Studie ukazuje, že toto neuvěřitelně jednoduché opatření snižuje výskyt dvou nejčastějších dětských nemocí o více než 50%!

07.07.2013 11:59

VacTruth.com — 29.XII.2012 — Jeffry John Aufderheide

 

       Pôvodný článok Study Shows This Amazingly Simple Act Reduces 2 Leading Childhood Diseases by 50% or More!
       a angličtiny preložila a okomentovala MUDr. Ludmila Eleková a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

Hromadící se odpadky zvenčí jedné školy v KaráčíHromadící se odpadky zvenčí jedné školy v Karáčí

       Není to žádné kouzlo nebo nějaká stará pověra, pouze starý dobrý selský rozum.

       Dobrá osobní a komunální hygiena plus kvalitní výživa jsou základy dobrého zdraví. Ale do jaké míry může mít jedna z nich (např. osobní hygiena) vliv na snížení výskytu nemocí? Odpověď na tuto otázku a ukázka důkazů může být cenná pro rodiče, kteří zvažují očkování svých dětí.

       Proč? Protože mainstreamoví zdravotní úředníci v CDC a podobných institucí používají emočně nabitý jazyk a tvrdí, že očkování, nikoli lepší hygiena a kanalizace, zachránilo svět od smrtících epidemií infekčních nemocí.

       Právě z tohoto důvodu vás musím varovat: propagátoři očkování často trivializují a podceňují informace, které vám chci sdělit. Ony totiž vyvrací vše, co vám celé roky říkali. Chcete-li se dozvědět více, čtěte dále.

 

Zlatý standard

       Propagátoři očkování se jako čert kříži vyhýbají informaci, že jedno neuvěřitelně jednoduché opatření snížilo výskyt dvou závažných nemocí o více než 50%. A to nejdůležitější je, že snížení výskytu nemocí nemělo nic společného s očkováním!

       Pro odpověď se podívejme do města Karáčí v Pákistánu. Dr. Stephen P. Luby v roce 2002 provedl randomizovanou kontrolovanou studii (zlatý standard vědeckého výzkumu) v Karáčí v Pákistánu. Cílem studie bylo vyhodnotit dopad umývání rukou mýdlem v oblastech, kde jsou infekční nemoci hlavní příčinou dětské nemocnosti a úmrtnosti.[1][2][3] Je známa jako Mýdlová studie z Karáčí.

       Je důležité mít na paměti, že sledovaným proměnným faktorem, bylo umývání rukou, nikoli zlepšení sanitárních opatření (dezinfekce odpadních vod), dostupnost čisté pitné vody, lepší kvalita potravin nebo dokonce očkování. V Karáčí splašky kontaminují pitnou vodu a fekálie kontaminují životní prostředí. Právě tyto okolnosti činí tuto studii tak radikálně důležitou!

 

Síla jednoduchosti a vzdělání

       Zde je pár důležitých skutečností k Mýdlové studii v Karáčí:[3]

 • 25 okrsků dostalo buď antibakteriální mýdlo (obsahující 1,2% triclocarbanu) nebo obyčejné mýdlo.
 • 11 okrsků bylo kontrolní skupinou, nedostali žádné poučení o hygieně ani mýdlo.
 • Antibakteriální i obyčejné mýdlo vypadalo a vonělo stejně.
 • Oba druhy mýdla byly zabaleny do identických bílých papírových obalů. Ani terénní pracovníci ani rodiny nevěděli, které mýdlo je antibakteriální nebo obyčejné.
 • Terénní pracovníci vysvětlili rodinám, jak zdravotní problémy souvisejí se špinavýma rukama a dali jim konkrétní instrukce k mytí rukou.
 • Terénní pracovníci instruovali členy rodin, aby si myli ruce po stolici, po očištění dítěte po stolici, před přípravou jídla, před jídlem a krmením malých dětí.
 • Terénní pracovníci instruovali účastníky studie, aby se jednou denně umyli celí s vodou a mýdlem.

 

Dramatický pokles výskytu nemocí

       Vzpomínáte, jak jsem vás na začátku varoval, že tento typ informací bývá opomenut? Výsledky studie byly dramatické. Během prvních osmi měsíců nebyl pozorován větší rozdíl mezi jednotlivými skupinami (jen asi 6%). Největší změny nastaly v druhém půlroku studie, viz graf.

graf výskytu prenosných ochorení
Control = kontrolní skupina; Antibacterial soap = antibakteriální mýdlo; Plain soap = obyčejné mýdlo; Episodes per 100 person-weeks = počet onemocnění v průběhu 100 člověko-týdnů; Incidence of pneumonia in children younger than 5 years = výskyt zápalu plic u dětí do 5 let

 

       Výsledky byly analyzovány po 51 týdnech.

 • Primární průjem u dětí mladších 15 let ve skupinách používajících mýdlo
  • Antibakteriální mýdlo: o 47% menší výskyt průjmů než v kontrolní skupině
  • Obyčejné mýdlo: o 52% méně průjmů než v kontrolní skupině
 • Primární infekce dýchacího ústrojí u dětí mladších 15 let ve skupinách používajících mýdlo
  • Antibakteriální mýdlo: o 45% méně zápalů plic než v kontrolní skupině
  • Obyčejné mýdlo: o 50% méně zápalů plic než v kontrolní skupině

       Je zásadní zdůraznit, že Světová zdravotnická organizace uvádí zápal plic a průjem jako první a druhou nejčastější nemoc, které dohromady zabijí více než 3,5 miliónů dětí na celém světě.[3][4][5]

       Zdá se, že výsledky studie jsou v souladu s principem Antoine Béchampa — a dokonce i Westona Price — který napsal před mnoha lety: Zdraví hostitele je vším. Nemoc je ničím.[6] (Pozn.red.: ve skutečnosti to byl Claude Bernard, ne Antoine Béchamp)

       Když vezmeme do úvahy, že všichni účastníci studie v Karáčí pili stejnou vodu, jedli stejné jídlo a měli stejné vodovodní potrubí (nebo spíše ho neměli) atd., je třeba si položit zásadní otázku. Když dokáže pouhé mytí rukou snížit výskyt průjmů a zápalu plic o více než 50%, co by dokázala lepší komunální hygiena, zlepšení kvality potravin a jejich skladování?

       Ještě důležitější by podle mého názoru bylo porovnání účinku mytí rukou a očkování. Ale kdyby k něčemu takovému došlo, pak by — s ohledem na známou (ne)bezpečnost vakcín ve srovnání s mýdlem — mohl celý očkovací program dostat smrtelnou ránu.

       Víme, že když stoupá životní úroveň, klesá úmrtnost a nemocnost. Například úmrtnost (ne nemocnost) na infekce v USA klesla před zavedením očkování (a všimněte si, že proti spále se nikdy neočkovalo).

Úmrtnosť na prenosné ochorenia v USA
United States Mortality Rates = úmrtnost na přenosné nemoci v USA; References = zdroje; Vital Statistics of the United States = demografické statistiky USA; Historical Statistics of the United States — Colonial Times to 1970 Part I = historické statistiky USA — od koloniálních dob po rok 1970 — 1. část; Deaths per 100,000 = úmrtí na 100.000 obyvatelů; Diphtheria Antitoxin Started Use = začátek užívání záškrtového protijedu; Diphtheria Vaccine Introduced = zavedení očkování proti záškrtu; Whooping Caugh Vaccine Widespread Use In The Late 1940s = rozšíření očkování proti černému kašli koncem 40. let 20. století; Measles Vaccine Introduced = zavedení očkování proti spalničkám/osýpkam; Measles = splaničky/osýpky; Scarlet Fever = spála/šarlach; Typhoid = tyfus; Whooping cough = černý kašel; Diphtheria = záškrt; Year = rok

 

       Co mohlo způsobit tak velký pokles úmrtnosti? Zjevně to nebylo očkování. Kdyby očkování dokázalo snížit úmrtnost nebo nemocnost o 50% během šesti měsíců, bylo by to ve všech zprávách a na všechny strany by se vytrubovaly jeho výhody.

       Je ironií této studie, že ji částečně financovalo i CDC, které také revidovalo údaje. Zde je výňatek ze studie:[3]

K financování přispělo CDC. Použití obchodních názvů mýdel bylo pouze pro účely identifikace a neznamená schválení CDC ani Ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb USA. Tyto údaje byly prezentovány na Mezinárodní konferenci o infekčních nemocech v Atlantě, Georgia, USA v únoru 2004.

       Tak již víte, že někteří lidé v CDC také vědí. Ale je zde důkaz.

 

Propagátoři vakcín

       CDC doporučuje v USA níže uvedené vakcíny k prevenci přesně těch nemocí, o kterých byla studie v Karáčí.

 • Proti průjmu: RotaTeq® (RV5) a Rotarix® (RV1).[7]
 • Proti zápalu plic: vakcíny proti pneumokokům, hemofilu influaenzae typu b (Hib), černému kašli, planým neštovicím (sk: ovčím kiahňam), spalničkám (sk: osýpkam) a chřipce.[8]

       Zmiňuje CDC mytí rukou jako prostředek prevence? Ano, jen tak mimochodem. Říkají něco o tom, že hygiena je důležitá, ale že není dostatečná k zabránění šíření nemocí. Doporučují očkování.

výsledky štúdie z KaráčíMytí rukou snížilo výskyt průjmů o 52% a zápalů plic o 50%

       Určitě vás zajímá, proč je CDC tak hrr do doporučování vakcín. Zde je část článku z Mercola.com:[9]

Dr. Paul Offit z Dětské nemocnice ve Filadelfii vydělal milióny dolarů na svém podílu z 182 miliónů dolarů obratu nemocnice z celosvětového prodeje Merckovy vakcíny Rotateq… Vysoká cena za patenty vyvolává otázky o Offitově využívání jeho dřívější pozice v Poradním výboru pro imunizační praxi CDC (Advisory Committee on Immunization Practices = ACIP) k vytvoření trhu pro rotavirovou vakcínu za účelem svého vlastního zbohatnutí.

       Mohly by těsné vazby na farmaceutické společnosti být tím důvodem, proč CDC klade takový důraz na očkování? S ohledem na výsledky studie v Karáčí, co si vyberete — lepší hygienu nebo očkování?

 

Závěr

       Jaké je poučení z této studie?

       Skutečnosti, zjištěné Dr. Stephenem P. Lubym v Mýdlové studii z Karáčí, jsou prostě úžasné. Děti, které se myly obyčejným mýdlem, měly o 52% méně průjmů a 50% méně zápalů plic. Lepší hygiena má zásadní dopad na snížení výskytu nemocí. V USA to považujeme za něco samozřejmého.

       Prosím, pamatujte si, že kdyby do studie v Karáčí bylo přidáno zlepšení výživy nebo komunální hygieny, myslím, že bychom viděli mnohem dramatičtější pokles nemocí, podobně jako v USA. Já bych podobnou snahu velmi uvítal.

       Jen si představte dopady porovnávací studie mezi hygienou a očkováním. Co myslíte, jaké by byly výsledky? Svoje peníze bych vsadil jednoznačně na lepší hygienu.

       Je to šokující. Ve svých rukou máte skutečnou moc a klíč k dobrému zdraví. Zdraví k vám nepřijde skrz jehlu.

 

Zdroje:

[1]  https://en.wikipedia.org/wiki/Randomized_controlled_trial

[2]  https://en.wikipedia.org/wiki/Levels_of_evidence

[3]  Luby, Stephen P., Mubina Agboatwalla, Daniel R. Feikin, John Painter, Ward Billhimer, Arshad Altaf, and Robert M. Hoekstra.“Effect of Handwashing on Child Health: A Randomised Controlled Trial.”The Lancet 366, no. 9481 (July 16, 2005): 225–233. doi:10.1016/S0140-6736(05)66912-7.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16023513

[4]  WHO Pneumonia Fact Sheet: https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs331/en/

[5]  WHO Diarrhoeal Fact Sheet: https://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs330/en/

[6]  https://www.naturalnews.com/030384_Louis_Pasteur_disease.html

[7]  https://www.cdc.gov/rotavirus/about/prevention.html

[8]  https://www.cdc.gov/Features/Pneumonia/

[9]  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2009/06/25/vaccine-doctor-given-at-least-30-million-dollars-to-push-vaccines.aspx

 

Komentář překladatelky

       Když jsem na tento článek narazila, byla jsem nadšená podobně jako autor. Geniální a jednoduché, výsledky jasné jak facka. Studie je pro občany vyspělých zemí velmi poučná. Svou životní úroveň, tekoucí pitnou vodu, hygienicky nezávadné potraviny, nepřeberné možnosti osobní hygieny, splachovací záchody atd. považujeme za samozřejmé.

       Představme si žít bez kanalizace a tekoucí vody, pít vodu kontaminovanou splašky, používat suchý záchod nebo se vyprazdňovat jen tak někde pod keřem, jíst potraviny nehygienicky skladované nebo dokonce kontaminované splašky, nemít možnost vykoupat dítě nebo sebe, nechávat miminko znečištěné… Nechutná představa, že ano? Ale přesně tak žijí stamilióny lidí na světě. Uvědomte si, že když slyšíte o dětské úmrtnosti v rozvojových zemích, že jde o děti žijící v přesně takových životních podmínkách.

       Stejně tak žila většina Evropanů a Američanů ještě před stoletím. Stačí si přečíst nějaký realistický román, např. Victora Huga, Balzaca, Dickense, z moderních autorů např. romány Noaha Gordona o lékařském rodu Coleů (Ranhojič, Šaman a Doktorka). Popisují přesně stejné podmínky, jaké panují v Karáčí.

       Myslíte si, že kdyby bylo očkování proti rotavirům a pneumokokům zavedeno v polovině 19. století mezi chudinským obyvatelstvem Evropy, USA a Kanady, že by mělo takový úspěch — snížení výskytu nemocí (a s tím i úmrtnosti) o 50%? Samozřejmě, že ne. Už jen proto, že obě tyto nemoci jsou způsobeny mnoha infekčními původci, ale hlavně proto, že očkování oslabuje protiinfekční imunitu.

       Tak tady to máte, vážení, nepopiratelný důkaz vlivu hygieny na výskyt nemocí. Pouhé mytí rukou… přitom ti lidé stále pili vodu pochybné kvality (přesto klesl výskyt průjmů!), neměli kanalizaci a používali obyčejné mýdlo!! Představte si, že by se v té oblasti zavedl vodovod a kanalizace, čistička odpadních vod, zvýšila se hygiena zacházení s potravinami… Troufám si odhadnout, že by došlo k poklesu výskytu nemocí a úmrtnosti na ně o 90% nebo více.

       Řekněte o výsledcích této studie vašemu lékaři, až vám bude vnucovat očkování proti rotavirům nebo pneumokokům. Zeptejte se, jak své dítě můžete ochránit i před původci těchto onemocnění, proti kterým není očkování. Jak své dítě ochráníte před salmonelou, campylobakterem, před jinými typy streptokoků, chlamydiemi, virovým zánětem plic apod. Dá-li vám váš lékař smysluplnou odpověď, jak dítě ochránit před jakýmkoli průjmem a zápalem plic, položte „naivní“ otázku: funguje to taky na rotaviry a pneumokoky? Logicky ano a očkování je pak logicky zbytečné. Tuto otázku vám radím klást pokaždé, když vám bude nabídnuto očkování. Vždy existuje nějaká jiná nemoc, která se šíří stejně jako nemoc, proti které se očkuje a/nebo je stejně nebo dokonce více nebezpečná (příklady: hepatitis B — hepatitis C; klíšťová encefalitis — borelióza; pneumokoky, hemofily a meningokoky — typy obsažené ve vakcíně a ty, které tam nejsou; rotaviry — salmonela, úplavice, campylobakter atd.; dětská obrna — coxsackie a echo viry atd.)

       Autor navrhuje provést studii porovnávající očkování s mytím rukou. Je to skvělý nápad, ovšem obávám se, že se nedočkáme jeho realizace. Žádná farmaceutická firma, ani CDC a podobné organizace by do něčeho takového nikdy nedali peníze. Nejsou tak blbí. CDC nejspíš trpce lituje, že se finančně podílela na této studii. A žádný vědec, který ví, co očkování skutečně způsobuje, by neočkoval děti žijící v tak děsivých podmínkách. Jediná možnost by byla přichomýtnout se k probíhající očkovací studii a vytvořit skupinu lidí, kteří by nebyli očkováni a byli by instruováni podobně jako obyvatelé Karáčí.

       Bill Gates se nechal slyšet na konferenci TED, jak plánuje snížit světovou populaci. Podle jeho názoru je nás prostě moc, produkujeme příliš CO2 a protože se lidé dobrovolně nezřeknou blahobytu, je třeba snížit jejich počet. Hádejte, v kterých zemích to půjde nejlépe. Řekl doslova, že s využitím zdravotnické péče, kontroly porodnosti a VAKCÍN („to je něco, co miluji“ — jeho slova!) lze snížit populaci o cca 15%. Můžete si to sami poslechnout na YouTube.com. S ohledem na výsledky této studie to dává dokonalý smysl. Průjem a zápal plic zabije celosvětově 3,5 miliónů dětí ročně. Důsledné zavedení hygieny by nejméně polovinu z nich zachránilo, z nich většina by později měla děti. To není zrovna postup, který by vedl ke snížení populace. Vzdělávání o hygieně a zlepšení životní úrovně obecně nebo vakcíny — to jsou kritéria, podle kterých rozeznáte charitativní organizace od genocidní. Tak si dejte pozor, až budete příště přispívat na nějaký údajně charitativní projekt, zjistěte si, za co se utratí vaše peníze. Vakcína nějaké dítě zabije, podpora hygieny a vzdělání ho zachrání.

 


Zverejnenie tohto článku zabralo šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk vyše 3 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, ak našu činnosť podporíte.

 

Diskusia: Studie ukazuje, že toto neuvěřitelně jednoduché opatření snižuje výskyt dvou nejčastějších dětských nemocí o více než 50%!

preco az po 8 mesiacoch?

Julia | 08.07.2013

celkom ma zaujima, preco nastal rozdiel az po 8 mesiacoch medzi kontrolnou skupinou a skupinami, ktore si umyvali ruky mydlom. nejake rozumne vysvetlenie?

Senior

Helena | 07.07.2013

Ja čo pravidelne čítam www.naturalnews.com a www.mercola.com - boli tam viackrát články, že lekári, sestričky v Amerike si nedostatočne umývajú ruky a preto je toľko infekcií. Teraz dokonca v niektorých nemocniciach nainštalovali skryté kamery.
Nech žije mydlo!

aké jednoduché

J.N. | 07.07.2013

lenže problém je, že to nič nestojí (iba to lacné mydlo, ktoré môže vyrábať hocikto aj bez patentu). A to je problém. A samozrejme aj ten dôsledok, umieralo by (tiež zadarmo) menej ľudí.

Záznamy: 1 - 3 zo 3

Pridať nový príspevok