Ukazuje sa, že očkovanie proti pneumokokom v skutočnosti zvyšuje výskyt bakteriálnych infekcií, proti ktorým by malo chrániť

21.06.2012 03:32

Mercola.com22.V.2012Dr. Joseph Mercola

 

       Pôvodný článok Pneumonia Vaccine Shown to Actually Increase Bacterial Infections It Is Supposed to Prevent
       z angličtiny preložil
Ing. Marián Fillo.

 

ilustračný obrázok - pichnutie vakcíny do pleca       Odhaduje sa, že takmer každému siedmemu dospelému v USA bola za posledných 12 mesiacov diagnostikovaná sínusitída, ktorá sa objavuje pri podráždení slizníc v nose a prínosových dutinách.[1] V drvivej väčšine týchto prípadov je príčinov vírus (90% – 98%), zvyšok (2% – 10%) pripadá na bakteriálne infekcie.

       Tieto bakteriálne infekcie sú čoraz častejšie odolné voči liekom, a preto je čoraz ťažšie liečiť ich. Preto Americká spoločnosť pre prenosné ochorenia (Infectious Diseases Society of America = IDSA) nedávno vydala nové smernice pre liečbu sínusitídy.

       Alarmujúce konštatovanie, zakopané však až na 16. strane tejto správy, hovorí, že niektoré ťažko liečiteľné bakteriálne nákazy u detí sú na vzostupe kvôli vysoko rozšírenému používaniu konjugovaných vakcín proti pneumokokom!

 

Bakteriálne nákazy sú na vzostupe od zavedenia očkovania proti pneumokokom

       V správe IDSA sa dočítame:[2]

„… ako prevalencia Haemophilus influenzae (40% – 45%), tak aj podiel β-laktamázu tvoriacich H. influenzae (37% – 50%) (izolovaných z kultúr z odobratých vzoriek tekutiny zo stredného ucha detí s akútnym zápalom stredného ucha) na infekciách hornej časti dýchacej sústavy významne vzrástol, odkedy sa rozšírilo masové očkovanie konjugovanými vakcínami proti pneumokokom… Zatiaľčo pred rokom 2000 bol S. pneumoniae bežnejší než H. influenzae, prevalencia H. influenzae zjavne vzrástla, odkedy sa prevalencia S. pneumoniae v čase po zavedení masového očkovania proti pneumokokom znížila, takže teraz sú približne rovnaké …“

       Vakcína Prevenar, ktorá sa používa na prevenciu pneumokokových ochorení, zahŕňajúcich meningitídu (zápal mozgových blán) a sepsu/septikémiu (otravu krvi), u malých detí, bola v USA schválená v roku 2000 a podáva sa v 4 dávkach bábätkám vo veku 2 až 15 mesiacov. Táto vakcína pôvodne pokrývala 7 a teraz 13 z vyše 90 kmeňov baktérie Streptococcus pneumoniae (= pneumokok).

       Hoci po zavedení masového očkovania klesol výskyt pneumokokových ochorení, spôsobovaných 7 kmeňmi pneumokokov, pokrytými 7-valentným Prevenarom, jeden z nepokrytých kmeňov – 19A – si vyvinul výbornú odolnosť a spôsobuje teraz pneumokokové ochorenia, na ktoré nezaberajú antibiotiká.

       V roku 2010 FDA (U.S. Food and Drug Administration = Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA; obdoba slovenského Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) – pozn. prekl.) v snahe prerušiť prenos pneumokokových ochorení schválil 13-valentnú vakcínu proti pneumokokom Prevenar 13, ktorá pokrýva aj kmeň 19A. Zdravotníci už niekoľko rokov vedia, že pneumokokové kmene, nepokryté vakcínou, rýchlo nahradili 7 kmeňov, pokrytých pôvodným Prevenarom, a tiež že výskyt nimi spôsobených invazívnych zápalov pľúc vzrástol o 71%. Výskumníci, píšuci do časopisu Emerging Infectious Diseases (Prenosné ochorenia, ktorých výskyt rastie), skonštatovali:[3]

„V Holandsku poskytla PCV-7 [7-valentná konjugovaná vakcína proti pneumokokom] vysoký stupeň ochrany proti invazívnym pneumokokovým ochoreniam (IPD), spôsobovaným vo vakcíne pokrytými kmeňmi pneumokokov, avšak nárast IPD, spôsobovaných vakcínou nepokrytými kmeňmi, znížil výsledný prínos očkovania.“

       Preto úrady v USA uviedli novú 13-valentnú vakcínu proti pneumokokom — v nádeji, že tým udržia ostatné kmene pneumokokov pod kontrolou. Avšak dejiny nám hovoria, že ako antibiotiká, tak aj očkovacie látky majú na svedomí vývin vysoko odolných pneumokokov.

 

Pneumokokové baktérie zmenili gény pred tým, ako sa Prevenar dostal na trh

       Nová analýza, vypracovaná výskumníkmi z niekoľkých krajín, odhalila zmeny v génoch 240 vzoriek baktérie Streptococcus pneumoniae, odobratých v rokoch 1984 až 2008.[4] Kmeň, známy ako Pneumococcal Molecular Epidemiology Network clone 1 (PMEN1) je odolný voči niekoľkým rôznym antibiotikám. V tejto analýze nájdeme niekoľko zaujímavých zistení, vrátane:

  • tento kmeň pneumokokov sa premnožil, keď sa príliš často používal penicilín, ale keďže ho penicilín nezneškodnil, doslova prekvital.
  • tento kmeň pneumokokov mení svoje DNA nukleotidy približne každých 15 týždňov, čo je rýchlosť mutovania podobná voči antibiotikám vysoko odolnej baktérii MRSA.
  • jeden zo spôsobov, akými táto baktéria mutuje, je zmena polysacharidovej kapsuly. PMEN1 mal kapsulu, zvanú 23F, ktorá je zahrnutá v Prevenare. Avšak v čase uvedenia Prevenaru na trh už baktéria zmutovala do nového sérotypu 19A, proti ktorému starý Prevenar neúčinkoval.

       Wired Science oznámil:[5]

„Táto štúdia „ilustruje, že tieto gény sú pod značným selekčným tlakom kvôli ľudským zásahom v podobe antibiotík a očkovania,“ hovorí Garth Ehrlich, bakteriológ a patológ vo výskumnom ústave Allegheny-Singer v Pittsburgu. Zmapovanie minulých genetických zmien nemusí výskumníkom pomôcť predpovedať, čo táto baktéria urobí v budúcnosti, ale táto analýza ukazuje, že niektoré gény sú obzvlášť náchylné zmeniť, sa a teda zjavne nie sú vhodným cíeľom pre očkovanie.“

       Druhým problémom je nad-užívanie antibiotík na infekcie uší a prínosových dutín, ktoré spôsobilo, že sa tieto typy pneumokokov stali odolnými voči antibiotikám, ako uvádzajú výskumníci v časopise Science:[6]

„Zistili sme vyše 700 rekombinácií, pričom gény, kódujúce hlavné antigény, boli častokrát zmenené. Spomedzi nich bolo 10 zmien kapsuly (púzdra), z ktorých jednu sprevádzal posun populácie pneumokokov, keď bol v USA po zavedení konjugovanej polysacharidovej vakcíny izolovaný očkovaním nepokrytý kmeň 19A. Evolúcia smerom k odolnosti voči fluórchinolónom, rifampicínu a makrolidom [antibiotikám] bola pozorovaná vo viacerých prípadoch.“

 

Zanechá nám očkovanie dedičstvo vysoko odolných baktérií a neliečiteľných chorôb?

       Očkovanie je spojené s rizikami pre zdravie a nezaručuje ochranu proti prenosnému ochoreniu. V prípade Prevenaru neboli vykonané nijaké dlhodobé štúdie, ktoré by vyhodnotili, či je spojený so vznikom chronickej choroby alebo trvalého poškodenia zdravia. A klinické skúšky, ktoré vykonal výrobca vakcíny pred schválením Prevenaru v roku 2000, porovnávali jednu experimentálnu vakcínu (proti pneumokokom) s inou (proti meningokokom), čo znamená, že nijaké skutočné placebo nebolo v kontrolnej skupine použité, a to znehodnocuje výsledky štúdie. Aj tak však deti v skupine, očkovanej proti pneumokokom, mali viac kŕčov, vysokých horúčok i iných reakcií, pričom umrelo 12 z testovaných detí a u 5 z nich bola stanovená diagnóza „syndróm náhleho úmrtia dojčaťa“ (Sudden Infant Death Syndrome = SIDS).

       Každá dávka Prevenaru (rovnako tak konkurenčného Synflorixu – pozn. prekl.) obsahuje hliníkový adjuvant, ktorý slúži na vyprovokovanie silnej imunitnej odpovede, je však tiež známym nervovým jedom (neurotoxínom).[7]

       Teraz sa ukazuje, že masové používanie Prevenaru vedie k ďalším nepredvídaným následkom, ako napr. nárast výskytu bakteriálnych infekcií a razantný nástup baktérií vysoko odolných voči antibiotikám. Iné vakcíny taktiež spôsobili vážne nepredvídané nežiaduce účinky, ako napr. vakcína proti ovčím kiahňam, ktorá môže zvýšiť riziko pásového oparu u dospelých.

       Je preto veľmi dôležité pochopiť, že Vašou najlepšou ochranou proti akejkoľvek chorobe je mohutný a zdravý imunitný systém. Očkovanie môže v skutočnosti fungovanie imunity narušiť či oslabiť, čo platí bez ohľadu na Váš vek. Dva spomedzi najdôležitejších činiteľov, ovplyvňujúcich zdravie Vášho imunitného systému, sú:

  • črevná mikroflóra
  • hladina vitamínu D v tele
     

       Okolo 80% Vášho imunitného systému spočíva v tráviacej sústave, takže udržiavanie si zdravej črevnej mikroflóry je nevyhnutnosťou pre udržanie si plne funkčného imunitného systému. Ak sú črevá Vášho dieťaťa osídlené príliš veľkým množstvom choroboplodných mikróbov (patogénov), bude tiež náchylnejšie utrpieť nežiaduce účinky očkovania. Viac informácií na túto tému sa dozviete v knihe Dr. Nataše Campbell-McBride Syndróm trávenia a psychológie“ („Guts and Psychology Syndrome (GAPS)“).

       Vitamín D je ďalším kľúčovým činiteľom pre udržanie si optimálneho zdravia, takže Vás vyzývam, aby ste dali Vášmu dieťaťu otestovať hladinu vitamínu D a ak zistíte, že je príliš nízka, aby ste nasledovali moje odporúčania pre optimalizáciu hladiny vitamínu D. (Viac o vitamíne D sa dozviete v knihe Dr. Marca Sorensona „Vitamin D3 a sluneční záření pro optimální zdraví“ – pozn. prekl.)

       Umelé manipulácie s imunitným systémom prostredníctvom očkovania nevytvárajú ten istý typ dlhotrvajúcej imunity, aký získame po prirodzenom prekonaní choroby pri zdravom životnom štýle. V dlhodobom meradle Vás očkovanie v skutočnosti môže urobiť menej zdravou/zdravým.

       Viac informácií o očkovacích látkach a ich zložení, o očkovacej politike a zákonoch v jednotlivých štátoch USA nájdete na stránke NVIC (National Vaccine Information Center = Federálne informačné stredisko o očkovaní v USA; nezisková spoločnosť, snažiaca sa o objektívne informovanie o očkovaní - pozn. prekl.), kde nájdete informácie, ktoré Vám pomôžu učiniť inteligentné, informované rozhodnutia o očkovaní.

 

       [Pozn. prekl.: Informácie o právnych predpisoch na Slovensku nájdete:

       Informácie o zložení vakcín a podrobnosti o jednotlivých zložkách v slovenčine nájdete tu:

       Informácie o dopadoch jednotlivých očkovaní v slovenčine nájdete tu:

 

Podeľte sa o svoj príbeh so svojimi známymi a s médiami

       Médiá s veľkou rýchlosťou varujú pred nebezpečenstvami prenosných ochorení, ale len zriedkavo pojednávajú o nebezpečenstvách očkovania proti týmto chorobám. To vytvára v spoločnosti veľmi skreslený obraz o bezpečnosti očkovania. Preto prosím, aby ste – v prípade, že ste Vy alebo niekto z Vašej rodiny utrpeli vážny nežiaduci účinok očkovania či poškodenie zdravia, alebo ak niekto z Vašich blízkych na následky očkovania zomrel – nemlčali, ale hovorili o tom. Ak sa navzájom nepodelíme o tieto informácie a skúsenosti, každý sa bude cítiť sám a bude sa báť prehovoriť. Napíšte list redakcii, ak máte iný názor na nejaký článok o očkovaní vo Vašich regionálnych novinách, alebo zavolajte do rozhlasovej relácie, ktorá ukazuje len jednu stránku mince v otázke očkovania.

       Je dôležité, aby ste sa zachovali statočne, pretože budete možno terčom silnej kritiky za to, že ste si dovolili hovoriť o „druhej stránke“ očkovania. Pripravte sa na to a majte odvahu neustúpiť. Iba vďaka zdieľaniu nášho názoru a poznania o očkovaní sa môže otvoriť verejná debata o očkovaní, v ktorej sa ľudia nebudú báť hovoriť o týchto zásadných zdravotníckych problémoch.

       Nesmieme dovoliť výrobcom vakcín a lekárskym zväzom, financovaným týmito výrobcami, aby mali prevahu v debate o očkovaní. Ľudia, poškodení očkovaním, nesmú byť zametení pod koberec a považovaní za „štatisticky prijateľnú stratu“ v rámci celoštátnej politiky plošného očkovania typu „jedna miera pre všetkých“ (one-size-fits-all), ktorá vystavuje priveľa ľudí riziku poškodenia zdravia a úmrtia. Nesmieme s ľuďmi narábať ako s pokusnými králikmi, ale ako s ľudskými bytosťami.

 

Odkazy na zdroje

[1]  Anthony W. Chow, Michael S. Benninger, Itzhak Brook, Jan L. Brozek, Ellie J. C. Goldstein, Lauri A. Hicks, George A. Pankey, Mitchel Seleznick, Gregory Volturo, Ellen R. Wald a Thomas M. File Jr.: „IDSA Clinical Practice Guideline for Acute Bacterial Rhinosinusitis in Children and Adults“, Infectious Diseases Society of America, 16.XII.2011,
https://www.idsociety.org/uploadedFiles/IDSA/Guidelines-Patient_Care/PDF_Library/IDSA%20Clinical%20Practice%20Guideline%20for%20Acute%20Bacterial%20Rhinosinusitis%20in%20Children%20and%20Adults.pdf

[2]  Anthony W. Chow, Michael S. Benninger, Itzhak Brook, Jan L. Brozek, Ellie J. C. Goldstein, Lauri A. Hicks, George A. Pankey, Mitchel Seleznick, Gregory Volturo, Ellen R. Wald a Thomas M. File Jr.: „IDSA Clinical Practice Guideline for Acute Bacterial Rhinosinusitis in Children and Adults“, Infectious Diseases Society of America, 16.XII.2011,
https://www.idsociety.org/uploadedFiles/IDSA/Guidelines-Patient_Care/PDF_Library/IDSA%20Clinical%20Practice%20Guideline%20for%20Acute%20Bacterial%20Rhinosinusitis%20in%20Children%20and%20Adults.pdf

[3]  Gerwin D. Rodenburg, Sabine C. de Greeff, Angelique G.C.S. Jansen, Hester E. de Melker, Leo M. Schouls, Eelko Hak, Lodewijk Spanjaard, Elisabeth A.M. Sanders a Arie van der Ende: „Effects of Pneumococcal Conjugate Vaccine 2 Years after Its Introduction, the Netherlands“, CDC Emerging Infectious Diseases, V.2010,
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/16/5/09-1223_article.htm

[4]  Nicholas J. Croucher, Simon R. Harris, Christophe Fraser, Michael A. Quail, John Burton, Mark van der Linden, Lesley McGee, Anne von Gottberg, Jae Hoon Song, Kwan Soo Ko, Bruno Pichon, Stephen Baker, Christopher M. Parry, Lotte M. Lambertsen, Dea Shahinas, Dylan R. Pillai, Timothy J. Mitchell, Gordon Dougan, Alexander Tomasz, Keith P. Klugman, Julian Parkhill, William P. Hanage a Stephen D. Bentley: „Rapid Pneumococcal Evolution in Response to Clinical Interventions“, Science, 2011, 331(6016):430-434,
https://www.sciencemag.org/content/331/6016/430.long

[5]  Tina Hesman Saey: „Genetic History of Pneumonia-Causing Superbug Unraveled“, Wired Science, 28.I.2011,
https://www.wired.com/wiredscience/2011/01/pneumonia-superbug-antibiotics/

[6]  Nicholas J. Croucher, Simon R. Harris, Christophe Fraser, Michael A. Quail, John Burton, Mark van der Linden, Lesley McGee, Anne von Gottberg, Jae Hoon Song, Kwan Soo Ko, Bruno Pichon, Stephen Baker, Christopher M. Parry, Lotte M. Lambertsen, Dea Shahinas, Dylan R. Pillai, Timothy J. Mitchell, Gordon Dougan, Alexander Tomasz, Keith P. Klugman, Julian Parkhill, William P. Hanage a Stephen D. Bentley: „Rapid Pneumococcal Evolution in Response to Clinical Interventions“, Science, 2011, 331(6016):430-434,
https://www.sciencemag.org/content/331/6016/430.long

[7]  National Vaccine Information Center (NVIC): „Pneumococcal“,
https://www.nvic.org/Vaccines-and-Diseases/Pneumococcal.aspx

 


Preklad a zverejnenie tohto článku zabrali prekladateľovi vyše 4 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.