Štúdia: Očkovacia kampaň proti detskej obrne spôsobila v Indii 12-násobný nárast smrteľného paralytického ochorenia

18.06.2012 04:38

NaturalNews.com - 17.IV.2012 - Ethan A. Huff

 

       Pôvodný článok "Study: Polio vaccine campaign in India has caused 12-fold increase in deadly paralysis condition"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

ilustračný obrázok - indické dieťa       Mainstreamové (hlavno-prúdové) médiá majú plné ruky práce s velebením údajného úspechu očkovacej kampane proti detskej obrne v Indii za posledných pár rokov. Mnoho spravodajstiev teraz tvrdí, že táto choroba bola po celej krajine úplne vyhubená (eradikovaná). Čo však tieto dezinformačné bábky zabúdajú uviesť, je fakt, že prípady NPAFP (non-polio acute flaccid paralysis = akútna chabá obrna iná než detská obrna (poliomyelitída) - pozn. prekl.), o poznanie vážnejšej choroby než je tá, ktorú spôsobuje divoký vírus detskej obrny (poliomyelitídy), raketovým tempom vzrástli, čoby výsledok masového očkovania proti detskej obrne.

       Štúdia, nedávno zverejnená časopisom Indian Journal of Medical Ethics (IJME; indický časopis pre lekársku etiku) vysvetľuje, že z klinického hľadiska je NPAFP nerozlíšiteľná od ochrnutia na detskú obrnu. Ale podľa Office of Medical & Scientific Justice (OMSJ; úrad pre lekársku a vedeckú spravodlivosť) je NPAFP 2x smrteľnejšia než detská obrna a pred spustením masových očkovacích kampaní v Indii nebola vôbec problémom, hodným zmienky.

       Napr. v roku 2011, teda v roku, v ktorom bola India vyhlásená za čistú od detskej obrny, bolo hlásených 47.500 prípadov NPAFP, čo je za týchto okolností šokujúco vysoké číslo. Na základe údajov, zozbieraných z indického celoštátneho projektu pre monitorovanie detskej obrny (National Polio Surveillance Project), počet prípadov NPAFP po celej Indii dramaticky rástol priamo úmerne k počtu podaných vakcín proti detskej obrne, z čoho možno vyvodiť, že očkovanie je zodpovedné za podnietenie rapídneho šírenia tejto smrteľnej choroby.

       Podobne rastie aj počet prípadov VAPP (vaccine-associated polio paralysis = očkovaním spôsobeného ochrnutia na detskú obrnu), čo je ochorenie, prejavujúce sa po očkovaní proti detskej obrne, ktorého paralytické príznaky sú podobné alebo totožné s príznakmi divokej detskej obrny. Nielenže sú paralytické príznaky NPAFP a VAPP typicky oveľa horšie než príznaky ochorenia, spôsobeného divokým vírusom detskej obrny, ale môžu ich sprevádzať aj iné nežiaduce účinky, napr. neurologické poškodenia.

       Nielenže to ani vo sne nemožno nazvať úspechom, ale očkovacia kampaň proti detskej obrne v Indii, zdá sa, spôsobila novú epidémiu ochrnutí oveľa horšieho typu, ktorá je dokonca smrteľnejšia než tá, ktorú sa údajne podarilo odstrániť. Podľa týchto čísel je celkový počet NPAFP v Indii v súčasnosti 12x vyšší, než bol pred začiatkom očkovacích kampaní, pričom v niektorých oblastiach došlo k až 35-násobnému nárastu.

 

India minula na podvod zvaný "vyhubenie detskej obrny", miliardy, ktoré mohla použiť na zlepšenie dodávok pitnej vody a rozšírenie kanalizačnej siete

       Podľa štúdie v IJME, celý podvod okolo očkovania proti detskej obrne v Indii vznikol vďaka počiatočným grantom od Nadácie Billa a Melindy Gatesovcov (Bill & Melinda Gates Foundation) a rôznych ďalších skupín, ktoré tvrdili, že sa tento program nakoniec finančne vyplatí. Avšak celkové náklady, ktoré India na tento program vynaložila, sa rýchlo nafúkli na vyše 100-násobok počiatočnej investície - na vyše 2,5 miliardy US dolárov, pričom táto suma stále rastie, keďže do projektu sú stále pumpované ďalšie peniaze:

"Nakoniec musela tento ohromne nákladný program zaplatiť Indická vláda, čo stálo túto krajinu 100x viac než bola hodnota počiatočného grantu. Z pohľadu Indie bola táto operácia nesmierne nákladná ako v zmysle ľudského utrpenia, tak aj v peňažnom vyjadrení. Môžeme pouvažovať nad tým, čo všetko by sme získali investíciou týchto 2,5 miliardy dolárov do rozšírenia vodovodnej a kanalizačnej siete ..."

       V závere štúdie autori v zásade odsudzujú to, čo Bill Gates a spol. urobili nasypaním peňažných grantov do tohto programu, a poznamenávajú, že tento program:

"... stelesňuje takmer všetko, čo je zlé na darcom založených, na konkrétnu chorobu zameraných vertikálnych projektoch, platených na úkor investícií do primárnej zdravotnej starostlivosti (do horizontálnych programov)."

 

Zdroje:

 


Preklad a zverejnenie tohto článku zabrali prekladateľovi približne 1 hodinu čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.