Tenpenny, Dr. Sherri

16.05.2010 02:34

fotografia - Dr. Sherri Tenpenny       Dr. Sherri Tenpenny je uznávaná ako jeden z najzasvätenejších a najotvorenejších praktických lekárov v USA, čo sa týka vplyvu očkovania na zdravie.

       Ako členka prestížnej Národnej asociácie rečníkov (= National Speaker's Association; myslí sa v USA - pozn. prekl.) je známym obhajcom slobodnej voľby v zdravotníctve, vrátane práva na odmietnutie očkovania. Ako medzinárodne známa rečníčka je vyhľadávaná pre svoju schopnosť prezentovať spoľahlivé vedecké informácie ohľadom rizík očkovania a varovania, ktoré sa z kruhov konvenčného (= oficiálneho alopatického - pozn. prekl.) zdravotníctva sotva dozviete. Čo je najdôležitejšie, v zdravotnom stredisku OsteoMed II ponúka jedinečné liečebné metódy pre tých, ktorí boli zdravotne postihnutí očkovaním.

       Dr. Tenpenny získala svoj doktorský titul na Univerzite v Tolede, Ohio, USA. Štúdium lekárstva absolvovala na Vysokej škole osteopatickej medicíny v Kirksville, Missouri, USA. Dr. Tenpenny je certifikovaná v pohotovostnej medicíne (tzn. medicíne naliehavých, núdzových prípadov, angl. emergency medicine - pozn. prekl.) od r. 2005 a v osteopatickej manipulatívnej medicíne od r. 1995.

       V rokoch 1987-1995 - pred začiatkom svojej kariéry na poli alternatívnej medicíny - bola Dr. Tenpenny riaditeľkou pohotovosti na Blanchard Valley Regional Hospital Center (= krajské zdravotné stredisko Blanchardského údolia - pozn. prekl.) vo Findlay, Ohio, USA. V roku 1994 spolu s podnikateľským partnerom otvorila vo Findlay OsteoMed - lekársku prax zameranú na osteopatickú manipulatívnu medicínu.

       V roku 1996 sa presťahovala do Strongsville, Ohio, USA, kde založila OsteoMed II, rozšíriac tak svoju prax a víziu skombinovaním toho najlepšieho z konvenčnej a alternatívnej medicíny. V roku 2004 sa OsteoMed presťahoval do Middleburg Heights, Ohio, USA, kde sídli doteraz. OsteoMed už navštívili pacienti z 38 štátov USA a 9 krajín, aby vyriešili svoje zdravotné problémy.

       Súc oddaná zdraviu a blahu svojich pacientov, Dr. Tenpenny vytvorila celý rad výučbových CD a DVD pre tých, ktorí sa zaujímajú o oblasť zdravotnej starostlivosti, napr. o odstránenie alergií, zdravý spánok, zdravie hormonálnej sústavy a poprsia, poruchy pozornosti, autizmus či štítnu žľazu.

       Dr. Tenpenny prednášala na Cleveland State University a Case Western Reserve Medical School na tému alternatívnej starostlivosti o zdravie. V celoštátnom meradle (myslí sa: v USA - pozn. prekl.) býva hosťom relácií v rozhlase i TV, vrátane celoštátne (myslí sa: v USA - pozn. prekl.) vysielaných relácií "Coast-to-Coast AM", "Alex Jones" and "The Deborah Ray Show". Mnohokrát bola hosťom relácie “Your Health with Dr. Richard Becker” ("Tvoje zdravie s Dr. Richardom Beckerom") vysielanej na Family Network. Jej články boli uverejnené v celoštátnych (myslí sa: v USA - pozn. prekl.) časopisoch, novinách a internetových stránkach, vrátane NewsWithViews.com, Huffington Post a Mothering.com.

       Je autorkou knižných bestsellerov "FOWL! Bird Flu: It's Not What You Think" ("Vtáctvo! Vtáčia chrípka nie je to, čo si myslíte") a "Saying No To Vaccines: A Resource Guide for All Ages" ("Odmietanie očkovania - príručka pre všetky vekové skupiny").

 

       Z anglickej pôvodiny: https://www.huffingtonpost.com/dr-sherri-tenpenny
       preložil Ing. Marián FILLO.

 

Preložené články: