Studie potvrdila dřívější obavy: Nežádoucí účinky chřipkové vakcíny

16.05.2014 00:00

       [...]

       Dne 1.V.2014 byla v časopise Eurosurveillance publikována klinická studie irských autorů: Investigation of an association between onset of narcolepsy and vaccination with pandemic influenza vaccine. Vědecká podezření, že po očkování pandemickou chřipkovou vakcínou může v příčinné souvislosti vzniknout narkolepsie, byla formulována již dříve na základě dat zejména z Finska a Švédska. Tato studie však svým rozsahem a způsobem zpracování poskytuje výsledky způsobem dosud nejpřesvědčivějším. (Odpůrci závažných nežádoucích účinků vakcín na mnoha diskusních fórech „korektně“ operují s argumentem, že vědecká data, ze kterých odpůrci očkování vycházejí, jsou pochybná, protože nebyla publikována v tzv. impaktovaných časopisech. Pro ně bude možná nepříjemné, že Eurosurveillance má impakt faktor 5,49.)

       Výsledky této studie uvádějí, že incidence narkolepsie u dětí/adolescentů očkovaných pandemickou vakcínou proti chřipce je 5,7 : 100.000, zatímco incidence u kontrolní neočkované skupiny dětí/adolescentů je 0,4 : 100.000. (Tedy více než 14× vyšší incidence.) Z celkem 32 případů narkolepsie poté bylo 28 právě u dětí/adolescentů. To však souvisí také s vyšší proočkovaností právě těchto nižších věkových skupin pandemickou vakcínou (zejména vakcínou Pandemrix).

 

       Viac na stránke Vitalia.cz.