Štúdia: Nečakane krátka trvácnosť ochranného účinku očkovania acelulárnou vakcínou proti čiernemu kašľu u starších detí počas severoamerickej epidémie

30.05.2012 13:32

Clinical Infectious Diseases - 15.III.2012 - Maxwell A. Witt, Dr. Paul H. Katz, MPH a Dr. David J. Witt

 

       Pôvodný článok "Unexpectedly Limited Durability of Immunity Following Acellular Pertussis Vaccination in Pre-Adolescents in a North American Outbreak"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Prvá detailná analýza nedávnej severoamerickej epidémie čierneho kašľa, ktorá sa ďalekosiahle rozšírila medzi plne očkovanými staršími deťmi. Počínajúc približne 3 roky po poslednom preočkovaní proti čiernemu kašľu, počet prípadov tejto choroby znateľne stúpa, z čoho vyplýva nedostatočnosť ochrany resp. trvania ochranného účinku očkovania acelulárnou vakcínou proti čiernemu kašľu.

 

Zhrnutie

Pozadie problému

       Napriek veľmi vysokej zaočkovanosti proti baktérii Bordetella pertussis (pôvodcovi čierneho kašľa - pozn. prekl.) sa čierny kašeľ stále vyskytuje. Jestvujú hypotézy, že acelulárna vakcína proti čiernemu kašľu je menej účinná, než sa predtým predpokladalo. Počas rozsiahlej epidémie sme preskúmali výskyt čierneho kašľa a účinnosť očkovania vo veľmi vysoko zaočkovanej a presne ohraničenej obci.

 

Metódy

       Naše zdravotné stredisko poskytuje zdravotnú starostlivosť 135.000 pacientom, 40% obyvateľov okresu Marin (Marin County). V čase 1.III. do 31.X.2010 vyšiel 171 pacientom PCR test (Polymerase Chain Reaction = polymerázová reťazová reakcia) na B. pertussis pozitívne (tzn.: bola potvrdená prítomnosť tejto baktérie - pozn. prekl.). Elektronické zdravotné záznamy boli preskúmané za účelom zistiť demografické údaje a očkovací status.

 

Výsledky

       Odhalili sme 171 prípadov klinického čierneho kašľa, z toho 132 u detských pacientov. Zaznamenali sme značný nárast počtu prípadov u pacentov vo veku 8 až 12 rokov. Najčastejšie boli testované dojčatá, ale frekvencia testovania zostala takmer konštantná až do veku 12 rokov. Podiel pozitívnych výsledkov testov bol malý pre vekové rozpätie 0 až 6 rokov a zvyšoval sa v predpubertálnom veku, pričom špička bola v 12 rokoch života. Zaočkovanosť PCR-pozitívnych pred-puberťákov bola približne rovnaká ako u kontrolnej skupiny. Účinnosť očkovania bola 41% vo vekovom rozmedzí 2 až 7 rokov, 24% vo vekovom rozmedzí 8 až 12 rokov a 79% vo vekovom rozmedzí 13-18 rokov.

 

Závery

       Naše údaje naznačujú, že súčasná schéma očkovania proti čiernemu kašľu acelulárnymi vakcínami je nedostatočná na to, aby zabránila epidémiám čierneho kašľa. Všimli sme si výrazný nárast počtu prípadov tejto choroby u detí vo veku 8 až 12 rokov, priamo úmerne počtu rokov od posledného preočkovania. Stála frekvencia testovania vylučuje skreslenie výberom (selection bias). Treba zvážiť možnosti včasnejšieho podávania väčšieho množstva posilňovacích (booster) dávok acelulárnej vakcíny proti čiernemu kašľu - či už ako súčasť rutinného očkovania alebo ako opatrenie na zvládnutie tej-ktorej epidémie.

 

Autori:

Maxwell A. Witt

Department of Infectious Diseases (infekčné oddelenie - pozn. prekl.)
Kaiser Permanente Medical Center (zdravotné stredisko Kaiser Permanente - pozn. prekl.)
99 Montecillo Road
San Rafael
CA 94903 (Kalifornia, USA - pozn. prekl.)

 

Dr. Paul H. Katz, MPH

Department of Pediatrics (detské oddelenie - pozn. prekl.)
Kaiser Permanente Medical Center
99 Montecillo Road
San Rafael
CA 94903
pevná linka: +1 (415) 444-2157
fax: +1 (415) 444-2369
mobil: +1 (415) 342-1356
e-mail: Paul.h.katz@kp.org

 

Dr. David J. Witt

Department of Infectious Diseases
Kaiser Permanente Medical Center
99 Montecillo Road
San Rafael
CA 94903
tel.: +1 (415) 450-8147
fax: +1 (415) 444-4734
e-mail: David.J.Witt@kp.org

 


Preklad a zverejnenie tohto článku zabrali prekladateľovi približne 1 hodinu čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.