Súčasné podávanie viacerých detských vakcín naraz nie je bezpečné, hovorí štúdia, zverejnená v lekárskom časopise Journal of American Physicians and Surgeons

22.06.2016 22:18

Nasdaq Globe Newswire14.VI.2016Neil Z. Miller, Dr. Jane M. Orient

 

    Pôvodný článok Combining Multiple Childhood Vaccines Not Safe, According to Article in the Journal of American Physicians and Surgeons
    z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

    Deťom sa často podáva súbežne niekoľko vakcín naraz počas jedinej návštevy detského lekára, avšak v rozpore s tvrdeniami predstaviteľov verejného zdravotníctva je niečo také nebezpečné, píše novinár a zdravotnícky výskumník Neil Z. Miller v tohtoročnom letnom vydaní lekárskeho časopisu Journal of American Physicians and Surgeons (Časopis amerických lekárov a chirurgov).

    Miller použil údaje zo Systému na hlásenie nežiaducich udalostí po očkovaní v USA (angl. Vaccine Adverse Event Reporting System = VAERS), ktorý spoločne prevádzkujú Stredisko pre potláčanie a predchádzanie chorobám v USA (angl. Centers for Disease Control and Prevention = CDC) a Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA (angl. U.S. Food and Drug Administration = FDA) a ktorý bol založený v roku 1990. VAERS obsahuje okolo 500.000 hlásení nežiaducich udalostí, ktoré nastali v spojitosti s očkovaním, ale nemuseli nutne byť samotným očkovaním spôsobené. Miller priznáva, že zdravotnícke úrady často argumentujú, že VAERS nemusí byť spoľahlivý, ale poukazuje na to, že CDC považuje VAERS za dôležitý nástroj na hodnotenie bezpečnosti očkovania a samo vykonáva vlastné štúdie pomocou údajov z VAERS. Miller píše:

„Hoci CDC odporúča očkovanie proti detskej obrne, nákazlivej žltačke typu B, tetanu, čiernemu kašľu, rotavírusom, baktérii Haemophilus influenzae typu b a pneumokokom u dojčiat vo veku 2, 4 a 6 mesiacov, bezpečnosť tejto kombinácie 8 vakcín, podávanej počas jedinej návštevy u detského lekára, nebola nikdy testovaná v klinických skúškach. To je v rozpore so správou CDC, ktorá zistila, že súbežné vystavenie človeka rôznym chemickým látkam a ďalším stresovým faktorom, vrátane liekov na predpis, môže mať za následok „zvýšené alebo nečakané škodlivé vplyvy na zdravie“.“

    Miller sa pozrel na podiel hlásených reakcií, u ktorých došlo k pobytu v nemocnici (hospitalizácii) alebo úmrtiu, v závislosti od počtu súbežne podaných dávok očkovacích látok, ktorými bolo dané dojča zaočkované, a v závislosti od veku dojčaťa:

„Naša štúdia preukázala, že dojčatá, ktoré dostanú niekoľko vakcín súbežne… sú výrazne náchylnejšie na hospitalizácie alebo úmrtia v porovnaní s dojčatami, ktoré dostanú súbežne menší počet vakcín. Tiež sme preukázali, že hlásené nežiaduce účinky s vyššou pravdepodobnosťou viedli k hospitalizácii alebo úmrtiu u mladších dojčiat.“

obálka knihy „Miller's Review of Critical Vaccine Studies: 400 Important Scientific Papers Summarized for Parents and Researchers“    Štúdia ukazuje, že u dojčiat, ktoré dostali naraz 5 alebo viac vakcín, malo 5,4% hlásených reakcií za následok smrť, pričom u tých, čo dostali len 4 alebo menej vakcín naraz, to bolo 3,6%. Miller dochádza k záveru, že:

„Rodičia a lekári by mali pri očkovaní zvážiť tú možnosť, ktorá je spojená s nižším rizikom hospitalizácie či úmrtia.“

    Miller je tiež autorom knihy Miller's Review of Critical Vaccine Studies: 400 Important Scientific Papers Summarized for Parents and Researchers („Millerov prehľad štúdií, kritických k očkovaniu: 400 dôležitých vedeckých článkov, zhrnutých pre rodičov a výskumníkov“).

    Časopis Journal of American Physicians and Surgeons vydáva Zväz amerických lekárov a chirurgov (angl. Association of American Physicians and Surgeons = AAPS), čo je celoštátny zväz, zastupujúci lekárov všetkých odborností v USA od roku 1943.

 

Kontakt: