Štúdia ukazuje: 97 percent detí, ktoré ochoreli na mumps počas jeho prepuknutia v roku 2009, bolo predtým očkovaných

11.01.2013 22:22

       Opäť sa preukázalo, že moderné vakcíny neposkytujú skutočnú ochranu pred chorobou. Najnovšie v New England Journal of Medicine zverejnená štúdia dosvedčuje, že 97 percent detí, ktoré ochoreli počas prepuknutia mumpsu v roku 2009 v severovýchodných štátoch USA, bolo predtým proti tejto chorobe očkovaných – ako odporúčajú štátne smernice.

       Podľa štúdie ochorelo medzi 28. júnom 2009 a 27. júnom 2010 celkovo 3 502 detí, väčšina z nich zo židovských rodín, na mumps. To, že ochoreli, bol dôsledok nezvyčajného spôsobu prezenčného (tvárou v tvár) vyučovania, nariadeného v oblasti New York/New Jersey v židovských školách pre chlapcov. V prípade 97 percent detí, ktoré počas prepuknutia choroby ochoreli, išlo podľa údajov o ortodoxných židov, približne tretina bola vo veku 13 až 17 rokov.

 

       Viac na stránke Preklady od lesa.