Talianski lekári píšu otvorený list: Neočkované deti sú zdravšie! Štúdie hovoria to isté. Farmaceutický priemysel zaujíma iba zisk. Deti sa nedokážu brániť

14.11.2016 00:00

    [...]

    V biznise s vakcínami sa točia obrovské peniaze. Iba naivný idealista môže veriť tomu, že farmaceutické firmy pracujú pre blaho pacienta. Zisk je na prvom (aj druhom a treťom) mieste, preto sa mnohé vedľajšie účinky liekov zatajujú, preto sú klinické skúšky liekov i vakcín často nedostačujúce, a preto sa napriek všetkému pumpujú do ľudí, akoby sa nechumelilo. Poviete si, že predsa každé balenie lieku má aj svoj príbalový leták, no po pravde, málokto si tie drobné písmenká podrobne prečíta, a ak aj áno, tak len mizivé percento užívateľov im aj rozumie. A úplne scestné je to pri povinnom očkovaní detí. Rodičia o vakcíne, ktorú pichajú ich dieťaťu, nevedia nič, nedostanú žiadne varovanie, žiadny leták s vysvetlením zloženia očkovacej látky a možných vedľajších účinkoch.

    Výrobcovia vakcín sú nielen úplne chránení pred hmotnou zodpovednosťou za poškodenia zdravia a úmrtia detí, ale zvyčajne sú podporovaní vládnymi úradmi, ktoré nanucujú vakcíny rodinám a deťom pomocou nehorázneho a nepodloženého zastrašovania. Chýba verejná diskusia, odporcovia očkovania sú zosmiešňovaní, o vedľajších účinkoch, ako sú napríklad detská mozgová obrna, autizmus či mnoho ďalších chorôb, sa veľa nehovorí. A ako je to s celkovým prospievaním očkovaných a neočkovaných detí?

 

    Viac na stránke PяotiPrúd.