ŠÚKL naďalej zatajuje nežiaduce účinky očkovania a článok na www.Osud.biz na tom vôbec nič nemení

31.07.2013 00:35

Ing. Marián FILLO

 

       V poslednom čase (mesiac-dva) je novou módou medzi tzv. skeptikmi obúvať sa do mňa a do stránky www.slobodaVockovani.sk za každú cenu, čoho vrcholom je žiadosť GlaxoSmithKline-u o ospravedlnenie sa za môj článok v časopise Zem & vek 5/2013. Nie inak je tomu aj v čerstvom (predvčerajšom) článku, zverejnenom na stránke Osud.biz, na ktorý týmto komentárom reagujem. (Ne)serióznosť tohto článku podčiarkuje fakt, že nemá nikde uvedeného autora, dokonca ani celá stránka nemá nikde uvedené zodpovedné osoby a na stránke Kontakty v skutočnosti nenájdete žiadne kontakty. Celá stránka je de facto paródiou na mnohonásobne úspešnejšiu stránku Osud.cz, ktorá však napriek tomu, že je plná konšpirácií, je predsa len v tomto ohľade serióznejšia než Osud.biz, lebo uvádza ako meno a priezvisko zodpovednej osoby, tak aj e-mail na ňu. Osud.biz totiž uvádza naschvál články presne opačného razenia než Osud.cz, preto paródia na Osud.cz.

logo Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv       Ale poďme k obsahu článku: Autor hneď v úvode bohorovne vyhlasuje, že môj názor pozná, a preto oslovil len Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Hneď v úvode a obrovský prešľap. Jednak preto, lebo môj článok, ktorý anonym z Osud.biz komentuje, t.j. ŠÚKL zatajuje nežiadúce účinky vakcín - porovnanie anglických a slovenských info o MMR vakcínach, je starý takmer tri roky a odvtedy som mohol zmeniť názor, jednak preto, lebo predstiera, že ja už k tejto veci nemám čo povedať, čo sa ale brutálne mýli, viď nižšie.

       Pozrime sa teda na to, čo sa Anonym@osud.biz údajne dozvedel od ŠÚKLu a čo údajne dokazuje bezpečnosť očkovania:

V období 2006-2012 sa u nás narodilo cca 410.000 detí (3). Z nich približne 95% (390.000) bolo zaočkovaných. Do jedného roku bolo každé z nich minimálne 4-krát očkované (BCG + 3 dávky hexa, s výnimkou 2012). To spolu činí 1.554.000 “podaných vakcín”. Toto je množina, na ktorú sa vzťahujú nahlásené nežiadúce účinky (NÚ). Tých bolo za celé obdobie 1700 (túto skupinu sme neočistili od NÚ na vakcíny mimo povinného očkovania), z toho 293 závažných.

       Pri dojčenskej úmrtnosti (do 1. narodenín) vo výške niekde medzi 1% a 0,5% a za povinného očkovania je naozaj prekvapivé, že celých 5% detí nebolo očkovaných, obzvlášť keď do štatistík WHO bola vykázaná 99%-ná zaočkovanosť u každého povinného očkovania. Autor tiež prehliadol, že od 1.I.2009 máme povinné očkovanie proti pneumokokom, takže typický počet povinných očkovaní (v zmysle vakcín, tzn. vpichov) do 1. narodenín bol v rokoch 2009 až 2012 nie 4, ale 7. Napriek tomu následný počet 1.554.000 očkovaní nie je ani len 4-násobkom počtu detí, ktoré mali byť očkované, hoci by to malo byť skôr niekde medzi 5- až 6-násobkom. Nasleduje počet nahlásených nežiaducich účinkov (NÚ) 1700 (v skutočnosti 1729, ale Anonymovi očividne nejakých 29 NÚ hore-dole nevadí), z toho presne 293 závažných. Opakujem: NAHLÁSENÝCH NÚ, nie všetkých NÚ.

       Rozdiel medzi počtom nahlásených NÚ a skutočným počtom NÚ je pritom obrovský: podľa MUDr. Moniky Laššánovej a kol. z Farmakologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského sa hlási na Slovensku len menej než 1% nežiaducich účinkov. Nie je jasné, koľko to je „menej než 1%“. Možno to je len 1‰, alebo ešte menej. K tejto zúfalo nízkej hlásenosti NÚ očkovania môžeme dospieť aj z iného konca. Keď sa pozrieme na frekvenciu nežiaducich účinkov, uvedenú v príbalovom letáku, môžeme si približne vypočítať, koľko najmenej a koľko najviac by sa malo v očkovanej populácii vyskytnúť toho-ktorého nežiaduceho účinku. Zoberme si len jeden jediný nežiaduci účinok — eufemicky povedané „nezvyčajný plač“, inak encefalitický krik (cri encéphalique, high pitched cry), tzn. dlhodobý (niekoľko hodín, niekedy aj dní) neutíchajúci plač v nezvyčajne vysokej tónine, signalizujúci zápal mozgu či mozgových blán — u jednej jedinej vakcíny — Infanrix Hexa. Predpokladajme pre zjednodušenie, že očkovanie Infanrixom Hexa tvorí 3/4 z uvedených 1.554.000 očkovaní do 1. narodenín, tzn. 1.165.500. Podľa príbalového letáku Infanrixu Hexa na str. 6 sa tzv. „nezvyčajný plač“ vyskytuje „veľmi často“. „Veľmi často“ znamená u viac než 1 z 10 očkovaní, čiže u najmenej jednej desatiny, čiže viac než 10%. Takže najmenej po 116.550 vykonaných očkovaniach malo očkované dieťa „nezvyčajný plač“, čo samozrejme malo byť hlásené, pretože to je reakcia nad rámec bežnej neškodnej miernej horúčky či krátkodobej bolestivosti, začervenania alebo zatvrdnutia v mieste vpichu, ktoré sú považované za očakávané o žiaduce reakcie. Takže u 390.000 očkovaných detí malo byť hlásené podľa výrobcu najmenej 116.550 „nezvyčajných plačov“ a ani nehovorím, koľko ešte iných nežiaducich účinkov očkovania. Dlhotrvajúci neutíšiteľný encefalitický plač samozrejme JE závažným nežiaducim účinkom očkovania, takže toto číslo porovnáme s 293 vykázanými závažnými NÚ a pre zjednodušenie budeme predpokladať, že všetky sa týkajú Infanrixu Hexa (čo nie je pravda, lebo väčšina sa týkala BCG vakcíny). Aj pri tomto dvojitom skreslení v prospech bezpečnosti očkovania nám vyjde, že sa reálne hlási len 0,25% = 2,5‰ skutočných NÚ očkovania. Uvedené skreslenia (jeden jediný závažný NÚ jednej jedinej vakcíny oproti súčtu všetkých hlásených závažných NÚ všetkých vakcín) však činia najmenej niekoľkokrát až niekoľko-desiatok-krát, takže v skutočnosti bude hlásenosť NÚ očkovania na Slovensku skôr okolo 1‰ alebo menej. Ale aj keby to bolo až 2,5‰, tak z toho vyplýva, že ŠÚKL nám stále zatajuje najmenej 99,75% skutočného počtu NÚ očkovania. Podrobnejšie o tejto „nezrovnalosti“ sa dočítate v článku Veríte svojmu pediatrovi ohľadne nežiaducich účinkov očkovania?.

       Tu by som svoj komentár mohol ukončiť, pretože som už dokázal, že môj anonymný kritik je úplne vedľa, očkovanie vôbec nie je bezpečné, ako predstiera ŠÚKL, práve naopak, pričom som dokázal čisto z čísel druhej strany (štát + výrobcovia vakcín), že ŠÚKL skutočne zatajuje nežiaduce účinky vakcín. Ale pre úplnosť sa pozriem podrobnejšie aj na zvyšok článku:

Takže pravdepodobnosť, že sa u Vášho dieťaťa prejaví vážny NÚ po podaní vakcíny, je menšia než 0,018%.

       Omyl. Stačí sa pozrieť do príbalového letáku a zistíte, že to je viac než 10%. Niekto asi nevie čítať, hmmm... Pritom čísla z príbalového letáku sú ešte značne podhodnotené, pretože predschvaľovacích klinických skúšok vakcín sa účastnia spravidla len dokonale zdravé bábätká, ktoré netrpia žiadnymi chronickými chorobami, vrodenými vadami a pri očkovaní nemajú ani najmenšie známky choroby, pričom u skutočnej populácie to ani zďaleka tak nie je, takže reálne dopadne daná vakcína na skutočnej populácii o poznanie horšie než v klinickej skúške. Ale nech to je len tých priznaných 10%. To máme vyše 555x viac než vypočítal Anonym@osud.biz.

A to ešte nehovoríme o pravdepodobnosti, kedy by bola dokázaná aj kauzalita s očkovaním. Navyše sme vo výpočte brali do úvahy aj očkovanie proti TBC, ktoré tvorilo až 83% všetkých nahlásených NÚ. Dnes sa touto vakcínou neočkuje, čiže šanca je ešte nižšia.

       Z výročnej správy ŠÚKLu ale nie je známe, koľko percent zo závažných NÚ očkovania tvorila BCG vakcína. Tie nezávažné nás až tak veľmi trápiť nemusia. Teda možno áno — stálo by za otázku, kde je hranica medzi závažnou a nezávažnou reakciou. Možno ŠÚKL považuje za nezávažné aj niečo, čo by bežný smrteľník považoval za závažné.

Nezdá sa vám to? K ešte nižšej pravdepodobnosti (0,003%) sa dopracujete aj cez dáta amerického programu na odškodňovanie obetí očkovania NVICP.

       Aha... Takže v USA je zo záhadných dôvodov očkovanie 6x bezpečnejšie než na Slovensku? Napriek tomu, že sa tam očkuje oveľa viac než u nás (plošne aj rotavírusy, meningokoky, ovčie kiahne, chrípka a žltačka typu A)? Ale kdeže! Anonym totiž zabudol dodať, že v NVICP sú len priznané odškodnenia, pričom však k odškodneniu v USA dospeje len smiešne malý zlomok hlásených NÚ očkovania, nehovoriac o skutočnom počte všetkých NÚ očkovania. Prečo sa Anonym@osud.biz radšej nepozrel na čísla VAERS (systém hlásenia nežiaducich reakcií po očkovaní), ktoré sú mnohonásobne vyššie? Jednoducho preto, lebo stoj-čo-stoj chcel dokázať, aké je očkovanie super-bezpečné, hoci sám veľmi dobre vie, že nie je. Je to prefíkaný demagóg a vie, ktoré údaje si vybrať — vždy len tie, ktoré sa hodia ideológii, ktorú demagogicky pretláča. Veď si len všimnite, ako na začiatku ticho predpokladal, že je hlásených 100% NÚ očkovania, hoci reálne to je nanajvýš 2,5‰, čo potvrdzuje aj údaj z FÚ LF UK.

99, 98% svedčí o veľmi vysokej bezpečnosti očkovacích látok. Teda aspoň pre nás. Bohvie, ako by túto šancu zhodnotil Ing. Fillo, ktorý pravdepodobnosť, že mladý muž v puberte v dôsledku mumpsu zostane neplodným, prirovnal k šanci zásahu bleskom.

       Pozrime sa na jednu jedinú vetu citovaného môjho článku, v ktorej je spomenutý blesk:

Jedno je isté: je oveľa pravdepodobnejšie, že vášho syna zasiahne blesk, než že by ho príušnice pred pubertou učinili neplodným.

       Ako vidíte, Anonym@osud.biz hovorí o mladom mužovi v puberte, ale ja hovorím o synovi pred pubertou, a to je v prípade príušníc (mumpsu) obrovský rozdiel. Pred pubertou je totiž riziko príušnicovej orchitídy (zápalu semenníkov), ktorá by mohla viesť k neplodnosti, mnohonásobne nižšie než v puberte a dospelosti. Opäť sa pýtam: nevie Anonym čítať? Alebo je to z jeho strany účelové klamstvo, ktorým chce zo mňa zákerným spôsobom vyrobiť hlupáka?

 Ing. Fillo tvrdí, že ŠÚKL si neodvádza dobrú prácu, pretože zoznam NÚ je na Slovensku kratší než v UK, či USA (Ing. Fillovi pre paranoidný stav netreba naozaj veľa).

       Anonym ale zabudol uviesť, že som svojho času naozaj mal pravdu, keď som napísal, že v slovenskom príbalovom letáku bolo uvedených oveľa menej nežiaducich účinkov než v anglickom či americkom. Vtip bol v tom, že ŠÚKL nemal na stránke aktuálnu verziu príbalového letáku a doplnil ju tam až po zverejnení môjho článku. To, že sa tak stalo, je však jednoznačne chybou ŠÚKLu a nechápem prečo by môj poukaz na túto chybu ŠÚKLu mal byť označený za paranoiu.

ŠÚKL na svojej stránke jasne uvádza, že u vakcín sa môže hlásiť okrem nežiaducej reakcie aj každá nežiaduca udalosť po imunizácii, ktorá vyvolá obavy zdravotníckeho pracovníka alebo pacienta. Nežiaduca udalosť je širší pojem ako nežiaduca reakcia, kedy nemusí byť jasný príčinný vzťah medzi vakcínou a reakciou (napr. diabetes).

       To je síce pekné, ale podľa §13 ods. 3 Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z.:

„Do zdravotnej dokumentácie sa zapíše aj dôvod, pre ktorý sa očkovanie neuskutočnilo a nežiaduce účinky, ak sa u očkovanej osoby vyskytli. Nežiaduce účinky oznamuje lekár Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv a regionálnemu úradu na tlačivách, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4.“

       Od pediatra sa teda de facto požaduje, aby zhodnotil, či nežiaduca udalosť po očkovaní je alebo nie je nežiaducim účinkom, a hlásil len to, čo za nežiaduci účinok považuje. Rozhodne však nie nežiaduce udalosti, ktoré nepovažuje za nežiaduce účinky — o tých tam nikde reč nie je. A to nehovorím, že drvivá väčšina pediatrov nie je ochotná hlásiť ani tie nežiaduce účinky, ktoré výrobca priamo priznáva v príbalovom letáku. Takže možnosť hlásiť aj nežiaducu udalosť (nielen nežiaduci účinok) je o ničom, pretože to reálne prakticky nijaký lekár nerobí a podľa platnej vyhlášky by vlastne ani nemal.

Záznamy sú posúvané do európskej databanky, aby sa odborníci mohli venovať všetkým štatisticky významným javom. Mylnej spojitosti očkovania a diabetu I., ktorý je Ing. Fillovi tŕňom v oku, sa ŠÚKL venuje aj na svojej stránke.

       Anonym si očividne nevšimol, že diabetes je uvedený ako nežiaduci účinok v americkom príbalovom letáku, nie v nijakom európskom. Posúvanie nejakých záznamov do európskej databázy s tým teda nemá nič do činenia.

       No a čo múdreho uviedol k detskej cukrovke „ten najpovolanejší“ — ŠÚKL? Múdreho dokopy nič. V celom článku zo stránky ŠÚKLu, na ktorú odkazuje Anonym, nie je odkaz na jednu jedinú štúdiu, ktorá by podopierala tvrdenia ŠÚKLu. Je tam odkaz len na jeden článok na stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR), v ktorom však taktiež nie je jeden jediný konkrétny odkaz na štúdiu (správna citácia vedeckého článku). Jediný odkaz v článku na stránke ÚVZ SR je na britský bulvárny týždenník The Sunday Times a ani tento odkaz už nefunguje (zrejme The Sunday Times zmenili redakčný systém). Takže tu vidíte na vlastné oči, priatelia, akú veľkú prácu si dal Anonym@osud.biz s overovaním zdrojov: vôbec žiadnu. Tvrdenia na stránke ŠÚKLu a ÚVZ SR o tom, že očkovanie s detskou cukrovkou absolútne nijak nesúvisí, nie sú teda podopreté absolútne ničím, tobôž nie serióznou vedou. Za toto týchto štátnych úradníkov platíme z našich daní???

Dôležité poznámky k nahlasovaniu:
- Každé hlásenie sa považuje za podozrenie na NÚ, pokiaľ nie je uvedené, že sa nepredpokladá súvislosť s liekom/liekmi.
- Neurčuje sa, čo hlásiť
- Hlásenie neznamená potvrdenie reakcie
- Nerobí sa rozdiel medzi tým, či hlásenie zasiela zdravotnícky pracovník alebo laik (pacient)

       V poriadku. Tak ak hlásenia ešte viac skrešeme, vyjde nám ešte nižšia hlásenosť nežiaducich účinkov očkovania. Anonymovi očividne nedochádza, že štatistika ŠÚKLu je preukázateľne na míle vzdialená od reality a v skutočnosti by malo byť hlásených prinajmenšom toľko NÚ, ako je dolná hranica uvádzaná v príbalových letákoch, a akékoľvek menšie číslo je jednoducho príliš malé. Čím viac Anonym skreše počet vykázaných hlásení, tým horšie (nie lepšie) z toho vyjde beztak nefunkčný systém monitoringu NÚ očkovania.

Kvalite vakcín sa venuje mimoriadna pozornosť, ktorá je pre ich špecifické vlastnosti väčšia, než u iných liekov. Ak sa zistí, že vakcína nespĺňa požiadavky na kvalitu, stiahne sa z používania. A to aj v tom prípade, ak výsledný produkt nemá žiadne nedostatky zistené laboratórnymi testami, ale dodatočne sa pri kontrolách zistilo, že neboli dodržané prísne podmienky pre výrobu. Sťahovanie lieku tak nemusí značiť ohrozenie pacienta.

       Nemusí, ale môže. Otázkou ale je, čo si ŠÚKL predstavuje pod „mimoriadnou pozornosťou“, keď máme potvrdené, že ŠÚKL zloženie vakcíny laboratórne nekontroluje. Ešte raz: Štátny ústav pre kontrolu liečiv nekontroluje zloženie vakcín. Neviem ako Vy, ale ja si pod mimoriadnou pozornosťou predstavujem to, že sa pred uvedením na trh z každej jednej dovezenej výrobnej dávky (šarže) zoberie najmenej 5 kusov náhodným výberom a tie sa podrobia kompletnej chemickej analýze, aby bolo jasné, koľko presne čoho všetkého daná vakcína obsahuje. Až potom by bola pustená daná výrobná dávka na trh. Ale ŠÚKL toto nerobí. Takže o akej „mimoriadnej pozornosti“ je tu reč???

       No a posledná veta to úplne zaklincovala:

ŠÚKL má pre nás veľa dobrých správ. Škoda len, že nie sú rodičom predkladané tak často a v takej forme ako antiočkovacia demagógia.

       Akých dobrých správ, pre-pána-Jána? To, že ŠÚKL nekontroluje zloženie vakcín? To, že ŠÚKL vykáže možno tak jednu tisícinu (aj to asi preháňam) skutočného počtu nežiaducich účinkov očkovania?

       A najlepšie na tom všetkom je, že mi Anonym@osud.biz žiadnu demagógiu nebol schopný preukázať, ja jemu áno a hneď niekoľkokrát, ale on má tú bezočivú drzosť nazvať ma demagógom???

 


Napísanie a zverejnenie tohto článku zabralo autorovi približne 4 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, ak našu činnosť podporíte.

 

Diskusia: ŠÚKL naďalej zatajuje nežiaduce účinky očkovania a článok na www.Osud.biz na tom vôbec nič nemení

?

hric | 21.01.2014

je krasne sledovat ako fckfarma tlaci na vladu a vlada na institucie aby zacali nieco robit s odporom proti ockovaniu... musim sa len smiat ale ich snaha nas umlcat je marna lebo ludia sa zobudzaju a ak niekto este stale netusi o co tu ide tak citajte protokoly starších sionistov -- https://www.magnificat.sk/dokumenty/protokoly.pdf

diskutabilná účinnosť vakcín

gabriel | 06.08.2013

pred pár dňami sme definitívne u lekárky odmietli očkovanie našej 4-mesačnej dcérky. lekárka uviedla, že to bude musieť nahlásiť, že sme prví z jej klientov, čo odmietli dať dieťa očkovať. mali sme dosť zaujímavú diskusiu, a čo bolo (okrem iného) zaujímavé: lekárka spomenula, že očkovala na žiadosť rodičov niekoľko detí proti ovčím kiahňam. všetky tieto deti do roka a pol ochoreli na ovčie kiahne. lekárka sa potom odvolávala na chýbajúcu kolektívnu imunitu, podľa nej by pri plošnom očkovaní deti na ovčie kiahne neochoreli. nezdieľal som jej názor, ale diskusiu sme ukončili vcelku zmierlivo a dobre. dúfame, že rozhodnutie nedať očkovať nebudeme ľutovať. gabo a eva

Senior

Helena | 01.08.2013

Dnes som si už v schránke našla časopis Zem a vek (kde mal zaujímavý článok aj pán Ing. Fillo). Ako vidím aj v tomto je čo čítať, napr. gmo.

Re:Senior

Helena | 01.08.2013

Aj v tomto čísle je zaujímavý článok od pána Ing. Fillu: "Geneticky upravené vakcíny".
Keď som v tomto článku čítala o GM kvasinkách spomenula som si na článok, ktorý som pred pár dňami čítala na svojich ang. weboch, že v Amerike sa do vína pridávajú gm kvasinky.

hlasenie NU

Rasto | 31.07.2013

Rozdiel medzi počtom nahlásených NÚ a skutočným počtom NÚ je pritom obrovský: podľa MUDr. Moniky Laššánovej a kol. z Farmakologického ústavu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského sa hlási na Slovensku len menej než 1% nežiaducich účinkov. Nie je jasné, koľko to je „menej než 1%“....p.Fillo zistovali ste si odkial p. Lassanova prisla k tomuto udaju?????? a cudujem sa ako bohorovne tento udaj vydavate za pravdu

Re:hlasenie NU

Ing. Marián FILLO | 31.07.2013

Nie, nezisťoval, ale predpokladám, že rovnako ako ja porovnala hlásenosť s tým, čo vyšlo v klinických štúdiách. Možno sa ale mýlim.

Tu je mail na ňu: monika.lassanova@sixnet.sk

Ak Vás to zaujíma, opýtajte sa jej.
Uvádzam jej údaj sťaby vyjadrenie naslovovzatej slovenskej odborníčky na túto tému, ktorá naozaj nemá dôvod nahrávať neočkovačom.

Re:Re:hlasenie NU

Rasto | 01.08.2013

P.Fillo ja ten udaj nepouzivam...zistite si to od p. lassanovej... Ak uz je odbornicka tak by mala vediet ze pri vedeckom clanku ak pouzije nejaky udaj mala by uviest aj zdroj

Re:Re:Re:hlasenie NU

Ing. Marián FILLO | 04.08.2013

Keď Vám to v jej práci chýba, napíšte jej.

Mne to nechýba - plne mi stačí to, čo výrobca uvádza v príbalovom letáku, a jej vyjadrenie beriem len ako potvrdenie odborníčky, že môj výpočet je naozaj správny.

Re:hlasenie NU

ferko | 31.07.2013

Rasto vykašli sa na rozdiel medzi počtom nahlásených NÚ a skutočným počtom NÚ :)))) ZAMERAJ sa na to, že očkovanie spôsobuje OTRAVU KRVI!!!!....ÁNO OTRAVU KRVI,,,čo znamená veľmi veĺmi široké spektrum NÚ= nežiadúcich účinkov (nie očakávaných)...kua...Rasto nehraj sa na Boha

Re:Re:hlasenie NU

Rasto | 01.08.2013

ferko...no coment. ...snad len jednu vec...zapnuty caps lock a vykricniky neurobia z hluposti pravdu

Re:Re:Re:hlasenie NU

Teta Kasandra | 01.08.2013

Mas pravdu. Chcelo by to prakticku ukazku. Ked skutocne veris, ze sucasny ockovaci kalendar je pre dojcata uplne bezpecny, ako to tvrdi napr. Aj Dr. (Pr)Offit, ale ktory zaroven neprijal vyzvu prof. Blaylocka, aby si dal verejne aplikovat vsetky detske vakciny on sam, tak mozno Ty by si to mohol dokazat sam na sebe. Budes nas slovensky hrdina a 1. na svete a vsetci Ti budeme nesmierne vdacní. Ak mas kamaratov a kolegov s rovnakym presvedcenim ako Ty, prosim Ta nahovor ich tiez na tento verejny experiment. Ked napr. 5 kg dojca moze dostat v 1 den naraz Infanrix hexa + Synflorix + Rotarix, tak si pocet davok, ktore treba aplikovat Tebe vynasob podla Tvojej vahy, a daj vediet kde a kedy sam na sebe potvrdis bezpecnost tohto subezneho podania tychto vakcin a to, ze rodicia sa v ziadnom pripade nemusia obavat ani mnozstva hlinika ani ziadnej synergickej toxicity tejto kominacie vakcin. Ked mas kolegov a kamosov z roznych kutov SK, mozeme zohnat putovny ockovaci kamion...

Re:Re:Re:Re:hlasenie NU

Rasto | 01.08.2013

moje deti mali infanrix a rotateq jeden den a prevenar po 12 dnoch...bez problemov. neviem kto vravi ze ockovanie je uplne bezpecne ...to asi nie je ked sa pise na letakoch o vedlajsich ucinkoch ale nezaockovane dieta je v ovela vacsom nebezpeci ako zaockovane. rozpravala nasa pediatricka ako taki mudrlanti ako vy nezaockuju dieta proti tetanu a ked sa vonku poskriabe hned jej volaju ci maju ist na pohotovost..... a este posledna vecmnozstva hlinika vo vakcinach sa naozaj neobavam a co sa tyka synergickej toxicity (naozaj to znie fantasticky:)...konkretne ktore latky a v akom mnozstve mate na mysli?

Re:Re:Re:Re:Re:hlasenie NU

Rasto | 01.08.2013

nech sa paci pre nezaockovanych https://www.abc.net.au/local/stories/2013/06/06/3776327.htm

Re:Re:Re:Re:Re:Re:hlasenie NU

Teta Kasandra | 02.08.2013

Riziko, ze nezaockovane dieta dostane tetanus a bude mat trvale nasledky alebo zomrie po vcasne a spravne osetrenej rane a vcasne nasadenej liecbe je velmi nizke. Vid napr. https://www.vitalia.cz/clanky/8-ockovani-proti-tetanu-a-jeho-otazniky/
V porovnani s tym, ze neurotoxicky hlinik, ktory mu vpichneme sa moze uskladnit natrvalo v jeho mozgu a zaroven dietatu oslabime celkovu protiinfekcnu imunitu a budeme riskovat autoimunitu...no ale to si musi kazdy zvazit sam...nehovoriac este o karcinogenoch ( fenol, formaldehyd) a o riskovani straty plodnosti ( polysorbat 80)...
Jaj a aby som nezabudla- nieco pre ockovacov:
https://www.slobodavockovani.sk/news/rekordne-odskodnenie-za-umrtie-babatka-sposobene-ockovanim-infanrixom-hexa-od-glaxosmithkline/
https://www.slobodavockovani.sk/news/babatko-zomrelo-po-ockovani-prevenar-infanrix-hexa-rotarix/

https://www.slobodavockovani.sk/pribehy/

Inak , ked pridete na pohotovost hoci len s odreninou z travnika pri hrani futbalu brz ohladu na Vas ockovaci status hned Vam 1 tetanovku vpalia..

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:hlasenie NU

Rasto | 03.08.2013

pisete sprostosti ale to nevadi:
tetanovku do vas nevpalia...ak nemate zdravotnu kartu tak sa vas spytaju kedy ste ju naposledy dostali, ak to neviete potom vam ju daju
povedzte mi ako vcas a spravne osetrite ranu ak sa napr. decko odrie niekde vonku a nepride okamzite za vami
akonahle bakteria zacne produkovat toxin mozete ist viete kam....
co sa tyka karcinogenov a napr. aj hlinika ovela viac ich dostanete do tela dychanim a potravou ako vakcinou
jedna otazka.... ste ochotna niest zodpovednost z a nezaockovane deti? na zaklade tychto vasich hluposti zomre resp. bude mat trvale nasledky velke mnozstvo deti...ste ochotna niest tu zodpovednost?

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:hlasenie NU

Ing. Marián FILLO | 04.08.2013

Rasťo,

tetanové baktérie neprodukujú toxín za prítomnosti kyslíka. Skúste si najprv naštudovať niečo o tetane a až potom písať, OK? Na začiatok stačí kľudne aj z mainstreamu: https://emedicine.medscape.com/article/229594-overview#showall

Nákaza tetanom je jedna z tých pomalších. Preto aj tú tetanovku stačí zvyčajne podať dokonca až tri dni po podozrivom zranení. Takže ak ide o povrchovú ranu, a rodič to dezinfikuje trebárs po pár hodinách, je to stále ešte hlboko v pohode.

Hliníka dostanete do tela naozaj viac jedlom a pitím než očkovaním, avšak tráviaca sústava 99,7% z prijatého hliníka okamžite vylúči. Pri očkovaní však z toho zostane v tele prakticky všetko. Viac napr. tu:
https://www.slobodavockovani.sk/news/vakciny-ocami-chemika-co-sa-dostava-do-detskeho-organizmu-pri-ockovani/

Za svoje deti si nesú zodpovednosť rodičia bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zaočkované. To nie je otázka ochoty či voľby. To je jednoducho tak, či sa Vám to páči alebo nie.

A hlúposti i sprostosti tu zatiaľ píšete predovšetkým Vy. Mal by ste si najprv pozametať pred vlastným prahom, kým niekoho slová takto označíte.

Mimochodom, praktizujete voodoo, keď píšete o istej smrti veľkého množstva detí? Ak nie, na čo konkrétne podľa Vás zomrie veľké množstvo detí, keď nejaká časť rodičov prestane dávať očkovať svoje deti?

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:hlasenie NU

Rasto | 05.08.2013

este odkaz ohladne hlinika...naozaj som zvedavy ako popriete tie studie https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=aluminium+adjuvant

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:hlasenie NU

Ing. Marián FILLO | 05.08.2013

Netuším, na čo konkrétne narážate, pretože ste sem dal odkaz na vyhľadané články z databázy lekárskych článkov.

Keby Vás ale zaujímali nežiaduce účinky hliníkových adjuvantov, tak časopis Lupus 2/2012 je toho plný:
https://lup.sagepub.com/content/21/2.toc

Ak Vás zaujímajú nejaké konkrétne články odtiaľ, napíšte mi ktoré + mailovú adresu a pošlem Vám PDF s plným textom článku.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:hlasenie NU

Teta Kasandra | 05.08.2013

Sprostosti?! A to mi povie zrovna ten, co ani nevie , ze bakteria Clostridium tetani je anaerobna bakteria a ze tetanus je choroba hlbokych a znecistenych ran?! A ten, co ani nevie rozdiel medzi Al prijatym v strave a injekcne podanym?! To je fakt úbohé...
Ked sa dieta "odrie", rana sa vydenzifikuje, zabezpeci sa pristup vzduchu a urcite ziaden tetanus nehrozi. A kto nosí so sebou na pohotovost zdravotnu kartu?? Nikto. Pretoze, ked menite lekara, tak ten posle Vasu kartu novemu Dr. a Vam ju do ruk ani neda. A vacsina pacientov, ktora pride na pohotovost s urazom ani nevie proti comu boli a kedy ockovani..potom sa davaju na pohotovosti tetanovky mnohokrat uplne zbytocne - pre istotu...z toho samozrejme vyplyvaju dalsie NÚ... A samozrejme aj clovek co ma vysoky titer protilatok moze dostat tetanus a naopak clovek, ktory nema takmer ziadne protilatky tetanus dostat nemusi...
Stacilo si precitat studiu prof. Shawa a L. Tomljenovic ohladne hlinika a nemusel ste sa tu takto strapnit...napr.:
"A konečně musí být zcela zřejmé, že důsledky parenterálně podaného Al jsou ve srovnání s expozicí ve vakcínách více relevantní než expozice Al v potravě. V tomto kontextu je nutné uvést, že na rozdíl od Al v potravě, z něhož se do systémové cirkulace vstřebá pouze asi 0,25%,[73] Al z vakcín může být vstřebán z téměř 100%.[74] Je také nutné uvést, že ionizovaný Al nemá stejné toxikokinetické vlastnosti jako Al navázaný na antigen. Zatímco se ionizovaný Al může vyloučit ledvinami, velikost většiny komplexů antigen-hliník (24-83 kDa)[59][75, 76] je větší než molekulární hmotnost látek, které projdou glomeruly (~18 kDa),[12] což pravděpodobně znemožňuje účinné vyloučení těchto sloučenin. Naopak jejich účinné vylučování by ve skutečnosti znamenalo nemožnost použití Al jako adjuvans. Ze všech uvedených důvodů má Al ve formě adjuvantu mnohem větší potenciál způsobit neurologické poškození než Al v potravě, dokonce i u jedinců s plně funkčními ledvinami. Navíc podle studie Redheada a kol.[77] má Al adjuvans schopnost dostat se do CNS, což bylo demonstrováno intraperitoneální aplikací Al adjuvantu myším, u kterých posléze došlo k přechodnému zvýšení hladiny hliníku v mozkové tkáni, s vyvrcholením během druhého a třetího dne po injekci."

Viac tu: https://www.slobodavockovani.sk/news/studia-hlinikova-adjuvans-ve-vakcinach-jsou-bezpecna-/
Predtym, ako ste napisal, ze su to sprostosti, mali ste vynalozit aspon minimum namahy v tom, ze si precitate tie clanky a studie, na ktore som v ramci argumentacie odkazovala...

Vy volate po zodpovednosti?? A kto je zodpovedny u nas za poskodenia zdravia a umrtia deti po ockovani?? Kto odskodnuje obete, ktorym vakciny znicili zdravie?? A co tie umrtia deti v cas. suvislosti po ockovani, ktore sa vacsinou schovaju pod SIDS ?! Vid:
"Úmrtí byla hlášena také po podání dětských hexavalentních vakcín, obsahujících Al adjuvans, z nichž jedna (Hexavac) byla následně stažena z trhu, prý díky její špatné účinnosti.[97] Zinka a kol.[98] hlásili šest případů náhlého úmrtí kojence, ke kterým došlo během 48 hodin po očkování hexavalentní vakcínou. Pitva šesti dětí ve věku 4 až 17 měsíců (pět z nich dostalo Hexavac a jedno Infanrix Hexa) odhalila abnormální patologické nálezy zejména v nervovém systému.[98] Celkové patologické nálezy zahrnovaly akutní překrvení, narušenou hematoencefalitickou bariéru, infiltraci měkkých plen makrofágy a lymfocyty, perivaskulární infiltraci lymfocyty, difúzní infiltraci mozkového kmene, středního mozku a kůry mozkové T-lymfocyty, mikroglie v hippokampu a mozkovém kmeni a v jednom případě nekrózu v mozečku.[98] Také byly nalezeny zvýšené hladiny mastocytové tryptázy v séru a zvýšený počet eozinofilů, což naznačuje, že po očkování došlo k anafylaktické reakci.[98] Jak je uvedeno v tabulce 4, anafylaxe je běžným nežádoucím účinkem vakcín s Al adjuvans. Podle Bettiny Zinka a kol.[98] nastalo 13-násobné zvýšení úmrtí kojenců po zavedení hexavalentních vakcín do praxe.[97] Ačkoli neexistuje žádný důkaz, že tato úmrtí souvisela přímo s očkováním, autoři mají pocit, že je "důležité informovat očkující lékaře a pediatry i rodiče o možnosti fatální komplikace po podání hexavalentní vakcíny".[98] Neuropatologické nálezy Bettiny Zinka a kol.[98] jsou konzistentní s neurotoxickými vlastnostmi Al adjuvans. Například výzkum našeho teamu i jiných ukazuje, že Al je neurotoxin pro hematoencefalickou bariéru,[54][99] který má tendenci aktivovat mozkovou mikroglii a zvyšovat produkci zánětlivých cytokinů, a tak podněcovat a/nebo zhoršit zánět a excitotoxicitu v mozku.[31][43, 44][100-104]"

Viac tu: https://www.slobodavockovani.sk/news/studia-hlinikova-adjuvans-ve-vakcinach-jsou-bezpecna-/

S takym "najomnym recnikom" ako ste Vy, je ale uplne zbytocne viest akukolvek diskusiu...

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:hlasenie NU

Ing. Marián FILLO | 04.08.2013

To by bol ale od pohotovosti dosť nezodpovedný prístup, keby očkovali všetkých do radu bez ohľadu na predchádzajúce očkovania, lebo príliš časté očkovanie proti tetanu vedie k brutálnej alergii, neraz nebezpečnejšej než samotný tetanus. Preto by sa na pohotovosti najprv mali opýtať, kedy mal človek poslednú dávku, a dávať novú len ak to bolo pred 15 alebo viac rokmi.

Ale netvrdím, že to nerobia. V slovenskom zdravotníctve sa robia aj podstatne horšie veci, takže toto by ma až tak veľmi neprekvapilo.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:hlasenie NU

IL | 09.12.2013

Keď si náš syn v 2r9m zlomil prst, na pohotovosti na Kramároch sa pýtali, či bol očkovaný - bol (mladší už nie).

Re:Re:Re:Re:Re:Re:hlasenie NU

Ing. Marián FILLO | 04.08.2013

Ten austrálsky článok je tak neuveriteľne dojemný, že sa mi až nechce veriť, že by to bolo skutočne tak, ako sa v ňom píše. Tobôž, keď je ako zdroj uvedené ministerstvo zdravotníctva Západnej Austrálie.

Tetanus z malého porezania na chodidle? To musí byť extrémne ojedinelý prípad. Keď zvážime, že tetanus je anaeróbna baktéria, tak dostať tetanus z povrchového zranenia, ehmmm... hraničí so zázrakom. I keď v prípade, že nechodil bosý, možno tam mal málo kyslíka, neviem. Ale že by bol celý deň v topánkach?

A čo do hája robili rodičia, keď mu tú malú povrchovú ranu nevydezinfikovali jódom alebo peroxidom vodíka? Som si na betón istý, že keby áno, tak to tam uvedú ako marketingový ťah, že treba očkovanie, lebo ani dezinfekcia nepomáha. Takže na 99,99% nedezinfikovali. Uchhh....

Tiež mi nesedí inkubačná doba. Tá býva spravidla tým kratšia, čim bližšie hlave/mieche to zranenie je. Typicky to nebýva menej než týždeň. Lenže on sa zranil na mieste, ktoré je od hlavy najvzdialenejšie...

Ďalej zvyšné dve deti boli hneď nasledujúci deň po stanovení diagnózy zaočkované proti VŠETKÉMU. Čo to je za sprostosť??? To akože dali MMRV spolu s DTaP-IPV-HBV a nejaké meningokoky k tomu V JEDEN DEŇ???

A toto je, psychologicky vzaté, veľmi ťažko uveriteľné:
"He was in such pain due to us and our decision-making process so that's why we went to the papers in New Zealand - we just wanted to get our experience out there."
Netvrdím, že nemožné, ale naozaj málokto ide do novín s tým, že akú hlúposť spravil, že sa v minulosti rozhodol tak a tak, skrátka, že aký je debil. Ľudia chodia do novín spravidla keď chcú poukázať na nejakú krivdu alebo sa pochváliť nejakou zásluhou,

Odhliadnuc od všetkého vyššie uvedeného, nikto nedokázal, že keby chlapec očkovaný bol, že by tetanus nedostal. Boli aj takí, čo mali hafo protilátok a aj tak dostali tetanus.

Nemôžem si pomôcť, ale som veľmi náchylný domnievať sa, že to je celé zinscenovaný podvod, obzvlášť, keď je zdrojom ministerstvo zdravotníctva. Oveľa skôr mi to pripadá ako dômyselné dielo PR agentúry.

Re:Re:Re:Re:Re:hlasenie NU

Teta Kasandra | 02.08.2013

Ja by som az tak bezproblemovo ten neurotoxicky hlinik, ktory kvoli u dojciat/deti este priepustnej HE bariere skonci uskladneny v ich mozgu, nevidela. Staci pozriet vysledky najnovsej studie Khan (2013). https://rizikaockovania.sk/dok/Aktualne_poznatky_o_hliniku_v_ulohe_vakcinoveho_adjuvantu.pdf
Takisto narusenie krehkej rovnovahy TH1 a TH2 v prospech TH2 (k alergiam, autoimunite) mi nepride ako najlepsia prevencia na boj s infekcnymi chorobami. Ako moze dieta s oslabenou TH1 (teda protiinfekcnou!) imunitou zvladnut infekciu lepsie ako dieta s vakcinami nenarusenou a teda neoslabenou TH1 imunitou??Mnozstvo hlinika pre nerizikovy prijem v injekcii dany ASCN ( 2 mikrogramy na kg vahy a den) je 25-nasobne prekroceny len 1 jedinou hexavakcinou. Vedkyna dr. L.Tomljenovic s prof. Shawom robili vyskum hlinikovych adjuvantov vo vakcinach. Videli odumieranie neuronov...kazdy z tohto timu sa odvtedy odmieta davat zaockovat, aj svoje deti...napr. https://www.meerwetenoverfreek.nl/images/stories/Tomljenovic_Shaw-CMC-published.pdf https://www.slobodavockovani.sk/news/studia-hlinikova-adjuvans-ve-vakcinach-jsou-bezpecna-/ A co sa tyka synergickej toxicity- mna zaujimaju vsetky latky, ktore dane vakciny obsahuju (kompletny chemicky rozbor) a schopnost ich ST , ale uz len vysledky ST Boyda Haleyho s thiomersalom, hlinikom, neomycinom a testosteronom "to zabili"... https://homeoint.ru/pdfs/haley.pdf
https://www.slobodavockovani.sk/news/detsky-lekar-odbornik-odhaluje-myty-o-ockovani/
https://www.slobodavockovani.sk/news/vakciny-ocami-chemika-co-sa-dostava-do-detskeho-organizmu-pri-ockovani/
Autoimunita - https://www.slobodavockovani.sk/news/autoimunita-jako-dusledek-nadmerne-stimulace-imunitniho-systemu/
https://www.vitalia.cz/clanky/14-kauza-ockovani-protilatky-nezadouci-ucinky/

Re:Re:Re:Re:Re:hlasenie NU

Ing. Marián FILLO | 04.08.2013

Konkrétne ortuť+hliník, fluór+hliník, olovo+hliník majú preukázanú synergickú toxicitu. Ale keďže napr. vo vakcíne Infanrix Hexa máte 16 úmyselne pridaných zložiek (a x neúmyselných kontaminácií), z toho jedna (médium 199) sa skladá z ďalších 50 zložiek (viď https://www.slobodavockovani.sk/news/medium-199/), pričom rôzne druhy toxicity u mnohých z týchto zložiek neboli testované ani len samostatne (a už vôbec nie v kombináciách), ani srnky netušia, čo všetko tam ešte môže byť synergicky toxické s čím.

Či bolo očkovanie bez problémov, sa ukáže až po rokoch, keď (možno) dôjde na všelijaké alergie, astmy, ľahšie mozgové dysfunkcie atď. atď. Absencia akútnej okamžitej reakcie na očkovanie ešte nie je žiadna výhra.

Re:Re:Re:Re:Re:hlasenie NU

Vladimir - vstkymi mastami od GSK mazany | 08.01.2014

Autor clanku p. Fillo je demagog a sarlatan, stale dookola tu melie o tom ake je to nebezpecne ale kde ma na to vedecke podklady??? Kde su tie deti trpiace autizmom rakovinou alebo epilepsiou sposobenou vakcinaciou??? A kde je preukazane ze vakcina tietochoroby sustila??? Kauzalita p.Fillo to je to co na tejto stranke nie je. A poprosim Vas netvrdte mi ze doba jedova je odborna literatura.

Re:Re:Re:Re:hlasenie NU

ferko | 02.08.2013

jemu a jemu podobným to nevysvetlíš, oni navštevujú prednášky Múdr.Liptáka, pohlcú aj klince

Re:Re:Re:Re:hlasenie NU

Mirka | 07.08.2013

Presne aj mna toto napadlo. To navrhnem pediatricke ak ma bude nutit ockovat.

Re:Re:Re:hlasenie NU

ferko | 01.08.2013

Rasto..to nie je o zapnutom caps loocku, to je o výkričníkoch!!

Re:Re:hlasenie NU

Jozef | 01.08.2013

ferko: Doktori nie sú jediní ktorí trávia ľudí. Ľudia sú hovada a náramne im vyhovuje teória o nákazlivých chorobách aby zakryli svoje zločiny. Preto len málokto napíše do diskusie že očkovanie = čistý jed a nič iné.

sponzorstvo farmafirmami

rodič | 31.07.2013

Mnohí lekári nepriznali napriek zákonu sponzorstvo farmafirmami
https://www.transparency.sk/sk/mnohi-lekari-nepriznali-napriek-zakonu-sponzorstvo-farmafirmami/

Transparentní lekári
Príjmy lekárov od farmaceutických firiem pod drobnohľadom
https://lekari.transparency.sk/

Re:sponzorstvo farmafirmami

Ing. Marián FILLO | 31.07.2013

S Transparency International mám trochu problém v tom ohľade, že im GSK dal 2000 € a Novartis (ďalší výrobca vakcín) 3000 €:
https://www.transparency.sk/sk/o-nas/sucasni-donori/

Niet potom divu, že im môj mail o monopolnom postavení GSK na trhu s povinnými vakcínami pre deti nestál ani len za potvrdenie prijatia.

Re:Re:sponzorstvo farmafirmami

rodič | 31.07.2013

Pre monopoly ako GSK a Novartis je tých pár eur len kvapkou v mori, zaujímavé motto majú na banneri, že „sledujeme mocných…“ :)
Ak by sme sa im však poskladali nejakou sumou na ich konto, možno by to u nich niekoho trklo, aby Vám odpísali na email :)))))))

PR agentura trebars Raffaello..

Teta Kasandra | 31.07.2013

Ale vsak kazdy co len trocha zainteresovany musi hned s prehladom vidiet odkial vietor fuka...presnejsie z akeho "doupě" to na Filla hadzu tie "snehove gule", ktore Fillo s prehladom odfrnkne sťaby snehove vlocky...(pozn. Tento preklad je najpriznacnejsi co sa tyka osadenstva Doupě (biologie) – chráněný příbytek zvířat...)
Je jasne, ze "snehova gulka" sa roztapa a to nie az tak pod vplyvom sucasnych poveternostnych podmienok, ale hlavne vdaka Fillovej dennodennej sustavnej mravencej praci a kedze milá guľka sa chce resp. potrebuje este dlhe roky "nabalovať" , tak samozrejme nechce prist o svojho bohateho klienta, ktory jej ale mozno coraz viac dava najavo, ze s jej pracou nie je spokojny a coskoro ju zrejme bude musiet vymenit za nejaku schopnejsiu "ladovu kryhu" ak to takto pojde dolu vodou aj nadalej s jej obratom a jej vnimanim v ociach verejnosti...a tak sa tato PR agentura nazvime si ju trebars Raffaello uz teraz agresivnejsie vsemoznymi prostriedkami snazi sucasny stav zvratit a tu velku gulu, co sa strmhlav ruti dole kopcom potrebuje stoj co stoj zastavit a pomaly vytlacit opat na vrchol toho kopca. Rozhodla sa preto usporiadat vo svojej firme brain storming, ktoreho vysledkom bolo ako na sirokej verejnosti budu skusat pekne "v utajeni" tzv. Brain washing novymi "modernymi" takmer neodhalitelnymi sposobmi, kedze vplyv tzv. "Recnikov" a platenych PR clankov uz vdaka odhaleniam neprinasa zelany efekt...
Nove metody, ktore by mohli priniest zelany efekt su:
- vytvaranie facebookovskych skupin typu "neverim rizikam ockovania" a pod.
- platení diskutéri (typu honey badger) vo vsetkych diskusiach na temu ockovanie, ktorych ulohou je vzbudzovat dojem nezavisleho "odbornika" , ktory sa len nahodou zapojil do diskusie z vlastneho presvedcenia
- zakladanie blogov typu honey badger slobodavockovani blog
- zakladanie webovych stranok, kde "nasi" legitimne "Vyvolení" odbornici" propaguju ockovanie a presviedcaju o jeho absolutnej bezpecnosti
- zabratie domén, kde budeme uverejnovat ( anonymne) opacne protipolne informacie (protipol k slobodevockovani, osudu atd..) a vyvracanim Fillovych clankov...
- v neposlednom rade aj zastrasovanie "antiockovacov" na facebooku tym, ze im budeme rozposielat do schranok informacie typu, ze rozosielanie antiockovacich videí a dokumentov je trestné a pod.
- hladanie moznosti ako Filla za jeho clanky dohnat az pred sud - obtazovat ho moznymi sudnymi zalobami ako sa len da a dovtedy pokracovat vo vytrvalom zosmiesnovani jeho osoby a neodbornosti...

Tento prispevok je fikcia a podobnost s realnymi firmami a osobami je (mozno) ciste nahodna :)

Re:PR agentura trebars Raffaello..

Odkaz pre Tetu Kasandru | 31.07.2013

No veď to ani nie je fikcia, pozrite ako takí podobní Rafaelkovia píšu sami o sebe a o svojich úspechoch v špeciálnom marketingu, nazývajú to prípadová štúdia: CITUJEM: Dovoľte mi predstaviť sa: Som rotavírus
Keď sme si na jeseň roku 2007 zadali do press-monitoringu slovo rotavírus, nenašli sme žiaden odkaz a na webe to boli len špeciálne medicínske správy. Skúste to spraviť dnes, po pol roku intenzívnej práce s novinárskou obcou a verejnosťou. Hoci je rotavírusová infekcia špecifickou záležitosťou, ktorá sa týka najmenších detí, pre nášho klienta XXX sme pripravili takú intenzívnu a cielenú public relations kampaň (od web stránok a tlačovej konferencie po aktívnu prácu s diskusnými priestormi na internete a buzz marketingom), že dnes je slovo rotavírus známe tam, kde má byť – medzi mamičkami potenciálne ohrozenej skupiny detí. Ale nezdvihla sa len znalosť, výrazne stúpla aj zaočkovanosť proti rotavírusovej gastroenteritíde. KONIEC CITÁCIE, meno klienta si domyslite.

Re:Re:PR agentura trebars Raffaello..

Teta Kasandra | 31.07.2013

Ano toto som tiez citala pred casom, preto mne osobne je to samozrejme jasne (ale to zrejme len ako jednej z mala "mamiciek"- takze dakujem, ze ste to sem skopirovali - hlavne pre ostatnych, nech sa aj im otvoria oci a nech si nemyslia , ze plateni diskuteri su nejake hlupe konspiracne teorie, tam to maju cierne na bielom...meno klienta aj meno tej PR Raffaello agentury si dobre pamatam ;)
Ta posledna veta bola ironicka, kedze uz sa vyhrazaju zalobami...preto je tam v zatvorke to mozno - lebo mozno nie ;)

Re:Re:Re:PR agentura trebars Raffaello..

Ing. Marián FILLO | 31.07.2013

O tom vari niekto pochyboval, že si GSK platí diskutérov / FB skupiny apod.?

Re:Re:Re:Re:PR agentura trebars Raffaello..

Teta Kasandra | 31.07.2013

No veru, aj ja si divim, kolko ludi este stale o takychto praktikach vobec netusi a veru, ze potom aj pochybuju alebo dokonca rovno odmietaju tomu uverit :) tak ako neveria, ze urciti odbornici su len dobre zaplateni "recnici" a hned sa bez vahania stotoznia s ich nazorom a poslusne sa riadia ich odporucaniami a tie posuvaju dalej. A tito "recnici" samozrejme skolia dalsich lekarov...

Re:Re:Re:Re:PR agentura trebars Raffaello..

J.N. | 31.07.2013

Platení diskutéri na mamičkovských fórach a fb stránkach, ktorí sa vydávajú za "mamičky z ľudu" je relatívne nový reklamný nástroj, súvisí práve s vznikom internetových diskusií a fb, oni zistili, že ľudia na klasickú reklamu nereflektujú, tobôž nie na propagandu, špeciálne ohľadom liekov a zdravia, ale sú ochotní spoľahnúť sa na odporúčanie iných mamičiek, ktoré akože vyrozprávajú emočne podfarbené príbehy ako im vakcíny a lieky zachránili život, ako im pomohli v ich šťastí a pocite bezpečia, pričom si aj pofabulujú v rámci pochybných morálnych noriem-niečo v čtýle zodpovednosti jednotlivca voči verejnosti, čo sa tak páči davu a vytŕhajú z kontextu niečo z histórie infekčných chorôb tak aby to vyznelo, hu tie strašné choroby sú vďaka očkovaniu dávno preč, ľudia potom z takýchto ústnych podaní majú naozaj pocit, že to funguje, že i im to pomôže, že i ich to ochráni. Naozaj mamičky uveria, že rotavírus striehne na ich dieťa za každým rohom ako zabijak z najhoršieho filmu. Nevedia, že namiesto mamičky tam sedí unudený nainštruovaný operátor s manuálom a mobilom v ruke, ale samozrejme motivovaný riadnym platom. Tomu sa hovorí marketingové výdavky. Je to tak rafinovaná reklama, že ľudia tomu nechcú uveriť, že by si niekto dával tú námahu. Ale týmto sa zaoberajú veľkí reklamní mágovia, študujú to na univerzitách, zamestnávajú sociológov a psychológov, ktorí im pomáhajú zdokonaľovať tieto pasce. Je to paradox, že VŠ vzdelaní odborníci z humanitných odborov pomáhajú reklamným stratégom svojimi vedomosťami oblbovať ľudí.

Re:Re:Re:Re:Re:PR agentura trebars Raffaello..

stara mama | 01.08.2013

trafili ste kliniec po hlavičke, aj ja som kedysi verila ako taká OVCA, začo sa na sebe veľmi hnevám, až kým som sa na vlastnej koži o tom presvedčila, ale že sú na to školy, školenia ako oblbnúť dav, tak to je čistá pravda a kto tomu neverí, tak je naivný a raz/ nie raz na to doplatí.., Dnes je hlavne všetko len o peniazoch a o zisku a toto si treba uvedomiť..,

Re:Re:Re:Re:Re:Re:PR agentura trebars Raffaello..

Helena | 02.08.2013

Aj ja som neskoro zobudená.

Odpoved

Laco | 31.07.2013

V komentaroch pod clankom na osud.biz je zverejnena reakcia:

"Hneď pri prvom odstavci mi je jasné že Fillo sa slamky chytá. Brali zaočkovanosť 95%? Veď preboha, keby beriem do úvahy 99%, pravdepodobnosť NU by bola este nižšia. Ďalej sa mu nezdá, že sme rátali len s 4 očkovaniami do 1. roku.... Logika sa kam stratila?

Veď na jednom "sedení" s doktorom sa pichne do jednej nohy hexa, do druhej pneumo - tzn. že následné nežiaduce účinky sa týkajú oboch vakcín - nesledujete závažne NU pre každý vpich zvlášť. Vynásobte si teda počet zaočkovaných detí číslom 7 a šanca sa ešte zníži. Že je šanca 0,018% ešte nižšia ako v príbalovom? Bavíme sa o závažných NU a ak je v reálite nižšia, tak asi GSK ešte nadhodnotil riziká, nie?

Pred 12 rokmi sa nenahlasovalo dostatočne? Tak nech si Fillo zistí aké banálne NU odvtedy začali pediatri nahlasovať. Navyše nikto nebráni rodičovi, aby NU nahlasil sám. A takto sa dá pokračovať s fillovym prispevkom dalej. Prvá veta z mojho príspevku je potvrdená - Fillo spochybňuje všetko, čo dokazuje, že vakcíny sú bezpečné. Ak ŠUKL povie, že prijíma podnety, Fillo povie, že nie a to jeho ovciam stačí. Boli sme veľmi štedrí, ak sme rátali len s 95% zaočkovanosťou a len 4 vpichmi za rok. Dosadíme do tabuľky Fillove údaje a ajhľa - pravdepodobnosť nám ešte klesla. Konkrétne na 0,016%. Hovoríme o závažných NÚ."

Re:Odpoved

Ing. Marián FILLO | 31.07.2013

Aha, tak oni to brali ako očkovaciu seansu, tzn. pneumokoky + Hexa ako jedno očkovanie. No dobre, nevadí. Na zvyšku článku to vôbec nič nemení.

GSK nadhodnotil riziká... :-))))))))))))))))))
To sú riziká, zistené v klinických štúdiách na (prinajmenšom na pohľad) dokonale zdravých deťoch (pred očkovaním zdravých).

A ešte lepšie, že GSK nadhodnotil riziká 1000x.
Ľudkovia, ktorí výrobca ktorého lieku v príbalovom letáku nadhodnocuje riziká 1000x, aby sa jeho liek menej predával, resp. nepredával vôbec???

ŠÚKL možno prijíma podnety, hoci reálne skúsenosti sú iné aj v prípade úplne banálnych vyrážok po Prevenare, ktoré sú uvedené aj v príbalovom letáku, ale nech. Problém je, že pediatri (až na pár výnimiek) skoro nič nehlásia.

A najlepšie na tom celom je, že sa vakcinacisti chytili tej najmenšej banality, ktorá je len otázkou rôzneho výkladu pojmov (keďže zo strany vakcinacistov chýbala definícia), ale to, čo je najpodstatnejšie - 1000-násobná podhlásenosť nežiaducich účinkov, odbije úplne iracionálnym tvrdením, že GSK zveličuje riziko očkovania svojou vakcínou. Čistý úlet.

A vraj "takto by sa dalo pokračovať...". No tak keď sa dá, tak nech pokračujú. Som zvedavý, aké perly sa ešte dozviem. :-)

Re:Odpoved

rodič | 31.07.2013

cit. „Navyše nikto nebráni rodičovi, aby NU nahlasil sám.“
Realita je ale iná.
5. Ak lekár bude považovať vaše ťažkosti za vedľajší účinok lieku, opýtajte sa ho, prosím, či pošle hlásenie o nežiaducom účinku na liek na ŠÚKL. Tlačivo je dostupné na adrese www.sukl.sk
6. Ak zašlete priamo list ŠÚKL o tom, že ste po lieku dostali nežiaduci účinok, ŠÚKL vám pošle naspäť list, v ktorom vás požiada, aby ste navštívili lekára a dali mu vyplniť priložené tlačivo hlásenia nežiaduceho účinku.
https://www.sukl.sk/buxus/docs/Bezpecnost_liekov/Hlasenia_o_neziaducich_ucinkoch/Vedlajsie_ucinky_liekov_Rada_pre_pacientov.pdf

V mojom prípade, i keď som bývalú lekárku oboznámil so zdr. ťažkosťami po podaní vakcíny, ktoré hraničili s kolapsom organizmu, takéto hlásenie som od nej ani len nevidel a jej neochota v tomto bola viac než zrejmá, predsa si nebude robiť problémy…, čo nezabije, to posilní, všakže. O skúsenosť som bohatší.
https://www.sukl.sk/buxus/docs/Bezpecnost_liekov/Hlasenia_o_neziaducich_ucinkoch/Vzor_vyplnenia_hlasenia.pdf

A takto bude človek pendlovať medzi lekárom a Šukl-om a dovolím si tvrdiť, že s pochybným výsledkom, v každom prípade je však škoda a ujma na strane pacienta / pacientky.

Re:Odpoved

Ing. Marián FILLO | 04.08.2013

Pozeral som sa na tú diskusiu na FB a musím skonštatovať, že skupina "Neverím mýtom o škodlivosti očkovania" je dokonale imúnna voči akýmkoľvek logickým, vecným a faktickým argumentom, ktoré čo len trochu naštrbujú mýtus o bezpečnosti a účinnosti očkovania. Ono nakoniec ani niet divu, pretože aj názov skupiny hovorí jasnou rečou, že tam nejde o nejakú logiku či vedu, ale len a len o fanatickú vieru.

vietor fuka odinakadial

Andrej Kulich | 31.07.2013

na zaver clanku je totiz napisany zdroj, de facto autor: Odpoveď spísala skupina: https://www.facebook.com/bezpecne.ockovanie
Tato skupina nema problem v jednej debate priznat, ze sa myli a nema pravdu, a nasledne na to uplne zabudnut a napisat takyto, presne opacny pamflet. Nazorova konzistencia = 0.

Necudoval by som sa, ak by ta skupina bola platena. Platenych diskuterov vyuzivaju nielen politicke strany, ale napriklad aj real estate agenti. Aspon v US to tak je a myslim, ze nase PR agentury nezaostavaju. Je tu vek internetu, informacie a skusenosti sa siria rychlo. Rovnako tak propaganda. Mozno este viac, ako za komunistov.

Re:vietor fuka odinakadial

Ing. Marián FILLO | 31.07.2013

Skupina je o ničom, pretože tam nie je uvedené nijaké konkrétne meno/mená. Je to teda anonymné.

Napísať to musel konkrétny človek/ľudia. Prečo sa bojí/boja pod to podpísať skutočným menom/skutočnými menami, keď zastávajú oficiálnu líniu?

Vychádza mi z toho len:
a) naozaj sú za to platení
b) boja sa, že sa strápnia

Re:Re:vietor fuka odinakadial

Andrej Kulich | 05.08.2013

Lenze lenze, aj ked je to anonymna skupina, pozrite kam pretlacili toto https://www.zdravoveda.eu/paveda/vakciny-funguju-prinos-povinneho-ockovania-v-sr/
Je to medzi najcitanejsimi clankami na sme.sk, pritom odkazuje na data z roku 2000 a do svojej "ekonomiky" nezaratava naklady na liecbu poskodeni z ockovania.

Re:Re:Re:vietor fuka odinakadial

Ing. Marián FILLO | 06.08.2013

Zdravoveda.eu je úplne nová stránka, stará ani nie rok. To, že tam niečo je, prakticky nič neznamená.

Je dokonca celkom dobre možné, že je v réžii nejakých členov/člena tej skupiny.

Tiež som si všimol, že tam nepočítajú s nežiaducimi účinkami očkovania. Navyše sú tie náklady na liečbu úplne šialene nadhodnotené. To by mohli tak vysoké byť jedine v prípade, že by všetky prípady osýpok/príušníc/ružienky boli z kategórie vážnych/komplikovaných, avšak v reále je taká len malá menšina. Proti týmto trom vírusovým ochoreniam totižto nie sú žiadne lieky, ak nerátam vitamíny, takže náklady na lieky sú nulové, vitamíny poisťovňa aj tak neprepláca (ak nerátam také grcy ako Vigantol a Cebion), hospitalizácie sú zriedkavé, drvivá väčšina prípadov je v pohode v domácej liečbe, akurát tie OČR by tam mohli vyskočiť. Okrem priamych nežiaducich účinkov očkovania tam nepočítajú ani so zvýšenou chorobnosťou na kedysi banálne infekcie (hemofily, pneumokoky, meningokoky a hafo ďalších), kde však rovnako tak naskáče OČR. Takže toto by sa, myslím, celkom ľahko vykrátilo.

Hlavne si treba položiť otázku: naozaj sme ušetrili? Stojí nás dnešné zdravotníctvo menej než za socializmu, keď bolo zdravie národa v lepšom stave? Sú naše deti celkovo menej choré vďaka MMR? Nemyslím menej choré na osýpky/príušnice/ružienku, čo je nepopierateľný fakt, ale menej choré celkovo. A tu sa dostávame k "jádru pudla". Nie, naše očkované deti sú OVEĽA VIAC choré než ich rodičia, ktorí ešte MMR-kou očkovaní neboli. Pravda, sčasti za to môže aj McDonalds, KFC & Co., vysedávanie za počítačom, playstation či mobilom, ako aj psychologické problémy (stres, vyššia rozvodovosť...), ale určite nielen to. A ak by aj, tak čo robí ÚVZ SR pre to, aby sa naše deti 1. lepšie stravovali 2. viac hýbali 3. žili šťastnejšie a menej napäto, keď to má na verejné zdravie oveľa väčší dopad než osýpky, príušnice a ružienka resp. očkovanie proti nim? Prečo sa teda zaoberajú menej dôležitými rizikovými faktormi a neriešia tie najdôležitejšie?

Senior

Helena | 31.07.2013

https://www.naturalnews.com/041429_Gardasil_HPV_vaccines_government_spending.html
Americká vláda dáva 500 tisíc dolárov aby sa viac podávali vakcíny HPV (Gardasil) mladým ženám, napriek tomu, že mnohí z toho veľmi ochorejú, umrú...
Najnovšie štatistiky o vedľajších účinkoch a smrti následkom tejto vakcíny sú na www.SaneVax.org

Komentář

Doc. RNDr. Jan Pivarský CSc. | 31.07.2013

Pán Ing. Marián FILLO - vážím si Vaší práce a z mého nezaujatého pohledu čtenáře si myslím, že je zbytečné se tak nechat emočně rozhodit a to vůči nějákému anonymnímu příspěvku na stránkách osud.biz.
Tyto stránky vznikly na protest proti osudu.cz - jejímu zveřejňování informací, za které jsou vyžadovány peníze a lze je dohledat zdarma. Je každého jeho rozhodnutím, jest-li přispěje panu Maškovi na jeho stránky finanční podporou - já například nepotřebuji platit takovýmto www stránkám. A zase vítám, že je zde protisíla, která na to poukazuje.
Špatné však je, když se časem stane, že osud.biz začne napadat všechno podle svých nějákých kritérií správnosti a omylu, pak je to spíše ku škodě věci.
Přeji mnoho síly při obhajování našich svobod na tomto medicínském poli v tomto nelehkém boji.

Re:Komentář

Ing. Marián FILLO | 31.07.2013

Vážený pán docent,

ja tiež Osud.cz nečítam a finančne nepodporujem, ale jeho autor si aspoň stojí za svojím, čo vidno z toho, že tam uvádza svoje meno, priezvisko a e-mail - čo sa nedá povedať o Osud.biz.

Inak ja som sa pri písaní článku celkom dobre bavil nad hlúposťou môjho anonymného kritika, rozhodne by som nepovedal, že ma emočne rozhodil. Takýto anonymný blábol s kopou faktických chýb na naozaj rozhodiť nemôže.

Re:Komentář

Názor o vás a vašich predstavách | 31.07.2013

Aj pre vás aj pre Filla... To, co není podvod se s nedůvěrou bez problémů vyrovná. (Mithrandir)

Záznamy: 1 - 52 zo 52

Pridať nový príspevok