ŠÚKL: Zaočkovaní pacienti vakcínou Infanrix Hexa nie sú v ohrození života

08.10.2012 21:12

       Deti, ktoré boli zaočkované vakcínou Infanrix Hexa, nie sú podľa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) v ohrození, nakoľko samotná vakcína spĺňala všetky požiadavky na kvalitu.

       [...]

       Dotknutú šaržu vakcíny sťahujú z trhu aj v Českej republike.

 

       Viac na stránke Pluska.sk.

       Viď tiež článok "Nezrovnalosti vo vyjadreniach ŠÚKL a GSK ku stiahnutiu výrobnej dávky hexavakcíny Infanrix Hexa".