Štúdia: Deti očkované proti chrípke majú 3x vyššie riziko hospitalizácie kvôli chrípke

23.09.2011 00:47

ScienceDaily - 20.V.2009

 

       Pôvodný článok "Children Who Get Flu Vaccine Have Three Times Risk Of Hospitalization For Flu, Study Suggests"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo
.

 

       Inaktivovaná vakcína proti chrípke (obsahujúca nefunkčné chrípkové vírusy alebo ich časti - pozn. prekl.) sa nejaví byť účinnou v prevencii hospitalizácií detí kvôli chrípke, obzvlášť detí s astmou. V skutočnosti majú zaočkované deti vyššie riziko hospitalizácie než ich nezaočkovaní vrstovníci. To sú závery výskumu prezentovaného 19.V.2009 na 105. medzinárodnej konferencii American Thoracic Society (Americká spoločnosť pre ochorenia hrudníka) v San Diego.

       Nie je známe, aké má vakcína proti chrípke (trojzložková inaktivovaná vakcína proti chrípke = TIV) účinky na astmatikov.

       "Obavy, že očkovanie môže spôsobovať dráždenie k astmatickým záchvatom, boli v minulosti viacerými štúdiami vyvrátené, ale účinnosť vakcíny nebola spoľahlivo potvrdená," povedal Dr. Avni Joshi z Mayo Clinic v Rochesteri, štát Minnesota, USA. "Táto štúdia mala vyhodnotiť účinnosť TIV u detí vo všeobecnosti, ako aj zvlášť u detí s astmou, v predchádzaní hospitalizáciám kvôli chrípke."

       ACIP (CDC Advisory Committee on Immunization Practices = Poradný výbor pre očkovacie postupy; obdoba slovenskej Pracovnej skupiny pre imunizáciu - pozn. prekl.) a AAP (American Academy of Pediatrics = Americká akadémia detského lekárstva) odporúčajú každoročné očkovanie proti chrípke pre všetky deti od 6 mesiacov života do 18 rokov. Federálny program osvety a prevencie astmy (National Asthma Education and Prevention Program) vo svojej tretej verzii taktiež odporúča každoročné očkovanie proti chrípke astmatickým deťom nad 6 mesiacov života.

       Aby zistili účinnosť očkovania pri znižovaní počtu hospitalizácií detí (obzvlášť detí s astmou) kvôli chrípke, vykonali vedci štúdiu s 263 deťmi vo veku 6 mesiacov až 18 rokov, ktorým bola na Mayo Clinic v Minnesote, USA, laboratórne potvrdená chrípka v rokoch 1996 až 2006. Bádatelia zistili, ktoré z detí boli a ktoré neboli zaočkované, ktoré mali a ktoré nemali astmu a ktoré boli či neboli hospitalizované. U každého dieťaťa s chrípkovým ochorením skontrolovali zdravotné záznamy, či bolo očkované proti chrípke a či bolo počas choroby hospitalizované.

       Zistili, že deti, ktoré boli proti chrípke očkované, mali 3x vyššie riziko hospitalizácie v porovnaní s deťmi, ktoré proti chrípke očkované neboli. U astmatických detí bolo významne vyššie riziko hospitalizácie u detí, čo boli očkované TIV, v porovnaní s tými, čo neboli (p = 0,006). Žiadne iné merané faktory — ako napr. druh zdravotného poistenia alebo závažnosť astmy — neovplyvnili riziko hospitalizácie.

       "Aj keď tieto zistenia vyvolávajú pochybnosti o účinnosti očkovania proti chrípke, neznamenajú, že očkovanie spôsobuje hospitalizácie," povedal Dr. Joshi. "Je potrebných viac štúdií na vyhodnotenie nielen imunogenicity, ale aj účinnosti rôznych chrípkových vakcín u astmatických detí."

 


Preklad tohto článku zabral prekladateľovi približne 45 minút čistého času.