Studie jasně ukazují, že hliník ve vakcínách může způsobit poškození nervového systému

22.09.2011 12:29

Health Sentinel - 21.IX.2009 - Roman Bystrianyk

 

       Pôvodný článok "Study clearly demonstrates that aluminum found in vaccines can cause neurologic damage"
       z angličtiny preložila MUDr. Ludmila Eleková a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo
.

 

       Randi Allaire byla téměř čtyři roky armádní specialistkou pro informační management. Tři a půl roku strávila u Air National Guard, předchozích pět a půl roku sloužila u Armádní gardy jako specialistka na letové operace.

       V rámci armádního programu na ochranu jednotek před chemickými a biologickými zbraněmi Randi musela dostat očkování proti antraxu. 14.III.1999 dostala čtvrtou dávku této vakcíny. Krátce poté začala trpět chronickou únavou, výpadky paměti, migrénami, bolestmi v předloktí a jinými bolestmi. Nedostalo se jí žádné pomoci, možnost, že by její potíže mohly být způsobeny vakcínou, byly odmítány a za příčinu byla označena „chřipka“ nebo „přílišný stres ". Nakonec byla z armády vyhozena, protože z obav o své zdraví odmítla pátou dávku antraxové vakcíny.

       Hliník je nejběžnější schválený adjuvant přidávaný do mnoha vakcín. Adjuvant je substance přidávaná do vakcíny za účelem posílení imunitní odpovědi. Sloučeniny hliníku, které byly již před 90 lety objeveny jako adjuvanty, jsou farmaceutickým průmyslem a různými vládními úřady považovány za bezpečné. FDA (U.S. Food and Drug Administration = Úřad pro kontrolu potravin a léčiv v USA; obdoba Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) - pozn. red.) během let opakovaně schválila použití hliníku jako adjuvans ve vakcínách.

       Navzdory těmto ujištěním o bezpečnosti hliníku a všech dalších ingrediencích vakcín, mnoho veteránů trpících syndromem války v Perzském zálivu i rodičů dětí, trpících různými neurologickými poruchami včetně autismu, silně věří, že vakcíny byly často přinejmenším částí příčin jejich zdravotních problémů.

       Nedávná studie publikovaná v časopise Journal of Inorganic Biochemistry prozkoumala možnou neurotoxicitu hliníku. Tato nová práce staví na předchozí studii, ve které výzkumníci injikovali myši kombinací hliníku a skvalenu, dalšího adjuvans pro vakcíny, který v severní Americe není licencován (přesto byl tajně používán právě v antraxové vakcíně pro americkou armádu, viz kapitola v knize Vaccine Epidemic, lze koupit na https://www.amazon.co.uk/Vaccine-Epidemic-Corporate-Coercive-Government/dp/1616082720/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1316606585&sr=1-1 - pozn. překl.).

       V původní studii vědci injikovali myším adjuvans v napodobení očkovacího schématu pro antraxovou vakcínu podle Anthrax Vaccine Immunization Program. Vědci došli k závěru, že „údaje naznačují, že adjuvant hydroxid hlinitý indukoval jak deficity v motorice, tak v chování, ztrátu motorických neuronů a zvýšené množství astrocytů (astrocyty jsou buňky, které vylučují zánětlivé markery) v míše a apoptózu neuronů (buněčnou smrt) v primární motorické kůře." Když byl profesor Shaw dotazován pro článek Piety Wooley ohledně svého výzkumu, odpověděl: "V mojí laboratoři se nikdo nechce nechat očkovat. Tohle nás naprosto vyděsilo. Nechtěli jsme šťourat do očkování, ale můj bože, najednou jsme tu měli odúmrť neuronů!"

       V nové studii, nazývané také experiment 2, dostaly myši 6 injekcí s hydroxidem hlinitým v dvoutýdenních intervalech. Tyto myši včetně kontrolní skupiny byly podrobeny přísnějšímu zkoumání chování a výkonnosti než myši v původním experimentu.

       Vědci zjistili, že "opakované injekce hydroxidu hlinitého vedly k zásadním účinkům na motoriku a chování myší... opakované injekce hliníku vyvolaly významné změny v chování, včetně změn v pohyblivosti a vedly k deficitům paměti v testech s bludištěm."

       Zeptal jsem se profesora Shawa: "Je vám známo, jestli byly provedeny nějaké pitvy vojáků zemřelých na syndrom války v Perzském zálivu a jestli bylo zjišťováno, zdali u nich byl zjištěn podobný vzorec kontaminace hliníkem, jaký jste objevil ve vašem výzkumu?" Odpověděl, že pokud je mu známo, nic takového se nezkoumalo. Také jsem se zeptal: „Byly provedeny nějaké výzkumy lidí trpících autismem, aby se prozkoumala zjevná souvislost mezi kontaminací hliníkem a rtutí a tímto onemocněním?“ a on opět odpověděl: „Pokud vím, tak ne“.

       Je důležité poznamenat, že zatímco obě studie ukázaly „významné změny v chování a neuropatologické změny při použití hydroxidu hlinitého", tyto výsledky byly dosaženy v kontrolovaných podmínkách a v reálném životě mohou další přídatné faktory, jako „stres, mnohočetné očkování a expozice jiným toxinům možné důsledky velmi pravděpodobně ještě zhoršit." Nedávná studie, zkoumající některé z těchto faktorů v kombinaci, ukázala, že stres, očkování a bromid pyridostigminu (tato sloučenina byla FDA schválena pro armádní užití během bojových situací jako agens, které se má užít před expozicí nervovému jedu Soman, aby se zvýšila šance na přežití) mohou synergicky účinkovat na receptory kinázy v mozku a vést k nervovému poškození u syndromu války v Perszkém zálivu.

       Zeptal jsem se profesora Shawa: "Proč podle vašeho názoru různé vládní instituce trvají na tom, že vakcíny jsou bezpečné, když jste ve svém výzkumu jasně ukázal, že „nebyly nikdy provedeny řádné toxicity hliníkových adjuvans na zvířatech. Absence těchto studií je podivná s ohledem na velmi dobře známá pozorování, že hliník obecně může být za určitých okolností neurotoxický a speciálně u adjuvans bylo naznačováno, že mají souvislost s neurologickými nemocemi“?" Profesor Shaw odpověděl: "Méně dobročinný člověk než já by se asi podíval na vztahy mezi farmaceutickými firmami a regulačními úřady. Neznám žádné bezpečné adjuvans. Hliník je jedním, které je považováno za „bezpečné“."

       Autoři uzavírají: "Výsledky této studie zrcadlí výsledky předchozí práce, která jasně demonstrovala, že hliník, jak přijatý ústy nebo v injekci, může být neurotoxický." Zeptal jsem se ho dále: "S tím co víte o hliníku z vašeho výzkumu, nechal byste si vy osobně píchnout vakcínu obsahující hliník?" Odpověděl: „Ne, nenechal."

       Christopher Shaw je profesorem neurologie a neurogenetiky v Psychiatrickém insitutu, King's College, Londýn. Je také honorárním neurologickým konzultantem v King's College Hospital a neurogenetikem v Guy's a St. Thomas' Hospitals.

       Níže uvedené vakcíny (název/obchodní název, výrobce, informace z příbalového letáku) obsahují hliníkový adjuvant:

 • Anthrax Vaccine Adsorbed/Biothrax, Emergent BioDefense Operations Lansing, Inc.,
  "Konečný produkt obsahuje 1.2 mg/ml hliníku, přidán jako hydroxid v 0.85% chloridu sodném."
 • Diphtheria & Tetanus Toxoids Adsorbed, Sanofi Pasteur Inc,
  "Každá 0.5 ml dávka obsahuje 6.7 Lf difterického toxoidu, 5 Lf tetanového toxoidu a ne více než 170 μg hliníku."
 • Diphtheria & Tetanus Toxoids & Acellular Pertussis Vaccine Adsorbed/Tripedia, Sanofi Pasteur, Inc.,
  "Každá 0.5 ml dávka obsahuje ne více než 170 μg hliníku a ne více než 100 μg (0.02%) zbytkového formaldehydu."
 • Diphtheria & Tetanus Toxoids & Acellular Pertussis Vaccine Adsorbed/Infanrix, GlaxoSmithKline Biologicals,
  "Každá 0.5 ml dávka obsahuje 4.5 mg NaCl a  hliníkový adjuvant (ne více než 625 μg hliníku). Každá dávka také obsahuje ≤100 μg zbytkového formaldehydu a ≤100 μg polysorbatu 80 (Tween 80)."
 • Diphtheria & Tetanus Toxoids & Acellular Pertussis Vaccine Adsorbed/DAPTACEL, Sanofi Pasteur, Ltd.,
  "Další složky v 0,5 ml dávce zahrnují 1.5 mg fosforečnanu hlinitého (330 μg hliníku) jako adjuvant, ≤5 μg zbytkového formaldehydu, <50 ng zbytkového glutaraldehydu a 3.3 mg (0.6% v/v) 2-fenoxyetanolu (nikoli jako konzervant)."
 • Diphtheria and Tetanus Toxoids and Acellular Pertussis Adsorbed, Hepatitis B (Recombinant) and Inactivated Poliovirus Vaccine Combined/Pediarix, GlaxoSmithKline Biologicals,
  "Každá 0.5 ml dávka také obsahuje 4.5 mg NaCl a hliníkový adjuvant (ne více než 850 μg hliníku). Každá dávka také obsahuje ≤100 μg zbytkového formaldehydu a ≤100 μg polysorbátu 80 (Tween 80)."
 • Diphtheria and Tetanus Toxoids and Acellular Pertussis Adsorbed and Inactivated Poliovirus Vaccine/Kinrix, GlaxoSmithKline Biologicals,
  "Každá 0.5 ml dávka obsahuje 4.5 mg NaCl a hliníkový adjuvant (ne více než 0.6 mg hliníku). Každá dávka také obsahuje ≤100 μg zbytkového formaldehydu a ≤100 μg polysorbatu 80 (Tween 80)."
 • Diphtheria and Tetanus Toxoids and Acellular Pertussis Adsorbed, Inactivated Poliovirus and Haemophilus b Conjugate (Tetanus Toxoid Conjugate) Vaccine/Pentacel, Sanofi Pasteur, Ltd,
  "Další složky v 0.5 ml dávce zahrnují 1.5 mg fosforečnanu hlinitého (330 μg hliníku) jako adjuvant, polysorbát 80 (přibližně 10 ppm, výpočtem), ≤5 μg zbytkového formaldehydu, <50 ng zbytkového glutaraldehydu, ≤50 ng zbytkového bovinního (hovězího - pozn. překl.) sérového albuminu, 3.3 mg (0.6% v/v) 2-fenoxyetanolu (nikoli jako konzervant) a <4 pg neomycinu a <4 pg sulfátu polymyxinu B."
 • Haemophilus b Conjugate (Meningococcal Protein Conjugate) and Hepatitis B (Recombinant) Vaccine/Comvax, Merck & Co, Inc,
  "Individuální PRP-OMPC a HBsAg navázané shluky jsou kombinovány pro produkci COMVAX. Každá 0.5 ml dávka COMVAXu obsahuje 7.5 μg PRP konjugovaného na přibližně 125 μg OMPC, 5 μg HBsAg, přibližně 225 μg hliníku jako amorfního síranu hydroxyfosforečnanu hlinitého a 35 μg boritanu sodného (dekahydrát) jako stabilizátoru pH v 0.9% chloridu sodného. Vakcína neobsahuje více než 0.0004% (w/v) zbytkového formaldehydu."
 • Hepatitis A Vaccine, Inactivated/Havrix, GlaxoSmithKline Biologicals,
  "Každá 1 ml dávka vakcíny pro dospělé obsahuje 1440 EL.U. virového antigenu, adsorbovaného na 0.5 mg hliníku ve formě hydroxidu hlinitého. Každá 0.5 ml dávka vakcíny pro děti obsahuje 720 EL.U. virového antigenu adsorbovaného na 250 μg hliníku ve formě hydroxidu hlinitého."
 • Hepatitis A Vaccine, Inactivated/VAQTA, Merck & Co, Inc,
  "Formule pro děti/adolescenty (12 měsíců až 18 let věku): každá 0.5 ml dávka obsahuje přibližně 25U antigenu viru hepatitidy A adsorbovaného na přibližně 225 μg hliníku ve formě amorfního síranu hydroxyfosforečnanu hlinitého a 35 μg boritanu sodného jako pH stabilizátoru v 0.9% chloridu sodném.
  Vakcína pro dospělé (19 let a starší): každá 1 ml dávka obsahuje přibližně 50U antigenu viru hepatitidy A adsorbovaného na přibližně 450 μg hliníku ve formě amorfního síranu hydroxyfosforečnanu hlinitého a 70 μg boritanu sodného jako pH stabilizátoru v 0.9% chloridu sodném."
  (pozoruhodné je rozpětí 1-18 let při stejné dávce, stejnou dávku má dostat cca 9 kg dítě i 90 kg dospělý - pozn. překl.)
 • Hepatitis A Inactivated & Hepatitis B (Recombinant) Vaccine/Twinrix, GlaxoSmithKline Biologicals,
  "1.0 ml dávka vakcíny obsahuje 720 ELISA jednotek inaktivovaného viru hepatitidy A a 20 μg rekombinantního HBsAg proteinu. Jedna dávka vakcíny také obsahuje 450 μg hliníku ve formě fosforečnanu a hydroxidu hlinitého jako adjuvans, aminokyseliny, 5.0 mg 2-fenoxyetanolu jako konzervant, chlorid sodný, fosfátový pufr, polysorbáte 20, voda pro injekci, stopy formaldehydu (ne více než 100 μg), stopové množství thimerosal (<1 μg rtuti) z výrobního procesu a zbytky MRC-5 buněčnýcvh proteinů (ne více než 2.5 μg)."
 • Hepatitis B Vaccine (Recombinant)/Engerix-B, GlaxoSmithKline Biologicals,
  "Dětská dávka vakcíny 0,5 ml obsahuje každá 10 μg povrchového antigenu hepatitidy B adsorbovaného na 250 μg hliníku ve formě hydroxidu hlinitého. Dětská vakcína obsahuje chlorid sodný (9 mg/ml) a fosfátové pufry.
  Dospělá dávka vakcíny obsahuje každá 20 μg povrchového antigenu hepatitidy B adsorbovaného na 500 μg hliníku ve formě hydroxidu hlinitého. Vakcína pro dospělé obsahuje chlorid sodný (9 mg/ml) a fosfátové pufry."
 • Hepatitis B Vaccine (Recombinant)/Recombivax HB, Merck & Co, Inc,
  "Povrchový antigen hepaitidy B je adsorbován na přibližně přibližně 500 μg hliníku (ve formě amorfního síranu hydroxyfosforečnanu hlinitého, dříve označovaného jako hydroxid hlinitý) na ml vakcíny."
 • Human Papillomavirus Quadrivalent (Types 6, 11, 16, 18) Vaccine, Recombinant/Gardasil, Merck & Co, Inc,
  "Každá 0.5 ml dávka vakcíny obsahuje přibližně 225 μg hliníku (ve formě amorfního síranu hydroxyfosforečnanu hlinitého), 9.56 mg chloridu sodného, 780 μg L-histidinu, 50 μg polysorbátu 80, 35 μg boritanu sodného, < 7 μg kvasnicového proteinu/dávku a vodu pro injekci. Produkt neobsahuje konzervanty ani antibiotika."
 • Japanese Encephalitis Vaccine, Inactivated, Adsorbed (Military & Commercial)/Ixiaro, Merck & Co, Inc,
  "Každá dávka vakcíny obsahuje přibližně 6 μg čištěných, inaktivovaných proteinů JEV a 250 μg hydroxidu hlinitého."
 • Pneumococcal 7-valent Conjugate Vaccine (Diphtheria CRM197 Protein)/Prevnar, Wyeth Pharmaceuticals, Inc,
  "Každá 0.5 ml dávka obsahuje: 2 μg sacharidů každého z sérotypů 4, 9V, 14, 18C, 19F a 23F, 4 μg sérotypů 6B na dávku (16 μg celkem); přibližně 20 μg CRM197 proteinu jako nosič a 125 μg hliníku ve formě fosforečnanu hlinitého na dávku."
 • Tetanus & Diphtheria Toxoids, Adsorbed for Adult Use, Massachusetts Public Health Biologic Lab,
  "Každá 0.5 ml dávka obsahuje (výpočtem) ne více než 450 μg hliníku a méně než 100 μg (0.02%) zbytkového formaldehydu. Fosforečnan hlinitý účinkuje jako adjuvant ke zvýšení imunogenity toxoidů."
 • Tetanus & Diphtheria Toxoids Adsorbed for Adult Use/DECAVAC, Sanofi Pasteur, Inc,
  "Každá 0.5 ml dávka také obsahuje stopové množství thimerosalu [sloučeniny rtuti, (≤0.3 μg rtuti na dávku) nikoli jako konzervant] z výrobního procesu, hliníkový adjuvant (ne více než 280 μg hliníku) a ne více než 100 μg (0.02%) zbytkového formaldehydu."
 • Tetanus Toxoid Adsorbed, Sanofi Pasteur, Inc,
  "Každá 0,5 ml dávka obsahuje 5 Lf (flokulujících jednotek) tetanového toxoidu a ne více než 250 μg hliníku. Zbytkový formaldehyd je méně než 0.02%."
 • Tetanus Toxoid, Reduced Diphtheria Toxoid and Acellular Pertussis Vaccine, Adsorbed/Adacel, Sanofi Pasteur, Ltd,
  "Další složky na dávku zahrnují 1.5 mg fosforečnanu hlinitého (0.33 mg hliníku) jako adjuvans, ≤5 μg zbytkového formaldehydu, <50 ng zbytkového glutaraldehydu a 3.3 mg (0.6% v/v) 2-fenoxyetanolu (nikoli jako kozervant)."
 • Tetanus Toxoid, Reduced Diphtheria Toxoid and Acellular Pertussis Vaccine, Adsorbed/Boostrix, GlaxoSmithKline Biologicals,
  "Každá 0.5 ml dávka obsahuje 4.5 mg NaCl, hliníkový adjuvant (ne více než 390 μg hliníku), ≤100 μg zbytkového formaldehydu, a ≤100 μg polysorbátu 80 (Tween 80)."

 

Dodatek překladatele:

 • Infanrix hexa, GlaxoSmithKline: Vakcína proti difterii (D), tetanu (T), pertusi (acelulární komponenta) (Pa), hepatitidě B (rDNA) (HBV), poliomyelitidě (inaktivovaná) (IPV) a konjugovaná vakcína proti Haemophilus influenzae typu b (Hib):
  "adsorbováno na hydroxid hlinitý, hydratovaný (Al(OH)3) 0,5 miligramů Al, vyrobeno rekombinantní DNA technologií na kultuře kvasinkových buněk (Saccharomyces cerevisiae), adsorbováno na fosforečnan hlinitý (AlPO4) 0,32 miligramů Al, pomnoženo na VERO buňkách“.
   

       Australský SPC (souhrn údajů o přípravku - pozn. red.) k téže vakcíně uvádí navíc „vakcína obsahuje také zbytky laktózy, NaCl, hydroxid hlinitý, fenoxyetanol, voda pro injekci. Vakcína také obsahuje tato residua: půda 199 (jako stabilizátor obsahující aminokyseliny, minerální soli, vitamíny a další látky), chlorid draselný, polysorbát 20 a 80, formaldehyd, glycin, fosforečnan sodný, fosforečnan draselný, neomycin a polymyxin B.“

       Firma GSK na můj dotaz ohledně diskrepance mezi údaji v českém a australském SPC uvedla, že český SPC je v souladu s evropskými předpisy, které nepožadují uvádění zbytkových kontaminací. Tedy chemikálie uvedené v australském SPC jsou obsaženy i ve vakcíně distribuované u nás, jen nejsou uvedeny.

 

Zdroje:

 


Zverejnenie tohto článku (jazyková a grafická úprava) zabralo spávcovi www.slobodaVockovani.sk približne 1 hodinu čistého času.