ale získajú aj lepšie postavenie na presviedčanie matiek, že majú ihneď dať svojich novorodencov zaočkovať, aby ich chránili pred chorobami. Viď: https://www.un.org/millenniumgoals/maternal.shtml

       Jeden aj druhý cieľ sa zdá byť navrhnutý na zníženie chorobnosti a úmrtnosti detí, ako aj zvýšenie kvality života Afričanov - a pri povrchnom pohľade to je veľkolepá úloha. Diabol však spočíva v detailoch, pretože jedným z hlavných úmyslov, čo sa skrývajú za zdravotníckymi iniciatívami OSN, je jednoducho zaočkovať viac ľudí.

       Napr. nedávny incident v Malawi, kde boli deti pod hrozbou použitia strelnej zbrane nútené k očkovaniu proti osýpkam, presne ilustruje ten typ "zdravotnej starostlivosti o deti", ktorý medzinárodné ustanovizne ako je OSN alebo Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov propagujú (viď https://www.naturalnews.com/033119_vaccinations_gunpoint.html). To znamená, že vývojové ciele milénia nie sú dobrovoľné, ale budú vynútené silou, ak to bude potrebné.

       Čo je ešte horšie, jedným z celosvetových partnerstiev, o ktorých je reč vo vývojových cieľoch milénia, je Celosvetové spojenectvo za očkovacie látky a očkovanie (Global Alliance for Vaccines and Immunization = GAVI), ktorého deklarovaným účelom je "urýchliť prístup k očkovacím látkam, posilniť očkovacie systémy a zaviesť nové inovatívne očkovacie postupy." Napr. Bill Gates vyriekol svoj neslávne známy výrok o očkovaní každého dieťaťa na Zemi na nedávnej konferencii GAVI (viď https://www.naturalnews.com/032900_Bill_Gates_vaccinations.html).

       Takže keď si poskladáte všetky tieto informácie dokopy a čítate medzi riadkami, je jasné, že rozvojový cieľ milénia zlepšiť zdravie matiek a detí znamená niečo úplne iné než jednoducho poskytnúť im dobrovoľný prístup k zdravotnej starostlivosti. V hre sú tu oveľa nekalejšie úmysly, vrátane v podstate núteného podávania farmaceutických medikamentov a vakcín neuvedomelým chudákom za účelom finančného a politického zisku. Súčasné kroky UNICEFu v Keni vyzerajú ako ďalší krok smerom k zavedeniu celosvetového poddanstva voči jeho očkovacím plánom.