Štúdia: Každoročné očkovanie proti sezónnej chrípke obmedzuje imunitu voči iným typom chrípkového vírusu

08.01.2012 01:10

Mercola.com - 3.I.2012 - Dr. Joseph Mercola

 

       Pôvodný článok "The Horrible "Immune System Mistake" Millions Will Make This Year"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

ilustračný obrázok - očkovanie       Skôr, než sa rozhodnete dať zaočkovať proti chrípke seba alebo svoje dieťa, nájdite si pár minút na prehľad výskumu účinnosti i bezpečnosti tohto očkovania. To, čo zistíte, môže veľmi ovplyvniť Vaše rozhodovanie.

       Nový výskum, zverejnený v časopise Journal of Virology, zistil, že očkovanie proti sezónnej chrípke môže oslabiť imunitný systém dieťaťa a zvýšiť tak pravdepodobnosť, že ochorie na chrípkový vírus, nezahrnutý do vakcíny.

       Boli porovnané vzorky krvi z 27 zdravých neočkovaných detí a 14 detí každoročne očkovaných proti chrípke. Neočkovaná skupina si prirodzene vytvorila viac protilátok proti širšej palete kmeňov chrípkového vírusu v porovnaní s očkovanou skupinou.

       Nanešťastie, mnohí lekári agresívne propagujú očkovanie, vrátane očkovania proti chrípke, a to spôsobom "najprv sa daj zaočkovať a potom sa pýtaj".

       Po pravde, máme tu mnoho nezodpovedaných otázok o bezpečnosti a účinnosti očkovania proti chrípke, ale CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) - pozn. prekl.) ho tak-či-tak odporúča všetkým vo veku od 6 mesiacov vyššie.

       Ako oznámili ABC News, vedúci autor štúdie poznamenal:

"Každoročné očkovanie proti chrípke ... môže mať potenciálne nevýhody, ktoré boli predtým podceňované a ktoré sú tiež predmetom diskusie."

 

Varovanie: Každé očkovanie oslabuje prirodzenú imunitu

       Čím viac sú vakcíny skúmané, tým zjavnejšie je, že poctivé štúdie očkovania chýbajú, vysvetľuje odborník na očkovanie a detský lekár Dr. Larry Palevsky. Je významný rozdiel medzi prirodzene získanou imunitou a očkovaním vyvolanou imunitou. Získanie prirodzenej imunity má oveľa väčšie prínosy, ale táto skutočnosť je, zdá sa, v USA úplne prehliadaná, obzvlášť keď zvážime, že sa bábätkám v USA odporúča v prvom roku života podať 26 dávok očkovacích látok, čo je — zhodou okolností — 2x viac než vo Švédsku či Japonsku.

       Deti si po narodení vyvinú prirodzenú imunitu voči širokej palete mikroorganizmov, ktoré vdýchnu, zjedia, alebo ktorých sa dotknú.

       Imunitné odpovede, podnietené bunkami, lemujúcimi ich dýchacie cesty, pokožku a črevá, sú veľmi dôležité na vytvorenie "pamäti" a ochrany proti mikroorganizmom, s ktorými prirodzene dennodenne prichádzajú do styku. Táto prvá línia obrany je veľmi dôležitým krokom pri dozrievaní imunitného systému Vášho dieťaťa — a očkovanie ju obchádza.

       Očkovaním sa vytvárajú len protilátky, avšak ako ukázala štúdia v Journal of Virology, neočkované deti si v skutočnosti vytvoria viac protilátok proti širšej palete kmeňov chrípkového vírusu než očkované deti!

       Očkovanie zvyčajne nevytvorí dlhodobú imunitu, pretože nevytvára ten druh pamäti, ktorý sa vytvára pri procese prirodzenej imunitnej odpovede. Prirodzený kontakt s pôvodcom choroby nemusí nutne viesť k ochoreniu. Je možné získať prirodzenú imunitu bez ochorenia, ak Váš imunitný systém funguje dobre. Očkovanie v skutočnosti imunitný systém NEPOSILŇUJE, ale oslabuje.

 

Starší výskum ukazuje, že očkovanie proti chrípke môže zdvojnásobiť riziko ochorenia na iný typ chrípky

       VŠETKY vakcíny oslabujú imunitu, tzn. ovplyvňujú ju na určitý čas a môžu niektorých ľudí učiniť náchylnejšími na vírusové či bakteriálne ochorenie. Chemikálie, adjuvanty, laboratórne pozmenené vírusy a baktérie, či cudzia DNA/RNA zo zvieracích a ľudských bunkových kultúr vo vakcínach môže oslabiť imunitný systém a potlačiť imunitu — to je riziko, ktoré znášate.

       Bežnou vierou je, že je prijateľné vymeniť toto malé celkové oslabenie imunity za imunity voči konkrétnemu prenosnému ochoreniu. Pamätajte však, že tým vymieňate celkové oslabenie imunitného systému, ktorý je vašou hlavnou obranou proti VŠETKÝM známym chorobám (milióny choroboplodných zárodkov), za dočasnú imunitu proti jednej jedinej chorobe.

       Tým sa vysvetľuje, prečo ľudia, zaočkovaní proti chrípke, v skutočnosti môžu ochorieť na iné vírusové ochorenie pravdepodobnejšie než neočkovaní, ako sa to ukázalo v prípade prasacej chrípky.

       Na jar 2009, keď ešte len vznikala hystéria okolo prasacej chrípky, odhalila istá kanadská štúdia, že ľudia, ktorí sa dávali pravidelne očkovať proti chrípke, boli 2x náchylnejší ochorieť na prasaciu chrípku. To sa pôvodne odignorovalo ako nedokázané, avšak v roku 2010 výsledky niekoľkých epidemiologických vyšetrovaní tiež odhalili, že očkovanie proti sezónnej chrípke ZVÝŠILO riziko ochorenia na prasaciu chrípku.

       Štyroch štúdií, vypracovaných úradmi verejného zdravotníctva v Kanade, sa zúčastnilo celkovo zhruba 2.700 ľudí a každá jedna dospela k rovnakému výsledku: Ak ste sa dali zaočkovať proti sezónnej chrípke, mali ste vyššiu pravdepodobnosť ochorenia na prasaciu chrípku. Výskumníci napísali v časopise PLoS Medicine:

" ... Odhady zo všetkých 4 štúdií (ktoré zahŕňali okolo 1.200 laboratórne potvrdených prípadov prasacej chrípky a 1.500 ľudí v kontrolných skupinách) ukázali, že tí, čo sa v predchádzajúcej chrípkovej sezóne 2008/2009 dali zaočkovať proti chrípke, boli na jar a v lete 2009 približne 1,4x až 2,5x náchylnejší na ochorenie prasacou chrípkou, ktorá si vyžadovala zásah lekára, než tí, čo sa proti chrípke zaočkovať nedali."

       Títo výskumníci namiesto toho, aby povedali, že potvrdili príčinnú súvislosť, radšej povedali, že by tu mohli byť nerozpoznané faktory v rámci študovaných skupín, ktoré spôsobili tento nárast. Je však rozhodne možné, že očkovanie proti sezónnej chrípke pozmenilo imunitné systémy ľudí takým spôsobom, že boli menej schopní zvíťaziť nad prasacou chrípkou než ľudia neočkovaní. To je veľmi podobné výsledkom výskumu, zverejneného v časopise Journal of Virology.

 

Funguje vôbec očkovanie proti chrípke?

       Možno si myslíte, že keď CDC vyhlasuje každoročné očkovanie proti chrípke za "najlepší" spôsob, ako sa sezónnej chrípke vyhnúť, účinnosť očkovania proti chrípke je dokázaná. V skutočnosti je však ťažké nájsť AKÝKOĽVEK vedecký dôkaz na podporu účinnosti a bezpečnosti očkovania proti chrípke — obzvlášť u kľúčových cieľových skupín, pre ktoré je podľa CDC očkovanie proti chrípke najdôležitejšie, čo sú starší ľudia, deti a tehotné ženy!

       Napr. systematicé zhodnotenie 51 štúdií, zverejnené v Cochrane Database of Systematic Reviews v roku 2006, nenašlo nijaký dôkaz, že očkovanie proti chrípke je u detí do dvoch rokov účinnejšie v prevencii chrípky než placebo. Hodnotené štúdie zahŕňali 260.000 detí vo veku 6 až 23 mesiacov.

       V roku 2010 vedci z Cochrane Collaboration zhodnotili dostupné vedecké dôkazy o ochrane starších ľudí očkovaním proti chrípke a výsledky boli otrasné. Autori dospeli k záveru, že:

"Dostupné údaje sú chabej kvality a neposkytujú nijaké vodidlo ohľadne bezpečnosti, účinnosti a užitočnosti očkovania proti chrípke u ľudí vo veku 65 a viac rokov."

       Potom tu je nová štúdia v časopise Lancet Infectious Diseases, ktorá odhaľuje, že očkovanie proti chrípke zamedzí ochoreniu na chrípku typu A alebo B iba u 3 z každých 200 zaočkovaných ľudí ... hoci médiá to vyhlasujú za "60% účinnosť". Závisí od toho, ako používate štatistiku. Táto štúdia potvrdila, že očkovanie proti chrípke poskytuje len "neveľkú ochranu" pred chrípkou a v niektorých sezónaj je ochrana celkovo "obmedzená alebo žiadna".

       Riziko, ktoré znášate výmenou za túto slabú alebo "žiadnu" ochranu, však môže byť vysoké.

       V tomto video-profile očkovaním spôsobeného poškodenia zdravia vedie Barbara Loe Fisher, spoluzakladateľka a predsedníčka NVIC (National Vaccine Information Center = Federálne informačné stredisko o očkovaní v USA; nezisková spoločnosť snažiaca sa o objektívne informovanie o očkovaní - pozn. prekl.) rozhovor s umelkyňou zo štátu Connecticut (USA) a jej matkou, bývalou profesorkou ošetrovateľstva, ktorá ochorela na GBS (Guillain-Barré Syndrome = Guillain-Barrého syndróm; autoimunitné ochorenie, spôsobujúce ochrnutie postupne čoraz väčšej časti tela - pozn. prekl.) po očkovaní proti sezónnej chrípke v roku 2008 a dnes je trvale invalidná — trpí úplným ochrnutím tela. Táto rodina sa rozhodla podeliť sa o svoj srdcervúci príbeh, aby pomohla tým, čo majú rovnaké skúsenosti, cítiť sa menej osamelo, a aby informovala iných o tom, čo to znamená byť zdravotne poškodený očkovaním. To, čo sa stalo tejto rodine, je dôraznou výstrahou, ktorá ukazuje, aké dôležité je činiť dobre informované rozhodnutia o očkovaní.

 

Naozaj sa túto zimu chcete vyhnúť chrípke?

       V konečnom dôsledku je to zdravie Vášho imunitného systému, čo rozhoduje, či ochoriete po kontakte s vírusmi a baktériami, spôsobujúcimi prenosné ochorenia ako je chrípka, alebo či bude priebeh ochorenia komplikovaný.

       Kľúčom k tomu, ako nakopnúť imunitný systém k boju s chorobami, sú zvyky v rámci Vášho životného štýlu, napr.: zdravé jedlo, vysporiadanie sa so stresom, cvičenie, spánok či dostatočný pobyt na slnku. Umelá manipulácia s imunitným systémom (očkovanie) za účelom udržania si zdravia nie je normálnou fyziologickou odpoveďou — bez ohľadu na to, čo možno hovoria médiá a Váš lekár — a v skutočnosti môže potlačiť imunitný systém a z dlhodobého hľadiska Vás učiniť menej zdravými.

       Keďže početné štúdie ukazujú, že vitamín D (obzvlášť D3) posilňuje imunitu, prvou vecou, ktorú treba urobiť, je zabezpečiť si hladinu vitamínu D v rozmedzí 50–70 ng na ml krvi po celý rok. Jediný spôsob, ako sa o tom uistiť, je dať sa otestovať. Podrobné vysvetlenie všetkého, čo treba vedieť pred tým, ako sa dáte otestovať, nájdete v mojom článku "Test Values and Treatment for Vitamin D Deficiency". Moja hodinová lekcia o vitamíne D Vám tiež môže pomôcť optimalizovať hladinu vitamínu D.

       Aj keď výživový doplnok je v poriadku, najlepším spôsobom získania vitamínu D je pobyt na slnku. Ďalej sa môžete zdravo stravovať, vyhýbať cukrom a umelým sladidlám, cvičiť, naučiť sa zvládať stres a dopriať si dostatok spánku. Tieto otázky riešim v mojom pláne výživy a moje úplné smernice pre prevenciu chrípky a prechladnutia nájdete tu.

 


Preklad tohto článku zabral prekladateľovi približne 3 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.