Neutíšiteľný plač a strata rečových schopností po Infanrixe Hexa

15.03.2011 09:19

mamička z Michaloviec

 

       Absolvovali sme prvú Hexu (očkovanie vakcínou Infanrix Hexa - pozn. red.). Synček bol už cestou domov úplne bledý a oťapený, postupne do večera malátny ako handrová bábika. Na ďalší deň bol uplakaný a večer zasa malátny. Tretí deň plakal a kričal, ako som ho ešte nepočula. Trvalo to celé dopoludnie. Ďalšie dopoludnie zas neutíšiteľný plač. Najviac som znepokojená z toho, že od očkovania úplne vymizli jeho preverbálne prejavy. Dovtedy krásne hrkútal, nahlas sa smial.

       Najprv som si myslela, že ho z titulu povolania chorobne pozorujem (som špeciálna pedagogička, tak profesionálna deformácia tu isto je), ale faktom je, že doteraz to bol živý, hrkútajúci chlapček, teraz však ako by aj chcel vydať zvuk, otvorí pusinku, ale zvuk žiadny.

       Cez víkend som si čítala príbalové letáky Infanrixu Hexa a surfovala po Vašej stránke, aby som išla k pediatričke vyzbrojená informáciami, lebo telefonicky mi povedala, že pokiaľ nemá horúčku alebo zapálené miesto vpichu, tak to určite neplače do nepríčetna z očkovania. Dnes som celú situáciu chcela s ňou konzultovať osobne, ale celý týždeň neordinuje.

       Poraďte mi, prosím ako postupovať ďalej. Mám obavy dať ho zaočkovať ďalšou dávkou. Doteraz som si nemyslela, že budem riešiť, či áno alebo nie, ale vystrašila ma synova reakcia.

       Za tip na XXX ďakujem, žiaľ ani tam nevedia o ústretovom pediatrovi v Michalovciach. Chcela som oddialiť očkovanie, teraz už zvažujem nedať syna očkovať vôbec, teda hexavakcínou určite nie.

 


Ing. Marián FILLO

 

       Podľa súhrnu charakteristických vlastností lieku (SPC) vakcíny Infanrix Hexa sú kontraindikáciami (prekážkami brániacimi aplikácii) očkovania Infanrixom Hexa:

"Precitlivenosť na liečivá alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok alebo neomycín a polymyxín.

       Precitlivenosť po predchádzajúcej aplikácii očkovacích látok proti diftérii, tetanu, pertussis, hepatitíde B, polio alebo Hib očkovacej látky.

       Infanrix hexa je kontraindikovaný u detí s encefalopatiou neznámej etiológie, ktorá sa objavila do 7 dní po predchádzajúcej vakcinácii s očkovacou látkou obsahujúcou pertusovú zložku."

       Ak tomu dobre rozumiem, tak Infanrix Hexa je vo Vašom prípade očividne kontraindikovaný. V prípade, že to detský lekár odmieta uznať, odporúčam odmietnuť očkovanie a zároveň podať sťažnosť na tohto lekára na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS, https://www.udzs.sk).

       Aby som bol úplne konkrétny, na stránke https://www.udzs.sk/e-formulare-tlaciva/e-formulare.html?page_id=938 si stiahnete a nainštalujete program na elektronické formuláre, potom si stiahnete a v tomto programe otvoríte formulár "Podanie občana týkajúce sa poskytovania zdravotnej starostlivosti", vyplníte, uložíte, odošlete podľa postupu uvedeného na spomínanej stránke.

       Obsahom sťažnosti by mal byť popis závažných komplikácií očkovania predchádzajúcou dávkou vakcíny Infanrix Hexa, citácia kontraindikácií z SPC Infanrixu Hexa, a popis neprijateľného správania sa lekára.