Štrasburský súd: Za nútené očkovanie odškodné 2.400 eur

17.08.2013 06:00

       Nútené očkovanie, zdravotné problémy a napokon smrť. To je prípad Sergeja Dimitrieviča Solmakhina († 46), ktorý bol zaočkovaný proti záškrtu. Začal sa súdiť s Ukrajinou a žiadal odškodné. Prípad sa po jeho smrti dostal až do Štrasburgu, kde súd rozhodol, že má nárok na 2.400 eur za nútené očkovanie. Podľa právnika Juraja Bizoňa by tak na ne mohol mať nárok každý aj na Slovensku, kto by sa na súd obrátil z dôvodu, že k očkovaniu bol nútený zákonmi alebo úradmi. Otázka povinného očkovania je momentálne na Ústavnom súde. Sergej Dimitrievič Solmakhin bol zaočkovaný proti záškrtu v čase epidémie v roku 1998. Zdravotné problémy, ktoré u neho následne prepukli po očkovaní, pripisoval práve očkovacej látke.

       Zažaloval teda Ukrajinu, no počas súdneho procesu zomrel. Jeho mama za smrť spôsobenú očkovaním žiadala odškodné 54.000 eur a náhradu nemajetkovej ujmy. Štrasburský súd napokon rozhodol, že keďže nebola preukázaná smrť ako následok očkovania, má nárok na odškodné za zásah do telesnej integrity a Ukrajina ho musí odškodniť za nútený lekársky zákrok, ktorým očkovanie podľa platného zákona bolo. Solmakhinova rodina napokon dostala odškodné 2.400 eur. Právnik Juraj Bizoň konštatuje, že „podľa Občianskeho súdneho poriadku je rozhodnutie Štrasburského súdu záväzné aj pre naše súdy“.

 

       Viac na stránke čas.sk.