Účinnosť vynaložených nákladov na plošné očkovanie proti pneumokokovým invazívnym infekciám očkovacou látkou Prevenar

16.07.2011 14:25

    prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH a MUDr. Pavol Šimurka, PhD.

 

Cieľ: analyzovať:

 • výskyt pneumokokových ochorení na Slovensku
 • počet ušetrených infekcií a úmrtí (Prevenar - deti, dospelí)
 • ušetrené náklady (výsledok preventívneho očkovania)
 • účinnosť vynaložených nákladov na očkovanie proti pneumokokom v SR

 

Metódy:

 • analýza pripraveného modelu
  MODEL:
 • základ pre naše analýzy pripravila spoločnosť Fourth Hurdle Consulting Limited, Londýn, UK v máji 2007 (modely pripravili aj pre ČR, Maďarsko)
 • použité údaje:
  1. o účinnosti Prevenaru (klinické štúdie)
  2. demografické údaje SR
  3. o počte prípadov pneumokokových ochorení (údaje z epidemiologického informačného systému SR - EPIS, údaje zo VŠzP)
  4. o priemerných nákladoch na liečbu pneumokokových ochorení (Hudečková, Šimurka)
  5. použité publikované údaje - UK, Nemecko:
   • Mclntosh ED et al., Vaccine 2003; 21(19-20),: 2564-2572,
   • Mclntosh ED et al., Vaccine 2005; 23(14), 1739-1745,
   • Lloyd A et al., Eur J Health Econ, 2007

 

Výsledky:

 • náklady na:
  1. liečbu pred a po zavedení plošného očkovania dojčiat v SR
  2. očkovanie
 • ušetrené prípady ochorení
 • ušetrené roky života
 • náklady na ušetrený rok života

 

Tab. 1: Priame a nepriame náklady na liečbu detí do 10 rokov veku - odhad
Milióny v Sk Pred očkovaním Po očkovaní Rozdiel
Priame náklady na liečbu 314 249 65
Nepriame náklady na liečbu 1.011 719 292
Spolu 1.325 968 357

 

Tab. 2: Priame a nepriame náklady na očkovanie dojčiat - odhad
Milióny v Sk Pred očkovaním Po očkovaní Rozdiel
Priame náklady na očkovanie 0 264 264
Nepriame náklady na očkovanie* 0  0  0
Spolu 0 264 264

* Nepriame náklady zhodné s nepriamymi nákladmi na očkovanie proti DTPa-VHB-polio-Hib (povinné očkovanie dojčiat)

 

Tab. 3: Počet prípadov ušetrených podávaním konjugovanej vakcíny za rok u detí do 10 rokov veku - odhad
Situácia Pneumokoková
pneumonia
Pneumokoková
meningitída
Všetky prípady
pneumónií
Všetky prípady
otitíd
bez očkovania 135 22 22.285 39.798

po očkovaní

39 7 17.486 37.630
ušetrené prípady — abs. 96 15 4.799 2.168
ušetrené prípady — % 71,11 68,19 21,53 5,45

 

Tab. 4: Počet prípadov ušetrených podávaním konjugovanej vakcíny za rok u detí do 10 rokov veku - odhad
Veková skupina 10-19 20-39 40-64 >64 Σ ochorení >10
Bez očkovania
Septikémia * 27 144 405 398 975
Hospitalizované pneumoniae 114 299 862 1.905 3.180
Po očkovaní
Septikémia * 18 86 349 313 765
Hospitalizované pneumoniae 94 221 703 1.610 2.627
Ušetrené prípady
Septikémia * 9 59 56 85 209
Hospitalizované pneumoniae 21 78 159 295 553

* bakterémie, sepsy, meningitídy

 

 

Tab. 5: Náklady a očakávané výsledky po zavedení konjugovanej pneumo vakcíny (Prevenar) - dospelí a deti - odhad
    Bez očkovania Po očkovaní Rozdiel
Očkovanie 0 264 264
Liečba detí 314 249 -65
Dlhodobé náklady 29 9 -20
Redukcia nákladov na ochorenia dospelých     -29
Čisté náklady na Prevenar     151
Počet úmrtí Detí 29 21 -8
Dospelých 657 539 -117
Ušetrené roky života     2.355
Náklady na ušetrený rok života     64.854

 

Príloha 2

Tab. 2: Doložka finančných dopadov k návrhu vyhlášky MZ SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení

Aktuálne náklady na imunizačný program v SR pre rok 2009 hradené z verejného zdravotného poistenia - odhad

poradie ATC Názov dávky pre
2009
povinné
dovoz
sk
distribučná
cena
aktuálna
cena v
lekárni 
celkové náklady
verejné lekárne
2008 
nákup
zdravotnými
poisťovňami
  Kategor    Kód  
938     J07AJ51 Vakcíny proti pertussis,
inakt. celobunk., toxoid
           
0
938,
V 001  24675 D.T.COQ/D.T.P. 40.000 73,72 84,11 119,21 4.768.209,60 3.364.400,00
943     J07AM51 Tetanický toxoid s
difterickým toxoidom
           
0
943,
V 002 33919 IMOVAX D.T. ADULT 250.000 90,11 102,51 177,00 44.250.000,00 25.627.500,00
944     J07AN01 BCG            
0
944,
A 001 91324 BCG Vaccine SSI 1.500 144,60 178,15 182,50 273.750,00 267.220,80
950     J07BC01 Vakcíny proti vírusovej
hepatitíde typu B, čist.
           
0
950,
V 001 28454 EUVAX B 20 mG 15.000 240,10 266,70 361,80 5.427.000,00 4.000.500,00
954     J07BD52 Vakcína proti osýpkam,
príučniciam, rubeole
           
0
954,
V 001 57521 PRIORIX (amp.) 120.000 230,50 256,40 348,40 41.808.000,00 30.768.000,00
956     J07BF03 Vakcíny proti detskej
obrne, trival.
           
0
956,
V 001 68971 IMOVAX POLIO
(POLIOMYEL.VACC.)
50.000 148,30 167,17 232,30 11.615.000,00 8.358.500,00
960     J07CA01 Diftéria, poliomyelitída,
tetanus
           
0
960,
V 001 40232 DULTAVAX 60.000  244,70 271,56 367,60 22.056.000,00 16.293.600,00
962     J07CA02 Vakcíny proti diftérii,
tetanu, pertusis
           
0
962,
V 001 43006 INFANRIX-IPV+Hib (inj.
liek.+napln.inj.str. s ihlou)
100 1.035,20 1.088,95 1.335,80 133.580,48 108.895,00
966     J07CA09 bakteriálne a vírus.
vakcíny kombin.
           
0
966,
V 001 34900 INFANRIX HEXA 159.000 1.035,20 1.088,95 1.335,80 212.392.963,20 173.143.050,00
      J07AL02              
  S     Prevenar* 159.000 1.695,10 1.765,20 1690,00 268.710.000,00 280.666.800,00
      spolu           611.434.503,00 542.598.465,80
                     
      vakcíny proti
 chrípke**
BEGRIVAC 50.000 109,20 123,70 173,40 8.670.000,00 6.185.000,00
        VAXIGRIP (inj.striek.) 300.000 142,00 174,20 222,80 66.840.000,00 52.260.000,00
        INFLUVAC (INJ.STRIEK.) 400.000 142,00 174,20 222,80 89.120.000,00 69.680.000,00
        FLUARIX 300.000 162,10 182,40 252,90 75.870.000,00 54.720.000,00
                     
        VAXIGRIP JUNIOR
(inj.striek.)
6.000 135,30 152,70 212,70 1.276.200,00 916.200,00
      vakcíny proti
pneumokokom
polysacharid. 
             
        PNEUMO 23 70.000 252,70 279,80 378,00 26.460.000,00 19.586.000,00
                     
  spolu               268.236.200,00 203.347.200,00
                     
  spolu
všetko
              879.670.703,28 745.945.665,80
  rozdiel                 133.725.037,48

 


 

Súvisiace články:

 


Zverejnenie tohto článku (vrátane grafickej úpravy a prepísania tabuliek z tlačenej predlohy) trvalo správcovi www.slobodaVockovani.sk vyše 4 hodiny čistého času.

 

Diskusia: Účinnosť vynaložených nákladov na plošné očkovanie proti pneumokokovým invazívnym infekciám očkovacou látkou Prevenar

statistika

PremetFugas | 20.07.2011

Věřím jen statistice, kterou jsem si sám zfalšoval :-). Zdá se, že autorům analýzy z modelu "vypadl" aspekt nežádoucích účinků vakcíny. Pokud to tak je, pak je potřeba čtenáře jasně upozornit na to, že model pracuje s předpokladem 100% bezpečnosti vakcíny, čili s něčím, co je nereálné...

Re:statistika

Ing. Marián FILLO | 21.07.2011

Správny postreh.

A sú tam aj ďalšie chyby, ktoré ja osobne považujem u tak dôležitého dokumentu za absolútne neprípustné.

1.
Tabuľky č. 3 a 4 nesú úplne rovnaké názvy, hoci je zrejmé, že v tab. č. 3 nie je vôbec reč o deťoch do 10 r.

2.
Prvé dve tabuľky majú v poslednom stĺpci (Rozdiel) kladné čísla, hoci majú rovnaké stĺpce (Milióny Sk, Pred očkovaním, Po očkovaní, Rozdiel) a v tab. č. 1 sú väčšie čísla v 2. stĺpci, v druhej tabuľke sú väčšie čísla v 3. stĺpci. Takže v tab. č. 1:
Rozdiel = Pred očkovaním - Po očkovaní
ale v tab. č. 2:
Rozdiel = Po očkovaní - Pred očkovaním

3.
Nie je nijak vysvetlené, ako je možné, že očkovanie proti pneumokokom znižuje o 4799 prípadov ročne počet všetkých pneumónií, hoci počet pneumokokových pneumónií znižuje len o 96 prípadov ročne. To je proti logike. Očkovanie proti pneumokokom predsa nemôže znížiť počet iných než pneumokokových pneumónií.

4.
Taktiež nie je vysvetlené, ako môže očkovanie dojčiat (tzn. detí do 1. narodenín) znížiť výskyt pneumokokových ochorení u dospelých, resp. ako sa dospelo k uvedeným číslam (tab. 4)

5.
Úplnou záhadou je, ako boli spočítané "Ušetrené roky života" v tab. 5. Však dôchodca, ktorý nejakým čudesným spôsobom vďaka plošnému očkovaniu dojčiat nedostane pneumokokové ochorenie a preto nezomrie, môže zomrieť o mesiac neskôr na chrípku, keď už je tak veľmi náchylný na respiračné ochorenia.

6.
Výsledok je taký, že očkovanie Prevenarom je stratové (tab. 5), napriek tomu sa však zaviedlo, a jediným z tabuľky vyplývajúcim ospravedlnením môžu byť ušetrené roky života, ktoré sú však očividne vycucané z prsta, pretože človek nikdy nevie, koľko by sa dožil ten, kto zomrel na pneumokokovú chorobu.

Re:statistika

Ing. Marián FILLO | 21.07.2011

No a úplný bonbónik na záver:

7. základom analýzy je MODEL (nie reálne údaje) firmy Fourth Hurdle Consulting Ltd., ktorý dal vypracovať a zaplatil výrobca Prevenaru, firma Wyeth (teraz už Pfizer), a ten odmieta tento model zverejniť:
https://www.slobodavockovani.sk/news/ministerstvo-zdravotnictva-sr-odmieta-zverejnit-analyzu-na-zaklade-ktorej-zaviedlo-povinne-ockovanie-proti-pneumokokom/

Inak povedané: základom tejto analýzy je REKLAMA výrobcu vakcíny.

Záznamy: 1 - 3 zo 3

Pridať nový príspevok