Štúdie ukazujú, že očkovaní jedinci šíria choroby. Mali by byť nedávno očkovaní v karanténe, aby sa predišlo epidémiám?

28.01.2016 21:21

The Weston A. Price Foundation2.II.2015Kim Hartke, Leslie Manookian

 

    Pôvodný článok Studies Show that Vaccinated Individuals Spread Disease. Should the Recently Vaccinated be Quarantined to Prevent Outbreaks?
    z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

    Zdravotnícki úradníci obviňujú neočkované deti z toho, že spôsobili nedávnu epidémiu osýpok, ktorá začala v Disneylande. Vedecké dôkazy však svedčia o tom, že jedinci, očkovaní živými vírusovými vakcínami, ako je MMR (osýpky, príušnice, ružienka), rotavírus, ovčie kiahne, pásový opar a chrípka (len v podobe nosného spreja — pozn. prekl.) môžu dlhé týždne až mesiace po očkovaní šíriť daný vírus a nakaziť očkovaných, ako aj neočkovaných.[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]

    Navyše očkovaní jedinci môžu byť nositeľmi pôvodcov chorôb v zadnej časti hrdla a nakaziť iných, zatiaľčo nevykazujú nijaké príznaky choroby.[11][12][13] Leslie Manookian, tvorkyňa dokumentárnych filmov a aktivistka, vysvetľuje:

„Viaceré vedecké štúdie naznačujú, že deti, očkované živou vírusovou vakcínou, môžu šíriť chorobu a nakaziť iných dlhé týždne až mesiace po očkovaní. Preto rodičia, čo dávajú svoje deti očkovať, môžu očkovaním svojich detí ohroziť ľudí v okolí.“

DVD filmu The Greater Good    Oceňovaný dokumentárny film Leslie Manookian Vyššie dobro (The Greater Good) sa snaží otvoriť dialóg o bezpečnosti očkovania. Ako neočkovaní, tak aj očkovaní jednotlivci sú ohrození nákazou od nedávno očkovaných. Zlyhania očkovania sú veľmi časté. Očkovaním vyvolaná imunita nie je trvalá a nedávne epidémie chorôb, ako sú čierny kašeľ, príušnice (mumps) či osýpky, nastali aj v plne zaočkovanom obyvateľstve.[14][15] Ľudia očkovaní proti chrípke sa stali náchylnejšími ochorieť v budúcnosti na chrípku.[16][17]

    Sally Fallon Morell, predsedníčka Nadácie Westona A. Pricea, hovorí:

„Zdravotnícki úradníci by mali požadovať dvoj-týždňovú karanténu pre všetky nedávno očkované deti a dospelých. Je to najmenší čas, potrebný na zabránenie prenosu choroby na zvyšok obyvateľstva, vrátane tých, čo už v minulosti boli očkovaní.“

    Leslie Manookian k tomu dodáva:

„Zlyhania očkovania a neochota priznať, že živé vírusové vakcíny môžu rozšíriť choroby, vyústila do nárastu epidémií prenosných chorôb u očkovaných aj neočkovaných jedincov. Stredisko pre potláčanie a predchádzanie chorobám (angl. Centers for Disease Control and prevention = CDC) by malo poučiť očkujúcich lekárov, aby upovedomili svojich pacientov o riziku, ktoré pre iných predstavujú tí, čo boli nedávno očkovaní.“

    Podľa nadácie Westona A. Pricea je najlepšou ochranou pred prenosnými chorobami zdravý imunitný systém, podporovaný dostatkom vitamínov A a C. Dobre živené deti sa z prenosných chorôb ľahko zotavia a len zriedkavo trpia komplikáciami.

    Počet úmrtí na osýpky v USA klesol zo 7.575 v roku 1920 (a v predchádzajúcom desaťročí v mnohých rokoch cez 10.000) na v priemere 432 ročne v rokoch 1958–1962.[18] Očkovacia látka bola uvedená na trh v roku 1963. V rokoch 2005–2014 neboli v USA žiadne úmrtia na osýpky, ale 108 ľudí zomrelo následkom očkovania MMR vakcínou.[19]

 

Nadácia Westona A. Pricea / Weston A. Price Foundation

    je nadácia pre vzdelávanie o výžive, ktorej poslaním je šíriť presné, vedecky podložené údaje o výžive a zdraví. Nesie meno priekopníka Westona A. Pricea DDS, autora knihy „Výživa a telesná degenerácia“ (Nutrition and Physical Degeneration). Sídli vo Washingtone, D.C. a štvrťročne vydáva časopis pre 15.000 svojich členov, podporuje 600 miestnych pobočiek po celom svete a usporadúva každoročnú medzinárodnú konferenciu.

    Telefón: +1 202 363 4394

    Web: www.WestonAPrice.org

    E-mail: info@WestonAPrice.org

 

Zdroje

[1]  Rosen JB, Rota JS, Hickman CJ, Sowers SB, Mercader S, Rota PA, Bellini WJ, Huang AJ, Doll MK, Zucker JR, Zimmerman CM: Outbreak of Measles Among Persons With Prior Evidence of Immunity, New York City, 2011, Clin Infect Dis, 2014, 58(9):1205–1210

[2]  Rota PA, Khan AS, Durigon E, Yuran T, Villamarzo YS, Bellini WJ: Detection of Measles Virus RNA in Urine Specimens from Vaccine Recipients, J Clin Microbiol, 1995, 33(9):2485–2488

[3]  King JC Jr, Treanor J, Fast PE, Wolff M, Yan L, Iacuzio D, Readmond B, O'Brien D, Mallon K, Highsmith WE, Lambert JS, Belshe RB: Comparison of the Safety, Vaccine Virus Shedding and Immunogenicity of Influenza Virus Vaccine, Trivalent, Types A and B, Live Cold-Adapted, Administered to Human Immunodeficiency Virus (HIV)-Infected and Non-HIV Infected Adults, J Infect Dis, 2000, 181(2):725–728

[4]  Payne DC, Edwards KM, Bowen MD, Keckley E, Peters J, Esona MD, Teel EN, Kent D, Parashar UD, Gentsch JR:  Sibling Transmission of Vaccine-Derived Rotavirus (RotaTeq) Associated with Rotavirus Gastroenteritis , Pediatrics, 2010, 125(2):e438–e441 https://pediatrics.aappublications.org/content/125/2/e438

[5]  McKenna M: Polio vaccination may continue after wild virus fades, CIDRAP, 16.X.2008

[6]  Vignuzzi M, Wendt E, Andino R: Engineering attenuated virus vaccines by controlling replication fidelity, Nat Med, 2008, 14(2):154–161

[7]  Murti M, Krajden M, Petric M, Hiebert J, Hemming F, Hefford B, Bigham M, Van Buynder P: Case of vaccine-associated measles five weeks post-immunisation, British Columbia, Canada, October 2013, Euro Surveill, 2013, 8(49):20649

[8]  Galea SA, Sweet A, Beninger P, Steinberg SP, Larussa PS, Gershon AA, Sharrar RG: The Safety Profile of Varicella Vaccine: A 10-Year Review, J Infect Dis, 2008, 197(Suppl 2):S165–S169

[9]  Suess T, Remschmidt C, Schink SB, Schweiger B, Heider A, Milde J, Nitsche A, Schroeder K, Doellinger J, Braun C, Haas W, Krause G, Buchholz U: Comparison of Shedding Characteristics of Seasonal Influenza Virus (Sub)Types and Influenza A(H1N1)pdm09; Germany, 2007–2011, PLoS One. 2012;7(12):e51653

[10]  Gómez-Díaz E, Jordà M, Peinado MA, Rivero A: Epigenetics of Host–Pathogen Interactions: The Road Ahead and the Road Behind, PLoS Pathog, 2012, 8(11):e1003007

[11]  Bouvier NM, Lowen AC: Animal Models for Influenza Virus Pathogenesis and Transmission, Viruses, 2010, 2(8):1530–1563

[12]  Warfel JM, Zimmermann Li, Merkel TJ: Acellular pertussis vaccines protect against disease but fail to prevent infection and transmission in a nonhuman primate model, Proc Natl Acad Sci USA, 2014, 111(2):787–792

[13]  Bakalar N: Study Finds Parents Can Pass Whooping Cough to Babies, The New York Times, 3.IV.2007

[14]  Faryon J: Immunized People Getting Whooping Cough, KPBS, 12.VI.2014

[15]  Mercola J: Vaccine Failure — Over 1000 Got Mumps in NY in Last Six Months, Mercola.com, 6.III.2010

[16]  McLean HQ, Thompson MG, Sundaram ME, Meece JK, McClure DL, Friedrich TC, Belongia EA: Impact of Repeated Vaccination on Vaccine Effectiveness Against Influenza A(H3N2) and B During 8 Seasons, Clin Infect Dis, 2014, 59(10):1375–1385

[17]  Mercola J: Confirmed! Flu Vaccine INCREASES Risk of Serious Pandemic Flu Illness, Mercola.com, 18.IX.2012

[18]  National Immunization Program, CDC: Achievements in Public Health, 1900-1999. Impact of Vaccines Universally Recommended for Children -- United States, 1990-1998, Morb Mortal Wkly Rep, 1999, 48(12):243–248

[19]  Shilhavy B: ZERO U.S. Measles Deaths in 10 Years, but Over 100 Measles Vaccine Deaths Reported, Vaccine Impact, 30.I.2015