Štúdia, čo nepotvrdila, že očkovanie spôsobuje autizmus? Prečo nie som prekvapená, že médiá to OPÄŤ pochopili zle?

16.10.2015 08:56

SafeMinds5.X.2015Lyn Redwood, RN, MSN

 

    Pôvodný článok Why Aren’t I Surprised that the Media Got it Wrong AGAIN?
    z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

ilustračný obrázok: prekvapená opica    V stredu (30.IX.2015 — pozn. prekl.) sme dostali hlasovú poštu od novinárky z časopisu Newsweek, v ktorej sa pýtal, koľko peňazí minula organizácia SafeMinds (v preklade „Bezpečné mysle“ — pozn. prekl.) na štúdiu očkovania opíc, ktorá práve bola zverejnená v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences. Nebolo nám jasno, prečo Newsweek chce vedieť túto sumu a aký to má význam v nekonečnom očierňovaní v debatách o očkovaní a autizme.

    Poslali sme tejto novinárke nasledovné stanovisko:

„Očakáva sa, že epidémia autizmu bude túto krajinu (USA — pozn. prekl.) stáť v roku 2025 bilión US dolárov, ak sa trend nárastu výskytu autizmu udrží. V nedávno vykonanej štúdii vyše 40% rodičov súhlasí alebo silne súhlasí s tým, že očkovanie hralo nejakú rolu pri vzniku autizmu u ich dieťaťa. Zmieňovaná štúdia očkovania opíc pozostávala z niekoľkých stupňov. Prvý stupeň našiel sériu nepriaznivých účinkov na reflexy a rast mozgu malých opíc, ktoré boli očkované. Druhý (novší) stupeň vyznel v tom zmysle, že žiadny účinok nenašiel. SafeMinds sa obáva, že zmeny v návrhu protokolu a analýzy štúdie mohli viesť k týmto protirečivým výsledkom. Práve zbierame a hodnotíme dodatočné informácie o tejto štúdii.“

    Táto novinárka — Jessica Firger — nám povedala, že odloží svoj článok, pokým sa nebude môcť s nami priamo porozprávať o tomto stanovisku. Mysleli sme si, že to je dobré znamenie, tak sme spolu s mojou spolupracovníčkou a predsedníčkou správnej rady SafeMinds Sallie Bernard vo štvrtok (1.X.2015 — pozn. prekl.) popoludní asi 20 minút telefonicky hovorili s Jessicou Firger.

    Vysvetlili sme jej, že sme nemali žiadne predpojaté predstavy o tom, aký má byť výsledok tejto štúdie, ale boli sme dosť zmätené z toho, že nedávno zverejnené zistenia — ktoré neukazujú žiadnu koreláciu medzi očkovaním opíc a autizmu podobnou neuroanatómiou a správaním — sú v tak veľkom rozpore s vedeckými zisteniami, ktoré boli v rámci tejto štúdie hlásené ako vo zverejnenej literatúre, tak i v plagátovej prezentácii na vedeckej konferencii v roku 2013, v ktorých bola reč o tých istých opiciach, o ktorých pojednávala táto štúdia.

    Skoršie zistenie prvého stupňa tejto štúdie, ktorú SafeMinds financuje od roku 2003, boli zverejnené v roku 2010 v časopisoch Acta Neurobiologiae Experimentalis a Journal of Toxicology and Environmental Health. Výskumníci vtedy oznámili, že malé očkované opice vykazovali odlišný vzorec dozrievania mozgu a mali väčší celkový objem mozgu v porovnaní s kontrolnou (neočkovanou — pozn. prekl.) skupinou. V druhom článku bolo zverejnené, že jedna dávka očkovacej látky proti nákazlivej žltačke typu B, bežne podávaná novorodencom v deň narodenia, viedla k významným oneskoreniam vo vývoji hľadacieho, labiálneho (perného) a sacieho reflexu v porovnaní s neočkovanými zvieratami.

    To je vskutku znepokojivé.

    Viac-oborové, pre pozorovateľa zaslepené, placebom kontrolované štúdie, ktoré zistia, že očkovanie má nepriaznivý dopad na mozgy malých opíc.

    Pamätáte si na nadpisy článkov? Na bleskurýchlu odpoveď CDC (= Centers for Disease Control and prevention = Stredisko pre potlačovanie a predchádzanie chorôb v USA — pozn. prekl.)? Na volanie AAP (= American Academy of Pediatrics = Americká akadémia pediatrie — pozn. prekl.) po tom, aby sa proti nákazlivej žltačke typu B očkovali len novorodenci matiek s pozitívnym výsledkom testu na túto chorobu počas pôrodu, a po ďalšom výskume bezpečnosti očkovania?

    Nie, nepamätáte, pretože len jeden jediný novinár z hlavného prúdu o tom napísal.

    Prečo?

    To by som rada vedela!

    Žeby preto, lebo pre pozorovateľa zaslepená, placebom kontrolovaná štúdia preukázala, že očkovanie spôsobuje jasné a doložené škody v mozgoch malých opíc?

    V roku 2008 bola organizácia SafeMinds oslovená, aby pomohla podporiť druhý stupeň prebiehajúcej štúdie. Výskumníci si v tom čase boli tak istí spojitosťou očkovania s abnormalitami v mozgu, že zamýšľali vykonať aj tretí stupeň výskumu, v ktorom mali skúšať liečbu, čo by pomohla opiciam zotaviť sa z poškodenia mozgu.

    Keďže naším poslaním je jednak ukončiť epidémiu autizmu, jednak nájsť účinné liečby pre tých, čo autizmom už trpia, veľmi radi sme finančne prispeli týmto výskumníkom na pokračovanie v ich výskumoch.

    Potom o pár rokov neskôr v roku 2012 bola organizácia SafeMinds opäť oslovená, aby poskytla peniaze na dodatočnú vetvu tejto štúdie, ktorá by vystavila opice očkovaciemu kalendáru z 90. rokov 20. storočia, ktorý by nebol prispôsobený rozdielom medzi ľudskými a opičími bábätkami. V tom čase títo výskumníci hlásili významný pokles počtu Purkyněho buniek a veľkosti buniek CA1 v hipokampe u opíc, ktoré dostali vakcíny podľa očkovacieho kalendára z 90. rokov 20. storočia v zrýchlenom slede na základe toho, že mozog opíc sa vyvíja oveľa rýchlejšie než mozog človeka. Povedali, že sa chceli uistiť o tom, že zistenia „obdobných zmien, aké sú pozorované v mozgoch autistov po ich smrti“, neboli spôsobené len zrýchleným očkovacím kalendárom, čím by upokojili obavy akéhokoľvek recenzenta, ktorý bude hodnotiť ich článok pred zverejnením v odbornom časopise.

    Keď však čítame článok, zverejnený minulý týždeň (posledný týždeň v septembri 2015 — pozn. prekl.), zistíme, že tá časť tejto štúdie, ktorú mala organizácia SafeMinds konkrétne financovať, nebola nikdy vykonaná. Títo vedci sa rozhodli nepozerať sa na mozgy opíc z tejto vetvy štúdie. Nerozprávali sa s nami o tom, prečo sa tak rozhodli, a oznámili nám e-mailom, že nemajú dovolené hovoriť s nami o zisteniach tejto štúdie alebo o nezrovnalostiach medzi tým, čo hlásili nám a čo bolo zverejnené, môžeme však poslať svoje otázky písomne. A to práve teraz robíme.

    Teraz už poznáte pozadie tohto príbehu.

    Presný názov článku, ktorý zverejnil Newsweek v piatok 2.X.2015, by mal znieť:

„Vedci zverejnili rozporuplné výsledky výskumu, sponzori sa pýtajú: Prečo?“

alebo možno:

„Veda okolo spojitosti očkovania s autizmom je stále nejasná.“

    Namiesto toho Newsweek roztrubuje:

„Anti-vaxxeri nedopatrením financovali štúdiu, ktorá nepreukázala žiadnu spojitosť medzi očkovaním a autizmom.“

    Je toto spravodlivé a vyvážené spravodajstvo?

    Je to presné?

    Je to uveriteľné?

    Ani omylom.

    SafeMinds chce pochopiť pozadie týchto rozporov vo vede. Náš celkový cieľ je pochopiť, čo poháňa epidémiu autizmu, zabrániť týmto poškodeniam zdravia a pomôcť navrátiť deťom zdravie.

    Nemáme nejaké predpojaté predstavy o tom, čo má veda ukázať, ako Jessica Firger nesprávne uviedla.

    Sme však zmätení: Prečo nám desať rokov tvrdili, že výskumníci našli abnormality v mozgu a vývine makakov, ak tieto nikdy nenastali? Bol celý tento výskum vykonaný nesprávne? Sú všetky predchádzajúce zistenia nesprávne?

    Aká je skutočnosť? Skutočnosť je jednoducho takáto: Práve teraz má Vaše dieťa šancu 1:68, že bude autista. 1 zo 68.

    Myslíte si, že by sme sa mali správať ako obvykle a neklásť žiadne otázky o tom, čo túto epidémiu vyvoláva?

    Ja si to nemyslím.

    Poskytovala som médiám rozhovory stovky krát. Médiá zas a znovu skreslili, čo som povedala, vytrhli moje slová z kontextu a použili neúplné citáty, aby ma znemožnili a znevážili moje vzdelanie a odbornosť.

    Tak prečo po takýchto skúsenostiach s médiami stále poskytujem rozhovory?

    Stále mám nádej, že sa nájde novinár, ktorý povie, ako sa veci v skutočnosti majú a poctivo zastúpi obe strany bez všetkého toho zveličovania a zaujatosti.

    Môj spolupracovník a priateľ Louis Conte to povedal najlepšie v nedávnej e-mailovej konverzácii s jedným novinárom o sklamaní rodičov autistických detí z neschopnosti médií skúmať a presne písať o autizme a vakcínach:

„Vy alebo nejaký Váš spolupracovník by ste mohli zachrániť tisíce detí od života v bolestiach, mohli by ste priniesť nejaké zadosťučinenie pre poškodených, mohli by ste pomôcť urobiť vakcíny bezpečnejšími a stať sa národným hrdinom!“

    Máš pravdu, Louis, a preto stále čakám na takého novinára, že vyjde na svetlo Božie.