Tlačová správa: Talianska národná demonštrácia za slobodu v očkovaní / Pesaro / 8.VII.2017

09.07.2017 13:22

Comitate Salute e Diritti8.VII.2017David Gramiccioli

 

    Pôvodný článok Press release:  National demonstration for vaccine freedom of choice 
    z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

  • Pesaro, Taliansko, 8. júla 2017, talianska národná demonštrácia za slobodu v očkovaní
  • Tisíce ľudí z celého Talianska by sa mali zúčastniť tohto protestu proti zákonu, ktorý je práve prejednávaný.
  • Podujatie usporiadali organizácie „Comitato Salute e Diritti“ (Výbor pre práva v zdravotníctve) z mesta Pesaro, „Colors Radio“, „Il Sentiero di Nicola“ (Nikolina cesta), „Auret“ (Autizmus, výskum a liečba), „Comilva“ (Talianska koordinačná skupina za slobodu v očkovaní), „Corvelva“ (Benátska krajská skupina za slobodu v očkovaní), „Rav HPV“ (Nežiaduce reakcie na vakcíny proti HPV), „Vaccinare informati“ (Informované očkovanie) a „Condav“ (Národná koordinačná skupina poškodených očkovaním)


    Národná demonštrácia za slobodu v očkovaní sa odohrá v meste Pesaro v „Parco Miralfiore“ 8.VII.2017 od 1730 do 2030. Toto podujatie usporiadali organizácie „Comitato Salute e Diritti“ (Výbor pre práva v zdravotníctve) z mesta Pesaro, „Colors Radio“, „Il Sentiero di Nicola“ (Nikolina cesta), „Auret“ (Autizmus, výskum a liečba), „Comilva“ (Talianska koordinačná skupina za slobodu v očkovaní), „Corvelva“ (Benátska krajská skupina za slobodu v očkovaní), „Rav HPV“ (Nežiaduce reakcie na vakcíny proti HPV), „Vaccinare informati“ (Informované očkovanie) a „Condav“ (Národná koordinačná skupina poškodených očkovaním). Tieto organizácie sa spojili, aby bolo lepšie počuť ich hlas. Taliansky Senát teraz prejednáva zákon, ktorý by učinil očkovanie povinným pre deti ako podmienku zápisu do školy. Veľká časť obyvateľstva Talianska je však silne proti takýmto donucovacím a autoritárskym opatreniam.

    Rodiny z celého Talianska, od Valle d'Aosta po Sicíliu, by sa mali zúčastniť tejto udalosti, ktorá bude skutočným večierkom. Za rečnícky pult sa postaví mnoho ľudí, vrátane lekárov, rodičov očkovaním poškodených detí, predsedov a hovorcov usporiadateľských organizácií, filosof Diego Fusaro (osobnosť, v Taliansku známa z TV obrazoviek), novinár Gianluigi Paragone, pesničkári Povia a Ferdinando Imposimato, taliansky sudca, politik, právnik a čestný predseda Najvyššieho súdu Talianska. Park bude vybavený kútikom pre bábätká a ihriskom pre deti. Pre prípad potreby budú k dispozícii sanitky a zdravotníci. Vďaka darom budú k dispozícii dva defibrilátory a tri palety pitnej vody navyše k pitnej vode a fontánam v samotnom parku.

    David Gramiccioli, moderátor rozhlasovej stanice „Colors Radio“, hlavný usporiadateľ a hovorca tejto udalosti, hovorí:

„Odpor voči povinnosti nie je len otázkou ideológie, ako sa píše v dôvodovej správe k navrhovanému zákonu. Tí, čo sa zdráhajú dať očkovať svoje deti alebo ktorí sú presvedčení, že svoje deti očkovať nedajú vôbec, dospeli k tomuto rozhodnutie až po hlbokom rozbore témy očkovania. Hovorili s lekármi, imunológmi a mikrobiológmi, ktorí hlásili údaje, zbierané „Instituto Superiore di Sanità“ (Národným zdravotným ústavom Talianska) alebo zverejnené v článkoch vo svetovo uznávaných vedeckých časopisoch.“

    Hovorí tiež:

„Niekoľko zdrojov popisuje nežiaduce reakcie na očkovanie, trvalé poškodenia zdravia a v niektorých prípadoch aj úmrtia následkom očkovania. Pred vydaním zákona, ktorý činí očkovanie povinným, by mala Vláda Talianska rozptýliť všetky obavy, kolujúce v obyvateľstve, prípadným vyvrátením všetkých spomínaných vedeckých článkov vo verejných diskusiách (ktorých sa zástupcovia štátnych úradov zúčasňujú len zriedkakedy).“

    Proti prejednávanému zákonu je mnoho ľudí. Považujú zavádzanú povinnosť za skutočné porušenie rodičovských práv. Vláda sa zavedením tohto zákona snaží dosiahnuť čo najvyššiu zaočkovanosť, ale takéto donucovacie opatrenie je na míle vzdialené skutočnému riešeniu tohto problému.

    Vláda by namiesto ostrakizácie čiastočne či úplne neočkovaných detí a vyberania nekresťansky vysokých pokút od ich rodín, ktoré sa kvôli svojim pochybnostiam nepridržiavajú talianskeho národného očkovacieho kalendára, mala ľudí informovať a ubezpečovať ich svojou podporou správnych lekárskych postupov.

    Gramiccioli pokračuje:

„Očkovanie nie je povinné v 15 krajinách Európy. Napriek tomu je v nich zaočkovanosť vyššia, pretože ich vlády zabezpečujú primeranú informovanosť a prísny dozor nad bezpečnosťou očkovania. Odporúčajú vyšetrenia pred i po očkovaní, aby sa overilo, či očkovanie bolo alebo nebolo úspešné. Nútenie do očkovania sa míňa účinkom. Tlačenie rodičov do očkovania ich detí vyvolá v týchto rodičoch ešte väčší odpor k očkovaniu, čím nevyhnutne podkope dôveru občanov vo verejné zdravotníctvo. Ľudia by po novom mali podpisovať informovaný súhlas s tým, že ponesú riziká očkovacieho programu, tvárou v tvár zákonnej povinnosti. To je samo o sebe pojmoslovným protirečením.“

    Gramiccioli tiež tvrdí:

„Toto sú dôvody, prečo sa mnohí talianski občania rozhodli stretnúť v meste Pesaro a pozdvihnúť svoj hlas. Pesaro — ako provinčné mesto — je ideálnym miestom pre oznámenie posolstva, že ľudia, skeptickí voči očkovaniu, sú všade. Mnohí z nás chcú, aby zaznel ich hlas. Prosím teda všetkých, čo majú oprávnené obavy z prejednávaného zákona, aby sa pripojili k nám. Toto podujatie bude večierkom na ochranu našich slobôd. Oblečte si, prosím, oranžové tričko, nasaďte si svoj najlepší úsmev a buďte odhodlaní! Teším sa na stretnutie s vami v meste Pesaro v sobotu 8.VII.2017.“

    Toto podujatie podnietilo ďalšie hnutia v iných európskych mestách. Napr. v Paríži sa bude konať demonštrácia v tom istom čase ako v meste Pesaro. Občania Francúzska budú pochodovať v oranžových tričkách, aby hájili slobodu v očkovaní.

 

„Keď sa nespravodlivosť stáva zákonom, odpor sa stáva povinnosťou.“

Thomas Jefferson

 

Dodatok prekladateľa

    Demonštrácia prebehla už včera a podľa fotografií bola naozaj vo veľkom štýle… Však posúďte sami (kliknite na obrázok pre otvorenie v plnej veľkosti v novom okne / na novej záložke):

fotografia č. 7

fotografia č. 1 fotografia č. 2

fotografia č. 3 fotografia č. 4

fotografia č. 5 fotografia č. 6

fotografia č. 8 fotografia č. 9

fotografia č. 10

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.