Tlačivo na udávanie rodičov, odmietajúcich povinné očkovanie, ktoré dáva pediatrom vypisovať RÚVZ Dunajská Streda

18.02.2012 02:19

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
so sídlom v Dunajskej Strede

IČO: 17335981
Veľkoblahovská č. 1067,
P.O. BOX 138
929 01 Dunajská Streda
Tel.: 031/59112 11, 34, 35, 39, 58
Fax: 031/59112 60
E-mail: ds.ruvz@uvzsr.sk
www.ruvzds.sk

NZZ:
Tel. č.:

Mobil:
Dátum:

Kontrolu za RÚVZ vykonal:


E-mail:

 

 

Vec: Z á z n a m  z kontroly očkovania detí, ktorých rodičia odmietli povinné očkovanie

 

       V zmysle usmernenia ÚVZ SR č. OE/5227/2010 zo dňa 24.6.2010 a v súlade s § 5 ods. 4 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a podľa § 14 Vyhl. č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, bola vo vyššie uvedenom NZZ vykonaná kontrola povinného očkovania detí v rozsahu stanovených ročníkov narodenia.

 

Pri kontrole boli zistené nasledovné skutočnosti:

1. Meno dieťaťa:

2. Dátum narodenia:

3. Bydlisko:

4. Mená rodičov alebo zákonných zástupcov:

5. Očkovanie dieťaťa (chronologicky):

6. Nevykonané povinné očkovania (druh a dátum potrebného očkovania podľa platného očkovacieho kalendára):

7. Dôvod neočkovania (podľa údajov očkujúceho lekára):

 

Podpis a razítko lekára:

 


 

Komentár redakcie www.slobodaVockovani.sk

       Je snáď úplne zjavné, že takéto hlásenie hrubo porušuje Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

       Bližšie viď: vyjadrenie Úradu na ochranu osobných údajov (PDF).

 


Prepis tlačiva a zverejnenie tohto článku zabrali správcovi www.slobodaVockovani.sk približne 1 hodinu čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Tlačivo na udávanie rodičov, odmietajúcich povinné očkovanie, ktoré dáva pediatrom vypisovať RÚVZ Dunajská Streda

úradníci navštívili pediatričku

Veronika | 04.10.2012

Chcem sa opýtať, volala mi pediatrička, že sa mám dostaviť k nej, vraj bola u nej kontrola z úradu a kontrolovali ktoré deti odmietli očkovanie. Predpokladám, že im bolo povedané meno priezvisko rod.číslo atď... to môžu???aké právomoci má vlastne regionálny úrad?

ochrana osobných udajov

cloister | 02.03.2012

Zdravim. Ked tomu správne rozumiem tak REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Dunajskej Strede porušuje zákon o ochrane osobných udajov tým, že vyžaduje osobné udaje o pacientoch od lekárov?

A ak chce tieto udaje tak potom by mu mali pacienti dat suhlas na taketo poskytovanie osobných udajov. Ak nedaju tak lekár nemoze posielat tento zaznam o kontrole naspät RÚVZ v DS bez suhlasu pacienta?

Re:ochrana osobných udajov

Ing. Marián FILLO | 11.03.2012

Za súčasného právneho stavu je to presne tak, ako píšete.

Pridať nový príspevok