Tajné vládne dokumenty odhaľujú lži o detských očkovacích látkach proti osýpkam

25.09.2010 01:41

NaturalNews.com - 21.IX.2010 - David Gutierrez

 

       Pôvodný článok "Hidden government papers expose lies about measles vaccines for infants"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Politika britskej vlády sa v otázke očkovania detí proti osýpkam zmenila bez zrejmého dôvodu, ako poznamenáva Christina England v článku na vactruth.com, citujúc interný dokument z roku 1968.

       Dokument nazvaný "Poznámky k používaniu a skladovaniu očkovacej látky proti osýpkam (živej oslabenej) pre potreby plošného očkovania" jasne hovorí v článku 7, že očkovacia látka by nemala byť podávaná deťom pod 9 mesiacov veku. Podľa autorov tohto dokumentu, prítomnosť materských protilátok v krvi týchto detí spôsobuje neúčinnosť očkovacej látky. Namiesto toho vláda odporúčala očkovanie vo veku dvoch rokov po očkovaní proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a detskej obrne.

       Christina England to dáva do protikladu s práve prebiehajúcim tlakom na skoršie očkovanie proti osýpkam, ktoré nedávno zdôraznila štúdia, ktorá zistila, že v telách detí nie sú prítomné takmer žiadne materské protilátky už vo veku 6 mesiacov.

       Upriamuje tiež pozornosť na článok 6 vládneho dokumentu, ktorý hovorí, že "mierne horúčkovité reakcie a prechodné vyrážky možno očakávať po očkovaní v podstatnej časti prípadov", ale že "Výbor pre bezpečnosť liekov ... si však neželá dostávať hlásenia o miernych horúčkovitých reakciách a vyrážkach spojených s použitím tejto očkovacej látky."

       V článku 8 tohto dokumentu sa odporúča v záujme zníženia rizika nežiadúcich účinkov "interval troch až štyroch týždňov medzi podaním očkovacej látky proti osýpkam a akejkoľvek inej očkovacej látky, bez ohľadu na to, ktorá bude podaná ako prvá."

       Avšak dnes sa podávajú súbežne očkovacie látky proti osýpkam, príušniciam a ružienke - vo forme trojitej očkovacej látky "MMR".

       "Aká bezpečná je očkovacia látka MMR?" píše Christina England. "Výrobca tejto očkovacej látky zverejnil dlhý zoznam varovaní, kontraindikácií a nežiadúcich účinkov spojených s touto trojitou očkovacou látkou. ... Boli hlásené zdravotné ťažkosti zasahujúce takmer každú sústavu v tele: lymfatickú, zažívaciu, srdcovo-cievnu, imunitnú, nervovú, dýchaciu a zmyslovú."

 

Zdroj: