Údaje CDC a Ministerstva školstva USA ukazujú silnú štatistickú súvislosť zaočkovanosti proti ovčím kiahňam a výskytu autizmu v každom štáte USA

05.10.2012 14:40

Sound Choice Pharmaceutical Institute - 29.IX.2012 - Dr. Theresa Deisher

 

       Pôvodný článok "Sound Choice uncovers CDC and Department of Education data that shows chickenpox vaccine use is highly statistically related to autism disorder prevalence in every state in the US"
       zo spravodaja Sound Choice Pharmaceutical Institute September 2012 Newsletter
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo
.

 

logo SCPI       Sound Choice Pharmaceutical Institute (SCPI) odhalil údaje CDC a Ministerstva školstva USA, ktoré ukazujú, že nasadenie plošného očkovania proti ovčím kiahňam vysoko štatisticky súvisí s výskytom porúch autistického spektra (Autism Spectrum Disorder = ASD) v každom jednom štáte USA.

       Pred vyše 4 rokmi mi bolo jasné, že výskyt ASD sa dramaticky menil v určitých konkrétnych rokoch. Pri pohľade na údaje Ministerstva školstva USA o výskyte ASD mi bolo jasné, že boli tri konkrétne roky, v ktorých výskyt autizmu dramaticky rástol. SCPI vykonalo štatistickú analýzu, ktorá ukázala, že roky 1980, 1988 a 1996 boli "rokmi zmeny" vo výskyte ASD. V roku 2010 vydal EPA (U.S. Environmental Protection Agency = Úrad pre ochranu životného prostredia v USA; obdoba slovenského Ministerstva životného prostredia - pozn. prekl.) údaje, ktoré potvrdzujú, že rok 1988 bol bodom zmeny vo výskyte ASD po celom svete (viď Michael E. McDonald, John F. Paul: "Timing of Increased Autistic Disorder Cumulative Incidence", Environmental Science and Technology, 2010, 44(6):2112–2118). Ako vedci z EPA podotýkajú vo svojej publikácii, identifikácia "bodov zmeny", ako je tento, nám povie, ktorý činiteľ životného prostredia to bol, čo vyvolal taký náhly a dramatický nárast výskytu ASD. Na tomto obrázku vidno tri body zmeny, ktoré SCPI identifikoval vo výskyte ASD v USA:

       Aký činiteľ životného prostredia (tým sa myslí zvonku tela ako kontrast ku genetike, vrodeným vadám a iným činiteľom zvnútra tela - pozn. prekl.) je spojený s týmito tromi bodmi zmeny? Jediný univerzálny činiteľ, spojený so všetkými tromi bodmi zmeny, je zavedenie plošného očkovania vakcínami, kontaminovanými DNA z umelo potratených bábätiek a čiastočkami (fragmentami) retrovírusov. V roku 1979 bola v USA plošne zavedená prvá vakcína, vyrobená pomocou umelého potratu (MMR II), v roku 1989 bola zavedená druhá dávka tejto vakcíny a vzrástla zaočkovanosť prvou dávkou na dvojnásobok a v roku 1995 bolo v USA zavedené plošné očkovanie ďalšou umelopotratovou vakcínou - proti ovčím kiahňam (varicelle).

       Teraz SCPI odhalil údaje CDC a Ministerstva školstva USA, ktoré ukazujú, že použitie vakcíny proti ovčím kiahňam je priamo spojené s výskytom ASD v každom jednom štáte USA. Nižšie uvedené grafy znázorňujú tieto údaje. Na vodorovnej osi (osi x) sú počty detí s diagnózou ASD vo veku 8 rokov, ktoré sa narodili v rokoch 1992 až 1998 a na zvislej osi (osi y) je percento detí z daných ročníkov narodenia, ktoré boli zaočkované proti ovčím kiahňam. Ako vidno, s rastúcou zaočkovanosťou proti ovčím kiahňam rastie aj počet diagnóz ASD. Prvý graf je priemerom za celé USA, druhý graf znázorňuje ten istý vzťah pre jednotlivé štáty USA.

 

Výskyt ASD v USA vo vzťahu k očkovaniu proti ovčím kiahňam pre ročníky narodenia 1992 až 1998

graf pre celé USA spolu

 

Ten istý graf pre jednotlivé štáty USA

graf pre jednotlivé štáty USA

 

       Tieto grafy ukazujú, že v takmer každom štáte USA nasadenie plošného očkovania proti ovčím kiahňam priamo súvisí s počtom detí, ktorým bola diagnostikovaná ASD, v každom roku, v ktorom stúpala zaočkovanosť, až kým dosiahla svoje maximum. Znovu podčiarkujem: čím viac detí bolo zaočkovaných proti ovčím kiahňam, tým viac deťom bola diagnostikovaná ASD. Štatistická analýza údajov za celé USA dáva korelačný koeficient (R2) 0,9598. V prípade, že nerozumiete štatistike: ak je R2 = 0,9598, ide o veľmi významný súvis.

       Zasaďme si tieto výsledky do kontextu globálneho otepľovania. Milujem prírodu a objímala som stromy desaťročia pred tým, ako sa globálne otepľovanie stalo témou dňa. R2 pre súvis hladiny kysličníka uhličitého v porovnaní s teplotou Zeme za posledných 150 rokov je len 0,44. Je to tak! R2 = 0,44 vyplašil verejnosť, aby sa činila a zaujímala o naše životné prostredie. Nemal by R2 = 0,9598 vyvolať ešte väčšiu činnosť? Čo urobíte s touto informáciou?

       Prečo tieto údaje CDC a Ministerstva školstva USA odhalil SCPI? Prečo tento výskum neurobilo a tieto výsledky nezverejnilo CDC a Ministerstvo školstva USA? Tieto výsledky by nepochybne mali viesť k vážnemu vedeckému prehodnoteniu a výskumu bezpečnosti bunkových kultúr, používaných na výrobu vakcín pre naše deti. Mali by sme sa pýtať takéto otázky.

       Vo verejne dostupných dokumentoch odborníci z FDA vyše 50 rokov diskutujú o nebezpečenstvách bunkových kultúr z umelo potratených bábätiek pri výrobe vakcín. Na nešťastie pre verejnosť, v jednom dokumente sú citovaní, že dávajú prednosť "intuitívnym" pokusom. To znamená, že radšej o možných hrozbách hovoria, než by vykonali pokusy, ktoré by ukázali, aké nebezpečné v skutočnosti je používanie bunkových kultúr z umelo potratených bábätiek. Nie je to neuveriteľné? FDA vie o potenciálnej hrozbe kontaminácie vakcín retrovírusmi a DNA z umelo potratených bábätiek, CDC má všetky údaje o očkovaní proti ovčím kiahňam, Ministerstvo školstva USA má všetky údaje o výskyte ASD: Napriek tomu, žiadna z týchto ustanovizní sa, zdá sa, vôbec nepokúšala pozrieť na to, ako môže byť takýto zjavný možný spúšťač ASD spojený s epidémiou autizmu, ktorej sme svedkami.

       CDC a FDA sú ustanovizne, ktorých úlohou je chrániť zdravie a bezpečnosť verejnosti v USA. Nerozprávajú sa spolu? K tomu môžem povedať len toľko, že ďakujem všetkým, čo podporili SCPI, a tým umožnili tento výskum. Tvrdo pracujeme na tom, aby sme dostali tieto nové informácie do rúk našich volených zástupcov a ustanovizní, ako sú FDA a CDC, ktorých povinnosťou je ochrana zdravia našich detí. Naďalej sa spoliehame na vašu podporu, aby sme mali prostriedky, vďaka ktorým dostaneme tieto informácie k tým, čo ich potrebujú. Vari si naše deti nezaslúžia tú istú lásku a starostlivosť, akú venujeme životnému prostrediu?

 


Preklad a zverejnenie tohto článku zabralo prekladateľovi vyše 2 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.