Sudca zrušil zákon mesta New York, požadujúci nútené očkovanie bábätiek neosožnými vakcínami proti chrípke

24.12.2015 10:28

Natural News23.XII.2015L. J. Devon

 

    Pôvodný článok Judge overturns NYC law requiring forced vaccination of toddlers with useless flu shots
    z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

ilustračný obrázok: plačúce očkované dieťa    Počas holokaustu boli bezbranní Židia nahnaní na hromadu ako stádo. Ich telá sa stali vlastníctvom nacistov a boli na nich vykonávané lekárske pokusy. V koncentračnom tábore Buchenwald sa Židia stali testovacími králikmi pre nové očkovacie látky. Spojené lekárske úrady vystavili Židov vírusom a násilím ich očkovali vakcínami proti žltej zimnici, pravým kiahňam, týfusu a paratýfusu A i B. Počas tohto skúšania účinnosti svojich „liečiv“ na židovských väzňoch sa pre lekársku mašinériu stali úmrtia a vážne poškodenia zdravia Židov bežnou každodennou záležitosťou.

    V USA sú dnes rodiny nútené a tlačené do podriadenia sa očkovacím zákonom. Skôr, než sú deti zhromaždené, aby navštevovali ustanovené školy, sú nútene očkované rôznymi vakcínami. Farmaceutické spoločnosti sa snažia pomocou vládnej moci vyskúšať svoje vakcíny na bezbranných deťoch v USA. Každý rok vyrobia farmaceutické spoločnosti novú vakcínu proti chrípke na základe odhadov, s ktorými kmeňmi chrípkového vírusu sa môže každý jednotlivec dostať do styku. Tento každoročný lekársky pokus typu „jedna miera pre všetkých“ nefunguje. Napr. vakcína proti chrípke pre sezónu 2015/2016 sa ukázala byť účinná len 18% u dospelých a iba 15% u detí. Rok predtým Stredisko pre potláčanie a predchádzanie chorobám (angl. Centers for Disease Control and prevention = CDC) pripustilo, že vakcína bola úplne neúčinná.

    Neosožnosť a nepredpovedateľnosť chrípkovej vakcíny nebola pre Zdravotnícky výbor mesta New York (angl. NYC Board of Health) a primátora Bloomberga prekážkou vo vynucovaní si tohto každoročného lekárskeho pokusu na deťoch.

    Keď vojská Spojencov vyhrali 2. svetovú vojnu, nacistickí vykonávatelia lekárskych pokusov boli súdení a obvinení z ich ohavných zločinov proti Židom. Vo výsledku vodcovia sveta zostavili nový všeobecný zákonník lekárskej etiky, zvaný Norimberský kódex, ktorý podčiarkuje dôležitosť dobrovoľného súhlasu.

    To znamená, že osoba, na ktorej má byť pokus vykonaný, musí byť právne spôsobilá dať súhlas. Musí byť v postavení, v ktorom má moc vykonávať slobodné rozhodnutia, a to bez ovplyvňovania akýmkoľvek násilím, podvodom, klamstvom/zavádzaním, hrozbami, preháňaním, či inou skrytou/záludnou podobou obmedzovania alebo donucovania. Musí tiež mať dostatočné poznanie a pochopenie podstaty predmetnej záležitosti, čo jej umožní učiniť informované a zasvätené rozhodnutie.

    Dnes je dovolené, aby lekárske pokusy pokračovali v jemnejšej, skrytejšej podobe, ale tieto násilné pokusy stále prinášajú poškodenia zdravia a smrť. V skutočnosti Federálny program pre odškodňovanie poškodení zdravia, spôsobených očkovaním v USA (angl. National Vaccine Injury Compensation Program), čo je zvláštny odškodňovací súd bez poroty, vytvorený Kongresom (parlamentom v USA) v roku 1998, priznal od svojho založenia už vyše 3 miliardy dolárov odškodného rodinám očkovaním poškodených detí. V samotnom roku 2014 vyplatil tento súd 365 rodinám odškodné za očkovaním spôsobené poškodenia zdravia v celkovej výške 202 miliónov dolárov. Farmaceutické spoločnosti však nenesú nijakú hmotnú zodpovednosť. Táto odškodňovacia sústava im vlastne umožňuje pokračovať v ich týraní a poškodzovaní detí po celých USA i po celom svete.

 

Ak veríte, že očkovanie proti chrípke nie je lekárskym pokusom, zvážte nasledovné:

    Príbalový leták očkovacej látky FluLaval od spoločnosti GlaxoSmithKline (GSK) jasne hovorí, že:

„Neboli vykonané žiadne kontrolované pokusy, ktoré by dostatočne preukázali pokles chorobnosti na chrípku po očkovaní Flulavalom.“

    Tento príbalový leták, ktorý si prečítajú len máloktorí lekári a pacienti, tiež odhaľuje, že:

„Bezpečnosť a účinnosť Flulavalu nebola potvrdená u tehotných žien, dojčiacich matiek, ani u detí.“

    Ďalej tento príbalový leták pripúšťa, že:

„Flulaval nebol testovaný na rakovinotvornosť (karcinogenitu), schopnosť spôsobovať mutácie DNA príjemcu (mutagenitu), ani na schopnosť poškodzovať plodnosť (fertilitu).“

    Stále veríte na povinné očkovanie a lekárske pokusy?

    Tento príbalový leták priznáva, že:

„Navyše k hláseniam z klinických skúšok boli po schválení Flulavalu zistené nasledujúce nežiaduce udalosti:“

    Zoznam obsahuje:

 • zvracanie
 • bolesť v hrudníku
 • alergické opuchy úst
 • anafylaxiu
 • laryngitídu (zápal hrtana)
 • celulitídu (zápal podkožného bunkového tkaniva)
 • svalovú slabosť
 • artritídu (zápal kĺbov)
 • závraty
 • parestéziu (poruchu citlivosti nervov)
 • triašku
 • spavosť
 • Guillain-Barrého syndróm (postupné ochrnutie čoraz väčšej časti tela)
 • kŕče
 • ochrnutie nervov tváre a lebky
 • encefalopatiu (poškodenie mozgu)
 • ochrnutie končatín
 • nespavosť
 • dýchavičnosť
 • potenie sa

 

Sudca z New Yorku zastavil násilné očkovanie proti chrípke, lekárske pokusy na deťoch a ich vykorisťovanie

    Vďaka istému sudcovi z New Yorku, ktorý ešte má svedomie, a vďaka piatim matkám, ktoré sa postavili na odpor proti štátu, NEBUDÚ v štáte New York prebiehať na deťoch každoročné nútené pokusy s očkovaním proti chrípke. Je to veľké víťazstvo pre ľudské práva. Jeho Ctihodnosť, sudca Manuel J. Mendez, J.S.C., ZRUŠIL požiadavku primátora Bloomberga na očkovanie proti chrípke všetkých detí (od 6 mesiacov do 6 rokov), navštevujúcich jasle, škôlky a programy starostlivosti o deti z nízkopríjmových rodín (Head Start Program), spravované mestom New York. Sudca Mendez napísal, že:

„Stanovy mesta New York neobsahujú ani náznak toho, že by Zdravotnícky výbor mal moc vytvárať zákony.“

    Kto si primátor Bloomberg a Zdravotnícky výbor mesta New York myslí, že je? Pripomínajú nacistických lekárskov, ktorí robili násilné pokusy na telách Židov. A títo sadistickí lekári boli nakoniec súdení a usvedčení zo svojich zločinov.

 

Poznámka prekladateľa:

    Vy všetci, čo mi vyčítate používanie označenia „vakcinacizmus“ alebo „vakcinacisti“, prečítajte si tento článok ešte raz a zamyslite sa nad tým, či to náhodou nie je úplne priliehavé označenie, ktoré je v tom-ktorom prípade oveľa viac suchým faktickým popisom aktuálneho stavu vecí než nejakou trápnou hanlivou nálepkou.

 

Zdroje: