Stížnost rodičů odmítajících očkování potomka Ústavní soud zamítl

14.05.2014 11:29

       [...]

       Názory na prospěšnost očkování se liší, někteří lidé považují vakcíny za nebezpečné. Soudy se problémem zabývají opakovaně. Rodiče často namítají, že očkovací povinnost zasahuje do základních lidských práv, a proto by měla být upravena zákonem, a nikoli jen vyhláškou.

       Zákon o ochraně veřejného zdraví stanovuje jen obecnou povinnost podrobit se pravidelnému očkování. Vyhláška pak upravuje členění a druhy očkování. Podle staršího verdiktu rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu (NSS) je toto řešení přípustné i praktické – umožňuje reagovat na výskyt infekčních onemocnění i postup vědeckého poznání.

 

       Viac na stránke Novinky.cz.