Tvrdenie o vyhubení detskej obrny v Indii je značne pochybné

30.01.2012 07:28

The Hindu Business Line - 27.I.2012 - Anant Phadke

 

       Pôvodný článok "Polio eradication, a dubious claim"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

Očkovanie orálnou vakcínou proti detskej obrne       Výskyt ochrnutí končatín u detí preukázateľne vzrástol po očkovacej kampani proti detskej obrne.

 

       Zdravotnícki úradníci si, zdá sa, blahoželajú, keďže počas roku 2011 nebol v Indii hlásený ani jeden prípad ochrnutia spôsobeného detskou obrnou. To však neznamená, že detská obrna bola vyhubená. Prípady detskej obrny sa môžu v Indii znovu objaviť, ako sa to, ostatne, už stalo v niektorých iných krajinách.

       Po druhé, rôzni odborníci na verejné zdravie poukázali na to, že detskú obrnu (poliomyelitídu) nemožno vyhubiť samotným očkovaním. Poliomyelitída, ako aj mnoho iných prenosných ochorení, vyplýva v prvom rade z chudoby, ktorá vedie k nedostatočnej hygiene a k podvýžive. V rozvinutých krajinách výskyt detskej obrny klesol, keď sa zlepšili životné podmienky, vrátanie hygieny. Očkovanie hralo pri vymiznutí detskej obrny len doplnkovú úlohu.

       Teraz však bola vytvorená ilúzia, že môžeme zvíťaziť nad detskou obrnou samotným očkovaním. Výskyt detskej obrny môže byť podstatne znížený pomocou očkovania. Avšak sú tu určité technické príčiny, prečo detská obrna (narozdiel od pravých kiahní) nemôže byť vyhubená očkovaním.

 

Viac ochrnutí končatín

       V rámci indickej snahy o vyhubenie detskej obrny boli do celoštátneho očkovacieho kalendára v rokoch 1978/1979 pridané tri dávky orálnej vakcíny proti detskej obrne. To znížilo výskyt detskej obrny o 80% — z 24.257 v roku 1988 na 4.793 v roku 1994. Ale v roku 1995 bola pod vplyvom medzinárodných organizácií spustený program na vyhubenie detskej obrny, ktorá niekoľkokrát navýšila peňažné náklady i zapojenie ľudskej pracovnej sily do očkovania proti detskej obrne.

       Indická vláda minula na program Pulse Polio v rokoch 2009/2010 17.470.000.000 Rs (indických rupií; podľa aktuálneho kurzu v čase prekladu článku to je 267.702.331 € - pozn. prekl.) a celkovo vyše 120 miliárd Rs (1.838.825.400 € - pozn. prekl.) za posledných 12 rokov. Keď sa v roku 2006/2007 vynaložilo na program Pulse Polio 10.040.000.000 Rs (153.848.392 € - pozn. prekl.), na rutinné očkovanie inými vakcínami sa vynaložilo len 3.270.000.000 Rs (50.107.992 € - pozn. prekl.) a na kontrolu tuberkulózy 1.840.000.000 Rs (28.195.322 € - pozn. prekl.). A celý vtip je v tom, že v Indii bolo v čase spustenia programu na vyhubenie detskej obrny každoročne 15 miliónov ochorení a  400.000 úmrtí na tuberkulózu v porovnaní s odhadovanými 20.000 ochoreniami a menej než 500 úmrtiami ročne na detskú obrnu.

       Ospravedlnením programu na vyhubenie detskej obrny je, že výrazne zredukuje výskyt ochrnutí u detí, pretože detská obrna predstavuje u detí najvýznamnejšiu príčinu ochrnutí, ktorým možno predchádzať. V skutočnosti však výskyt ochrnutí končatín u detí po spustení programu na vyhubenie detskej obrny vzrástol!

       Internetová stránka Celoštátneho dohľadu nad detskou obrnou (National Polio Surveillance Project = NPSP) odhaľuje, že počet prípadov akútnej chabej obrny (Acute Flaccid Paralysis = AFP) u detí v Indii od roku 1997 do roku 2011 vzrástol 20x (z 3.047 na 60.466)!!! Štátni úradníci argumentujú, že tento nárast je spôsobený dôkladnejšou dokumentáciou a zvýšenou citlivosťou dohľadového systému pri zaznamenávaní AFP, pričom väčšina týchto detí sa neskôr z obrny zotaví. Ak by však citlivosť dohľadového systému bola zvýšená povedzme v roku 2000, videli by sme prudký nárast prípadov AFP len v roku 2001 a možno ešte 2002. Sústavný prudký nárast výskytu prípadov AFP od roku 1998 až do dneška vyvracia toto "vysvetlenie".

       Dr. Jacob Puliyel, využijúc právo na informácie, získal údaje z indického štátu Uttar Pradéš, ktoré odhalili, že v roku 2005 z celkovo 10.055 prípadov AFP bolo 2.553 sledovaných až dva mesiace, z toho u 898 (35%) ochrnutie pretrvávalo. To potom logicky neboli "falošne pozitívne prípady", ale prípady ochrnutia ako takého. Dr. Satyamala to, využijúc právo na informácie, potvrdil aj v roku 2006. To, že väčšine z týchto prípadov "reziduálneho ochrnutia" nebol v stolici zistený vírus detskej obrny, nie je pre ochrnuté deti a ich rodičov nijakou útechou.

       Je možné, že vírusy z masívne používanej orálnej (ústami podávanej) vakcíny proti detskej obrne (ktorá obsahuje oslabené, ale živé vírusy detskej obrny) zmutovali do nového vírusu, ktorý nemá morfologické vlastnosti identické s typickým vírusom detskej obrny, avšak spôsobuje ochrnutia. Rozumnou a ľudskou odpoveďou na tento nárast počtu ochrnutých detí by bolo zastavenie podávania dodatočných dávok orálnej vakcíny proti detskej obrne a vyšetrenie tejto záležitosti. Ak sa nájde akékoľvek iné vedecké vysvetlenie, môže tento program pokračovať. Ale dovtedy bude neetické pokračovať v dodatočnom očkovaní orálnou vakcínou proti detskej obrne.

       Je nevyhnutné, aby všetky tieto deti, čo stratili kontrolu nad svojimi končatinami, boli plne rehabilitované a ich rodičia primerane odškodnení. Trestná zodpovednosť by mala byť vyvodená voči tým úradníkom, ktorí zamlčali informáciu o dramatickom náraste prípadov AFP, a tiež tým úradníkom a tvorcom zdravotníckej politiky, ktorí sú zodpovední za pokračovanie očkovacieho programu na vyhubenie detskej obrny.

 

Prípady VAPP

       Je veľmi dobre známe, že orálna vakcína proti detskej obrne nevyhnutne spôsobuje prípady VAPP (Vaccine Associated Paralytic Polio = s očkovaním spojeného ochrnutia, spôsobeného vírusom detskej obrny) u malej časti očkovaných osôb — v priemere 1 prípad VAPP na 4 milióny dávok vakcíny (pri 4 dávkach na osobu teda 1 prípad VAPP na 1 milión očkovaných, pri viac dávkach na osobu ešte častejšie - pozn. prekl.). V Indii preto možno počas trvania programu Pulse Polio očakávať 200 prípadov VAPP ročne. Tieto deti musia nedobrovoľne obetovať svoje končatiny pre "Dobro spoločnosti" — bez toho, že by boli rehabilitované a ich rodičia odškodnení! Jan Swasthya Abhiyan (ľudové hnutie za zdravie v Indii) požadovalo rehabilitáciu a odškodnenie prípadov VAPP. Celoštátna komisia pre ľudské práva to tiež odporúčala. Indická vláda to však ignorovala.

       Detská obrna nie je celosvetovo vyhubená. Rozvinuté krajiny musia pokračovať v očkovaní proti detskej obrne, hoci nemajú nijaké prípady detskej obrny. Preto je v ich záujme pokračovať v programe na vyhubenie detskej obrny, a to aj v prípade, že v rozvojových krajinách to nie je priorita č. 1. Jedným zo spôsobov, ako to robiť, je zveličovanie problému detskej obrny. V roku 1988 bolo hlásených po celom svete spolu 32.419 prípadov ochrnutia skrz detskú obrnu. Pri odhadoch počtu prípadov ochrnutia WHO (World Health Organization = Svetová zdravotnícta organizácia OSN - pozn. prekl.) navýšila toto číslo vyše 10x na 350.000. Argumentovala pritom tým, že skutočný počet prípadov bol 10x vyšší než počet hlásených prípadov. Mávnutím čarovného prútika bolo potom v ďalšej literatúre zmazané slovo "hlásených" a tvrdilo sa, že kvôli detskej obrne ochrnie ročne "vyše 350.000 detí"!

       Treba tiež podotknúť, že vírus detskej obrny je len jednou z viacerých príčin ochrnutia u detí, pričom drvivá väčšina prípadov AFP je spôsobená inými vírusmi. Preto aj keby bola detská obrna vyhubená, zníži sa tým počet ochrnutí u detí možno tak o 20%. Určite by sme sa mali snažiť dostať detskú obrnu pod kontrolu pomocou očkovania a hygieny. Ale vytvárať dojem, že odstránime ochrnutia u detí skrz očkovanie proti detskej obrne, je jednoducho zavádzaním.

 

Autor

       je členom Jan Swasthya Abhiyan a Medico Friend Circle (kruh priateľov zdravotníctva).

 


Preklad a zverejnenie článku zabrali prekladateľovi približne 2 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.