Tajné sterilizačné prísady v očkovacích látkach

23.09.2011 00:34

Infertility @ suite101 - 19.VI.2011Joanna Karpasea-Jones

 

       Pôvodný článok "The Secret Sterilizing Ingredients of Vaccines"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo
.

 

       Výskumy zistili, že polysorbát 80 (Tween 80) spôsobuje u potkanov neplodnosť a oktoxinol 10 je silným spermicídom, tieto zlúčeniny však môžu byť vo vašich vakcínach.

       Podľa informačnej linky o starostlivosti o zdravie v tehotenstve California Teratogen Information Service (CTIS = Kalifornská informačná služba o poškodeniach plodu) jestvuje mnoho činiteľov, ktoré môžu učiniť človeka neplodným, pričom okolo polovice prípadov neplodnosti je spôsobených človekom. Je preto dôležité takéto prípady poriadne preštudovať.

       Predchádzajúce štúdie zistili, že rádioaktívne žiarenie a elektromagnetické žiarenie z mobilných telefónov a počítačov má súvis s neplodnosťou alebo zníženou plodnosťou, rovnako tak chemikálie, vrátane ťažkých kovov a rozpúšťadiel, ako aj horúčava a tlak (ako napr. horúce kúpele a tesná spodná bielizeň), znečistenie životného prostredia, fajčenie tabaku a sexuálne prenosné choroby.

       Ale na zozname rôznych príčin neplodnosti jedna chýba: vakcíny.

       Plodnosť prudko klesala počnúc 50. rokmi 20. storočia vo všetkých krajinách sveta a začiatok tejto zmeny spadá do času, kedy boli zavedené prvé plošné očkovania. Napr. vo Veľkej Británii začala v roku 1947 masová očkovacia kampaň proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu (DTP) a v roku 1958 boli prvé vakcíny proti detskej obrne a záškrtu v masovom meradle aplikované všetkým deťom do 15 rokov.

 

Spermicíd v očkovacích látkach

       Očkovacie látky obsahujú viacero zložiek, ktoré môžu poškodiť plodnosť, vrátane detergentov ako je Triton X-100, známy aj ako oktoxinol 10, ktorý je známym spermicídom a bol použitý v pokusoch na "zneškodnenie" spermií, aby neboli viac schopné oplodniť vajíčko. V štúdii z roku 1977, uverejnenej v časopise Journal of Reproduction and Fertility bol Triton X-100 uvedený v tabuľke "najsilnejších spermicídov", ktorý dokáže na 100% zneškodniť ľudské spermie. Pritom dávky Tritonu X-100 potrebné na dosiahnutie takého účinku, sa nachádzajú v niektorých očkovacích látkach. Súhrn charakteristických vlastností očkovacej látky Fluarix (proti chrípke) uvádza:

"Fluarix (očkovacia látka proti chrípkovému vírusu) neobsahuje thimerosal. Každá 0,5 ml dávka obsahuje oktoxinol-10 (Triton® X-100 ≤ 85 μg, α-tokoferolhydrogensukcinát ≤ 100 μg a polysorbát 80 (Tween 80) ≤ 415 μg."

       Je aj v ďalších očkovacích látkach proti chrípke, ako napr. Pandemrix či Vaxigrip.

 

Polysorbát 80 spôsobuje neplodnosť

       Ďalšou zložkou, ktorá je problematická, je polysorbát 80 (známy aj ako Tween 80). Ten možno nájsť v mnohých očkovacích látkach, vrátane 5-kombinácie Pediacel pre dojčatá či Gardasilu/Silgardu proti HPV (a tiež v na Slovensku hojne používaných očkovacích látkach Infanrix Hexa a Prevenar 13 - pozn. prekl.). O polysorbáte 80 je známe, že spôsobuje neplodnosť potkanov. Spôsobuje im zmeny v pošve a maternici, deformácie vaječníkov a degenerácie folikulov, čo poškodzuje reprodukčnú schopnosť potkanov.

       Niektorí zdravotníci tvrdia, že dokázaná je schopnosť polysorbátu 80 spôsobiť neplodnosť len u potkanov, nie však u ľudí. Ale antikoncepčná injekcia Depo-Provera tiež obsahuje polysorbát 80. Ten bol pridaný aj do pokusných antikoncepčných injekcií pre zvieratá, čoby ideálna sterilizačná prísada.

 

Neplodné obete syndrómu vojny v Perzskom zálive

       Skvalén (olej zo žraločej pečene) bol použitý v očkovacích látkach proti prasacej chrípke, antraxu (Sneti slezinovej) a ďalších ako adjuvant, aby si zaočkovaná osoba vytvorila viac protilátok, čím sa zníži potrebné množstvo antigénu vo vakcíne. Vďaka tomu môže výrobca z rovnakého množstva antigénu vyrobiť viac vakcín.

       Predpokladá sa, že má na svedomí ničivé poruchy imunitného systému vojakov, čo trpeli syndrómom vojny v Perzskom zálive. Mnohí z nich sa z Perzského zálivu vrátili s problémami s plodnosťou. Noreen Maconochie, Rebecca Simmons a kol. z London School of Hygiene and Tropical Medicine (Londýnska škola hygieny a tropickej medicíny) vykonali prieskum, v ktorom zistili, že 2,5% mužov, čo boli v Perzskom zálive, nebolo schopných oplodniť svoje ženy, v porovnaní s 1,7% mužov, čo v Perzskom zálive neboli. Navrch k tomu partnerky 3,4% vojakov, čo v Perzskom zálive boli, spontáne potratili. Vojaci v USA majú tak veľké obavy, že ich armádne očkovacie programy urobia neplodnými, že si pred akýmkoľvek očkovaním dávajú zmraziť svoje semeno.

 

Polysorbát 80 a skvalén spolu sú ideálnymi sterilizačnými prostriedkami

       Odhliadnuc od čisto neoficiálnych správ, vedci sú si vedomí, že ideálnym receptom na sterilizáciu je polysorbát 80 a skvalén dokopy, čo ilustruje aj tento patent na antikoncepčnú vakcínu pre zvieratá:

"V ideálnom prípade vakcína obsahuje olej, najlepšie nejaký biologicky rozložiteľný olej ako je skvalén. Vakcína sa typicky pripravuje použitím adjuvantového koncentrátu, ktorý obsahuje lecitín vo skvaléne. Vodný roztok glykoproteínov je typicky fosforečnanmi pufrovaný soľný roztok (PBS) a navyše pokiaľ možno obsahuje Tween 80."

       Presne to niektoré očkovacie látky obsahujú. A skutočne, VAERS (Vaccine Adverse Events Reporting System = Systém na hlásenie nežiaducich účinkov očkovania v USA) obsahuje 25-stránkový zoznam dievčat a žien, ktoré potratili po očkovaní Gardasilom (na Slovensku známy pod menom Silgard - pozn. prekl.) počas tehotenstva, a to je len pre jednu jedinú značku vakcíny.

       Takže ak uvažujete o zaočkovaní seba či svojho dieťaťa, rozmyslite si to, ak plánujete otehotnieť do troch mesiacov, a rozhodne sa vyhnite akejkoľvek vakcíne, čo obsahuje polysorbát 80 (Tween 80), oktoxinol (Triton X-100) alebo skvalén (známy aj ako adjuvant AS03 či adjuvant MF59).

 

Zdroje:

 


Preklad tohto článku trval prekladateľovi približne 1,5 hodiny čistého času.