Štátny ústav nariadil stiahnutie jednej šarže vakcíny Infanrix hexa, pacienti ohrození nie sú

08.10.2012 00:00

       Štátny ústav pre kontrolu liečiv nariadil stiahnutie jednej šarže vakcíny Infanrix hexa, plv iul 10x0,5 ml, č. šarže A21CB191B. Dôvodom tohto rozhodnutia je mikrobiálna kontaminácia výrobného prostredia, ktorá bola zistená u výrobcu počas kvalitatívnej kontroly. Samotná vakcína mikrobiálne kontaminovaná nie je a nie je ovplyvnená ani jej bezpečnosť a účinnosť. Pacienti, ktorí boli touto vakcínou očkovaní, ohrození nie sú.

        Rozhodnutie bolo vydané na základe oznámenia držiteľa registrácie lieku Infanrix hexa, spoločnosti GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava, SR. Jedná sa o jednu šaržu lieku Infanrix hexa, plv iul 10x0,5 ml (10x liek.+10x striek.+20x ihla), č. šarže A21CB191B s exspiráciou v januári 2014.

 

       Viac na stránke ŠÚKL.

       Viď tiež článok "ŠÚKL nariadil stiahnutie výrobnej dávky hexavakcíny Infanrix Hexa kvôli mikrobiálnej kontaminácii".