Stojíme pred skúškou - IDE O PREŽITIE KULTÚRY (novoročný rozhovor so Žiarislavom)

02.01.2012 00:00

       [...]

       To by ale znamenalo, že sa veci hýbu, keď rôzne strany chcú počuť o pôvodnej kultúre, chcú počuť tvoje piesne. Nepohla by napríklad tvoja pieseň väčším počtom ľudí k uvedomeniu si pôvodnej kultúry?

       Možnože áno, ale aké máme záruky, že naše piesne neposlúžia len na kampaň? To by sme museli riešiť. To všetko by sa muselo zvažovať. Nikdy som nehral na stretnutiach politických a ani nedával svoju hudbu politikom. Slúžim odkazu predkov, obrode ducha, a slúžim aj tým, ktorí mi dôverujú, ktorí veria nášmu spoločnému cieľu. Takže v tejto chvíli, pri tejto otázke, dávam na zváženie – nech napíšu čitatelia Rodnej Cesty, a to teraz, či to považujú za dobré, aby zaznela pieseň z poslednej mojej dosky v predvolebnom šote osobnosti, občianskeho aktivistu, teda nie celej strany. S tým, že by som sa mohol snažiť dohodnúť prednesenie našich vybraných požiadaviek v slovenskom sneme. Ako napríklad - aspoň jeden sviatok pod pôvodným menom. Nejaké vylepšenie možností vzdelávania, vieme, že máme ťažkosti s niektorými nie najbezpečnejšími podobami očkovania, v oblasti ochrany prírody a životného prostredia by sme mohli v mnohom pomôcť, pár vybraných bodov z našich výziev... Je isté, že človek ten by riešil napríklad v parlamentne otázku strieľania psov v lese. Nech sa čitatelia, alebo uskutočňovatelia Rodnej cesty k tomu vyjadria. Ja ako slobodný a neplatený poslanec rodnej cesty v lese bez kresla pôjdem do hlavného mesta a budem o tom rokovať, ak na to dostanem poverenie.. Nechcem za pieseň koruny, len čestnú dohodu. Samozrejme, tomu človeku by vzrástli preferenčné hlasy. Ak sa ozve dosť ľudí, že je to dobré urobiť, tak to môžeme uskutočniť. Ak nedostanem ohlasy, alebo ak budú opačné, tak niet o čom. Okrem toho, tá ponuka bola pred troma týždňami, vtedy bola hneď odmietnutá, takže nie je isté, či ešte trvá. Nezabudnime, že rady občín a kmeňov sme tu mali pred Veľkou Moravou celé veky a že spoločenské riešenia vecí sú našim prirodzeným spôsobom samosprávy. Súvisí to s rodným duchovnom. Takže aj keby sme nejako príliš do vecí nezasiahli, je načase sa tým zaoberať a nedávať svoj hlas a silu nevedome iným. Ktorí si nás nevšímajú. Prečo? Načo? Začo? Súvisí to s otázkou duchovnej čistoty.

 

       Viac na stránke Rodná Cesta.