Studie: Očkované děti jsou 5x více náchylné k nemocem než neočkované

13.01.2015 00:01

       Probíhající studie z Německa srovnávající míru onemocnění u očkovaných a neočkovaných dětí, poukazuje na dost jasný rozdíl mezi těmito dvěma skupinami. Jak uvádí skupina Health Freedom Alliance, děti, které byly očkovány podle oficiálních vládních plánů, měly pětkrát větší pravděpodobnost, že dostanou onemocnění, kterému se dá předcházet, než děti, které si vyvinuly vlastní imunitu přirozeně bez vakcín.

       Průzkum zahrnuje údaje o 8000 neočkovaných dětech, jejichž celková míra onemocnění byla porovnávána s mírou onemocnění mezi obecnou populací, jejíž drtivá většina byla očkována.  V každé kategorii jednotlivých sledovaných onemocnění, neočkovaným dětem se dařilo mnohem lépe než očkovaným z hlediska výskytu a závažnosti onemocnění.

 

       Viac na stránke Doktorka.cz.