Týka sa to nás všetkých: Obludný plán z dielní IG Farben. Je planeta skutočne preľudnená? Najvyšší čas na selekciu! Codex Alimentarius triafa jednou ranou dve muchy: Pomaly zabíja, rýchlo zarába

07.07.2016 00:00

    [...]

    Podľa odporcov Kódexu je tento projekt iba jedným zo systému opatrení populačnej kontroly, ku ktorým patrí napríklad aj zavedenie DNA ničiacich a latentných imunosupresívnych chemických agentov vo vakcínach (napr. vtáčia chrípka a AIDS), aspartámu, chemtrails (rozprašovanie chemických látok v ovzduší), chemoterapie pre liečbu rakoviny a RU486 (potrat vyvolávajúca tabletka financovaná rockefellerovskou dynastiou).

    [...]

    Vláda USA a kolaborujúce médiá sa snažia pozornosť sveta odvracať, zatiaľ čo sa tieto neslýchané a povinné štandardy potajomky prijímajú. Čo myslíte, čo sa bude diať, ak sa príjme dohoda TTIP? Zaplavia nás znehodnotené, ožiarené, pesticídmi a hormónmi napumpované potraviny. A ak sa budete chcieť postaviť na nohy prírodnými liečivami, možno skončíte v base. Lebo scenár je iný robiť, konzumovať, ochorieť, jesť toxické lieky, umrieť. Päť bodov, na ktorých zarobí päť najväčších svetových biznisov.

 

    Viac na stránke PяotiPrúd.