Štúdia: Opice dostali autizmu podobné príznaky po očkovaní MMR a ďalšími vakcínami

30.04.2012 03:49

VacTruth.com - 29.IV.2012 - Catherine J. Frompovich

 

       Pôvodný článok "Monkeys Get Autism-like Reactions to MMR & Other Vaccines In University of Pittsburgh Vaccine Study"
       a angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

ilustračný obrázok - opica       Niektorí výskumníci vykonali bezpečnostné štúdie, ktoré by malo CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) - pozn. prekl.) i FDA (U.S. Food and Drug Administration = Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA; obdoba slovenského Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) - pozn. prekl.) povinne vyžadovať a skontrolovať PRED TÝM, ako je tá-ktorá očkovacia látka schválená na masové očkovanie verejnosti.

       Hlavná výskumníčka Laura Hewitson, PhD., pravdepodobne otvorila Pandorinu skrinku, keď spolu s kolegami vypracovala štúdiu na opiciach makakoch (primátoch), ktorým podávali presne tie isté vakcíny, ako sa dávali deťom v USA v rokoch 1994 až 1999, tzn. MMR (= Measles, Mumps, Rubella = osýpky, príušnice, ružienka) a niekoľko vakcín obsahujúcich thimerosal (konzervant, obsahujúci ortuť). Opice teda boli očkované tak, ako deti v USA v čase, keď začal raketovo rásť výskyt autizmu.

       Výsledky tejto pilotnej štúdie boli zverejnené v článku, zverejnenom v časopise Acta Neurobiologiae Esperimentalis v roku 2010 a nazvanom "Influence of pediatric vaccines on amydgala growth and opioid ligand binding in rhesus macaque infants: A pilot study" ("Vplyv detských vakcín na rast amygdaly a viazanie opioidných ligandov u mláďat makakov: Pilotná štúdia").[1] Hoci bola Laura Hewitson obvinená z konfliktu záujmov, keďže podala žiadosť o odškodnenie očkovaním spôsobeného poškodenia zdravia u svojho dieťaťa,[2] jej štúdiu predsa len treba zobrať do úvahy a vypracovať obdobné štúdie, ktoré by jej štúdiu buď potvrdili, alebo vyvrátili. Prečo sa tak nestalo? Majú výrobcovia vakcín príliš veľký vplyv? Rodičia mi mali požadovať od Kongresu (parlament v USA - pozn. prekl.), aby si okamžite vyžiadal vypracovanie takýchto bezpečnostných štúdií na opiciach a tiež pozastavil akúkoľvek očkovaciu povinnosť, až kým nebudú k dispozícii výsledky týchto štúdií. Stala sa Dr. Laura Hewitson ďalšou profesionálnou "personou non grata" (nežiaducou osobou - pozn. prekl.), lebo je možno na správnej stope?

       Kongres by mal seriózne zvážiť výskumnú správu Laury Hewitson a kol.,[1] v ktorej sa píše:

"Opice očkované a opice, ktorým podali placebo (fyziologický roztok, tzn. 0,9% kuchynskej soli vo vode), podstúpili MRI a PET vyšetrenia v približne 4 a 6 mesiacoch života, čo sú dva konkrétne časové okamihy v rámci očkovacieho kalendára. …

       Tieto výsledky ukazujú, že zmeny v dozrievaní (raste) amygdaly a vo väzobnej kapacite [11C]DPN v amygdale boli značne odlišné u mláďat makakov, ktoré boli očkované podľa očkovacieho kalendára."

       Už len toto samo o sebe by malo byť dostatočným dôvodom pre opakovanie štúdií na opiciach nezávislými vedcami bez konfliktov záujmov, bez väzieb na farmaceutický priemysel.

       Podľa autorky tohto článku nemá nikto väčší konflikt záujmov pri vypracúvaní vedeckých štúdií očkovania, než výrobcovia vakcín, ktorý ich najčastejšie robia. To sú presne tie štúdie, ktoré by mali byť predmetom rovnakej kritiky, ako štúdia Dr. Laury Hewitson. Prečo nie sú aj ony kritizované skrz konflikt záujmov? Dobrá otázka?

       Výskum porúch autistického spektra (Autism Spectrum Disorders = ASD) vzrástol v USA z 1 na 5.000 v 90. rokoch 20. storočia na nedávno oznámených (marec 2012) 1 z 88, pričom 1 zo 6 detí v USA má vývojové poruchy. Tieto štatistiky boli za obdobie rokov 2006 až 2008.[3] To je 4- až 6-ročný časový odstup. Mohol by byť výskyt ASD v USA dnes na úrovni 1 z 50, keď zvážime, ako rýchlo výskyt ASD rastie - obzvlášť, keď je dnes väčší tlak na povinné očkovanie?

       Podľa výskumu Laury Hewitson a kol., nastali u očkovaných opíc také biologické zmeny a zmeny správania, ktoré pripomínajú a sú podobné zmenám pozorovaným u detí s diagnostikovanými ASD. Neočkované opice však nijaké také príznaky nevykazovali. Hádajte, čo ešte sa prejavilo u opíc s ASD? Voda na mlyn Dr. Wakefieldovi:

"... mnoho významných odlišností v profiloch expresie génov tráviaceho ústrojenstva medzi očkovanými a neočkovanými zvieratami."[5]

       Medzi lekármi je často pretriasanou otázkou, že očkované deti s ASD majú aj ťažkosti s tráviacou sústavou. Osobne by ma veľmi zaujímalo, ako sa BMJ (British Medical Journal = britský lekársky časopis) vysporiada so zdrvujúcou kritikou v ňom uverejnených článkov, obviňujúcich Dr. Wakefielda z podvodu, keď opakované štúdie potvrdia výsledky štúdie Dr. Laury Hewitson. Zdá sa, že neslávne stiahnutie článku Dr. Wakefielda a jeho pošpinenie, bežne označované za "Wakefield-syndróm", je - eufemisticky povedané - snahou školskej medicíny chrániť svoje zištné záujmy.

       Tieto opičky však prišli s inou dôležitou informáciou, ktorá viedla bývalú riaditeľku NIH (National Institutes of Health = Federálny výskumný ústav zdravotnícky v USA - pozn. prekl.) Dr. Bernardine Healy k výrokom, ako napr.:[4]

"Myslím si, že predstavitelia verejného zdravotníctva príliš rýchlo zmietli zo stola túto hypotézu čoby "iracionálnu", bez dostatočných štúdií, čo by to oprávňovali... bez štúdia populácie, ktorá ochorela.

       Ešte som nevidela nijakú poriadnu štúdiu, ktorá by skúmala 300 detí, čo sa stali autistickými počas niekoľkých týždňov od očkovania."

       Snáď najtrefnejší výrok ohľadne tejto štúdie na opiciach vyslovil Scott Bono, predseda National Autism Association, t.j. niečo, na čo sa tí, čo sú obvinení z odporovania očkovaniu, pýtajú a čo požadujú:[4]

"Do dnešného dňa CDC nevypracovalo ani len jednu jedinú štúdiu bezpečnosti možných škodlivých účinkov súbežného podávania viacerých očkovacích látok deťom, pričom vytrvalo odmieta vyhlásiť, že deťom a tehotným ženám by mali byť podávané radšej vakcíny bez ortuti. Je načase, aby Ministerstvo zdravotníctva USA i Kongres zasiahli a vyňali bezpečnosť očkovania z kompetencií CDC."

       K poznámke Scotta Bona dodávam, že podľa mňa by bezpečnosť očkovania mala byť vyňatá aj z kompetencií FDA! Rada by som čitateľom pripomenula, že Kongres v tejto očkovacej katastrofe zlyháva viac, než ktokoľvek iný. Kongres má na takéto veci dohliadať, avšak obludne zlyhal, pravdepodobne kvôli všetkým tým lobistom z farmaceutických molochov, ktorí sa zakrádajú sieňami Kongresu s tučnými peňaženkami a pozvaniami na luxusné obedy.

       Jedna z vecí, ktoré môžem označiť za nedbanlivosť Kongresu, je, že nepožadoval bezpečnostné štúdie vzájomného pôsobenia vakcín pri súbežnom podaní PRED TÝM, ako sa to začalo odporúčať a používať. Podľa súčasného poznania, nijaké bezpečnostné výskumy či štúdie súčasného očkovacieho kalendára neboli vykonané, až do štúdie Dr. Laury Hewitson, ktorá bola financovaná nezávislými, súkromnými peniazmi, za ktoré by mal byť (podľa mňa) každý nekonečne vďačný. Avšak táto štúdia musí byť zavrhnutá, pretože vyznieva nepriaznivo pre výrobcov vakcín. Prečo ďalší výskumníci neurobia podobnú štúdiu na opiciach? Obávajú sa, že sa stanú ďalšími "obeťami vedy"? Prečo, keď to predsa je to, o čom by lekárska veda mala byť: vyšetrovanie problémov a teórií, zverejňovanie výsledkov, spolupráca s inými vedami, NIE exkomunikácia, ako keby šlo o spochybnenie nejakej náboženskej dogmy? Naozaj sa boja, brániac svoje zištné záujmy?

 

Súčasný aktivizmus v Kongrese za bezpečnosť očkovania

       Toto by mal každý čitateľ VacTruth seriózne zvážiť: podpora požiadavky kongresmana (poslanca) Dana Burtona (R-5-IN), aby predseda Parlamentného výboru pre dohľad a reformu vlády (House Committee on Oversight and Government Reform) Darrell Issa začal vypočúvanie ohľadne VICP (Vaccine Injury Compensation Program = Program na odškodnenie očkovaním spôsobených poškodení zdravia v USA - pozn. prekl.). Už 12.I.2011 som podala sťažnosť ohľadne očkovania u Darrella Issu, ale doposiaľ som nedostala potvrdenie o prijatí tohto podania.

       Nie je snáď načase prehodnotiť, aktualizovať a vypracovať obšírnejší výskum pandémie ASD, ktorá sa šíri po celom svete?

       24.IV.2012 kongresman Burton poslal list do "The Hill's Congress Blog", nazvaný "It is time to re-engage on the autism epidemic" ("Je načase znovu sa zaujímať o epidémiu autizmu"). Chce tiež presadiť zákon, ktorý by donútil prezidenta USA riešiť epidémiu ASD a jej dopad na občanov USA. Burton je odhodlaný pomôcť miliónom detí, dospelých a ich rodín, poznačených ASD. Potrebujeme podporiť kongresmana Burtona čo najrýchlejšie:

 • spojte sa s Canary Party, aby ste podporili ich stránky na Facebooku za započatie vypočúvaní v Kongrese a za usporiadanie Konferencie Bieleho domu (sídlo prezidenta USA) o autizme (White House Conference on Autism). Napíšte na News@CanaryParty.org
 • spojte sa s kongresmanom Darrellom Issom:
  Oversight and Government Reform Committee
  2157 Rayburn House Office Bldg.
  Washington
  DC 20515

  alebo radšej zavolajte svoju požiadavku na započatie vypočúvaní ohľadne výskumu autizmu na 202-225-5074 (pred číslom treba uviesť príslušnú predvoľbu krajiny (+1 resp. 001), ak nevoláte priamo z USA - pozn. prekl.)
   

       Pre tých, ktorí sa chcú zúčastniť: National Autism Association (www.nationalautism.org) usporiada demonštráciu za vakcíny bez jedovatých látok vo Washingtone, DC 4.VI.2012, nazvanú "Green Our Vaccines" ("Zozeleňme naše očkovacie látky"), čo si ja osobne myslím, že je oxymoron. Ako môžeme "zozeleniť" vakcíny, keď všetky ich zložky sú jedovaté? Však sa pozrite do Ružovej knihy CDC na Prehľad zložiek a médií vakcín (CDC’s PinkBook Vaccine Excipient & Media Summary) na adrese https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/b/excipient-table-2.pdf.

       Ešte než skončím tento článok, rada by som čitateľom VacTruth oznámila, že som spolu s mojou kolegyňou, taktiež píšucou pre VacTruth, diplomovanou zdravotnou sestrou Laraine C. Abbey (na dôchodku) v januári 2011 vypracovala 150-stranovú monografiu, nazvanú "Vaccines & Vaccinations: The Need for Congressional Investigation" ("Očkovacie látky a očkovania: Potreba kongresového (parlamentného) vyšetrovania"), ktorú si v plnom znení môžete prečítať na adrese: https://vactruth.com/vaccines-vaccinations-the-need-for-congressional-investigation/.

       Iní ľudia si ju zjavne prečítali a súhlasili.

 

       Vážený pán kongresman Burton,

sestra Abbey i ja Vám blahoželáme k zaujatiu takého postoja, aký máte, a ponúkame Vám naše zdroje, potrebné pre kongresové vyšetrovanie.

 

       Vážený pán prezident Obama,

sestra Abbey i ja Vás úctivo prosíme o usporiadanie Konferencie Bieleho domu o autizme a ponúkame Vám naše zdroje, potrebné na uskutočnenie nezaujatej konferencie.

 

       Milí čitatelia VacTruth,

šírte, prosím, túto správu a tento článok tak ďaleko, ako je len možné, aby sme dosiahli započatie vyšetrovania, ktoré bude otvorené, nezaujaté a založené len na vedeckých faktoch — ničom inom než faktoch, ako napr. na tých, čo nakoniec majú preukázať tie opice. Nie je to žiadny podvodný trik, je to seriózna výzva.

 

Odkazy na zdroje

[1]  https://www.ane.pl/pdf/7020.pdf

[2]  https://leftbrainrightbrain.co.uk/2010/07/laura-hewitson-has-left-the-university-of-pittsburgh/

[3]  https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html

[4]  https://www.vaccineriskawareness.com/Infant-Vaccines-Produce-Autism-Symptoms-In-Primates

[5]  https://www.safeminds.org/research/pediatric-vaccines-influence-primate-behavior.html

 


Preklad a grafická úprava tohto článku zabrali prekladateľovi približne 3 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.